PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 542 | 1 |
Tytuł artykułu

Zachwaszczenie pszenicy jarej uprawianej w monokulturze i płodozmianie w zależności od sposobu pielęgnacji

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Weed infestation of spring wheat in monoculture and crop rotation depending on the level of tending
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena wpływu rodzaju zmianowania (monokultura, płodozmian) i metod pielęgnacji (mechaniczna, mechaniczno-chemiczna, chemiczna) na aktualne i potencjalne zachwaszczenie pszenicy jarej. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2004-2006 we wsi Frankamionka w pobliżu Zamościa. Zachwaszczenie pszenicy jarej określono w ostatnim tygodniu przed zbiorem roślin. Glebowy bank nasion oszacowano po zbiorze pszenicy. Dominującymi gatunkami w łanie pszenicy były Chenopodium album, Galinsoga parviflora oraz Echinochloa crus-galli. W glebowym banku nasion dominowały Chenopodium album i Amaranthus retroflexus. Uprawa pszenicy w monokulturze spowodowała istotny wzrost suchej masy wytwarzanej przez chwasty, nie wpływała natomiast na liczbę chwastów. Zachwaszczenie łanu pszenicy jarej zależało od zastosowanych metod pielęgnacji. Największą liczbę chwastów, jak i wytworzoną przez nie suchą masę, stwierdzono stosując mechaniczną metodę regulacji zachwaszczenia.Celem badań była ocena wpływu rodzaju zmianowania (monokultura, płodozmian) i metod pielęgnacji (mechaniczna, mechaniczno-chemiczna, chemiczna) na aktualne i potencjalne zachwaszczenie pszenicy jarej. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2004-2006 we wsi Frankamionka w pobliżu Zamościa. Zachwaszczenie pszenicy jarej określono w ostatnim tygodniu przed zbiorem roślin. Glebowy bank nasion oszacowano po zbiorze pszenicy. Dominującymi gatunkami w łanie pszenicy były Chenopodium album, Galinsoga parviflora oraz Echinochloa crus-galli. W glebowym banku nasion dominowały Chenopodium album i Amaranthus retroflexus. Uprawa pszenicy w monokulturze spowodowała istotny wzrost suchej masy wytwarzanej przez chwasty, nie wpływała natomiast na liczbę chwastów. Zachwaszczenie łanu pszenicy jarej zależało od zastosowanych metod pielęgnacji. Największą liczbę chwastów, jak i wytworzoną przez nie suchą masę, stwierdzono stosując mechaniczną metodę regulacji zachwaszczenia.
EN
The aim of the research was to determined the influence of different cropping systems (monoculture, crop rotation) and tending (mechanical, mechanical- chemical, chemical) on weed infestation in spring wheat canopy and soil seed bank. The study was conducted in 2004-2006, at the Frankamionka village, near Zamość. Weed infestation of spring wheat canopy was determined in the last week before plant harvest. The soil seed bank was assessed at the time of spring wheat harvest. The dominant species in wheat canopy were: Chenopodium album, Galinsoga parviflora, and Echinochloa crus-galli, whereas in soil seed bank Chenopodium album and Amaranthus retroflexus. Monoculture significantly increased the dry weight of weeds, but did not influence on the weed density. It was proved that weed infestation of spring wheat canopy depended on the method of tending. The highest number of weeds and air dry matter of weeds were in mechanical method.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
542
Numer
1
Opis fizyczny
s.157-166,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu, Wydział Nauk Rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
Bibliografia
 • Feldyn-Szewczyk B., Duer I. 2006. Zastosowanie wskaźników ekologicznych do analizy glebowego banku nasion. Fragm. Agron. 4(92): 67-78.
 • Jendrzejczak E. 1991. Statystyczne opracowanie wyników doświadczeń, w: Doświadczalnictwo rolnicze. Praca zbiorowa pod red. F. Rudnickiego. Wyd. ATR Bydgoszcz: 99-194.
 • Jędruszczak M., Budzyńska B., Gocół M. 2007. Zasobność glebowego banku nasion chwastów w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia. Annales UMCS Sec. E, vol. LXII (2): 217-225.
 • Kordas L., Zawieja J. 2003. Wpływ sposobu uprawy roli pod pszenicę jarą i jej przedplon na zawartość diaspor chwastów glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 490: 113-120.
 • Kulpa W. 1988. Nasionoznawstwo chwastów. PWRiL: 414 ss.
 • Malicki L. 1986. Ogólna Uprawa Roli i Roślin. Praca zbiorowa. Wyd. AR w Lublinie: 136-139.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN Kraków: 442 ss.
 • Pawłowski F. 1966. Płodność, wysokość i krzewienie się niektórych gatunków chwastów w łanach roślin uprawnych na glebie lessowej. Annales UMCS, Sec. E. Agricultura 21(9): 175-189.
 • Radosevich S., Holt J., Ghersa C. 1997. Weed ecology: implications for management. Wyd. John Wiley and Sons, New York: 589 ss.
 • Sekutowski T., Rola H. 2006. Wpływ systemów uprawy na bank nasion chwastów w glebie. Prog. in Plant Protect./Post. w Ochr. Roś. 46(2): 116-119.
 • Stuczyński T., Demidowicz G., Deputat T., Górski T., Krasowicz S., Kuś J. 2000. Adaptation scenarios of agriculture in Poland to future climate changes. Environ. Monitor. Assessment 61: 133-144.
 • Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Lepiarczyk A. 2000. Wpływ zmianowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów. Acta Agr. et Silv. 34: 127-130.
 • Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Puła J., Hochół T., Klima K. 2000. Zachwaszczenie wybranych roślin uprawianych na stoku. Annales UMCS, Sec. E 55, sup.: 205-212.
 • Stępień A., Adamiak J., Adamiak E., Klimek D. 2003. Efektywność bronowania w regulacji zachwaszczenia pszenicy jarej w zależności od sposobu nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 349: 57-65.
 • Wesołowski M. 1984. Zapas nasion chwastów w niektórych glebach południowo- wschodniej i środkowej Polski. Cz. I. Gleby bielicowe. Annales UMCS, Agricultura, Sec. E 37(30): 9-22.
 • Wesołowski M., Woźniak A. 2000. Zachwaszczenie pszenżyta ozimego w zależności od przedplonu i sposobu pielęgnowania roślin. Annales UMCS, Sec. E, 55: 9-21.
 • Woźniak A. 2003. Wpływ przedplonu na aktualne i potencjalne zachwaszczenie pszenicy jarej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 490: 303-312.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-cf2488fd-3805-4f61-b08c-7478fbed07fe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.