PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 02 |
Tytuł artykułu

Ocena skuteczności oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu-Wielopolu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Evaluation of sewage treatment efficiency in the sewage treatment plant in Nowy Sacz-Wielopole
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono ocenę działania oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu-Wielopolu. Okres badań obejmował przedział czasowy od stycznia do listopada 2009 roku. Badano następujące wskaźniki zanieczyszczenia ścieków: BZT5, ChZTCr, zawiesinę ogólną, azot ogólny oraz fosfor ogólny. Na podstawie zebranych danych dokonano analizy skuteczności zmniejszania zanieczyszczeń dla poszczególnych wskaźników. Dodatkowo zestawiono ilości ścieków dopływających do oczyszczalni w rozbiciu na miesiące rozpatrywanego okresu. Ponadto określono ilość przekroczeń wartości dopuszczalnych wskaźników w stosunku do przedstawionych w pozwoleniu wodno-prawnym wydanym przez stosowny organ. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono następującą średnią skuteczność zmniejszania zanieczyszczeń: BZT5 – 98,10%, ChZTCr – 92,76%, zawiesina ogólna – 92,66% , azot ogólny – 82,43%, fosfor ogólny – 93,41%. Stwierdzono po jednym przekroczeniu ChZTCr i zawiesiny ogólnej w stosunku do wartości dopuszczalnych przedstawionych w pozwoleniu wodno-prawnym. Wartości pozostałych wskaźników w ściekach oczyszczonych były poniżej wartości dopuszczalnej. Oczyszczalnia działa bardzo dobrze a niskie wartości stężeń badanych wskaźników w ściekach oczyszczonych świadczą o poprawnym przebiegu procesów zachodzących w urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków. Fosfor był usuwany w wysokim stopniu dzięki zastosowaniu wspomagania poprzez chemiczne strącanie.
EN
The article presents evaluation of the sewage treatment plant operation in Nowy Sacz-Wielopole. The research was conducted in a period from January to November 2009. The following sewage pollution indexes were analyzed: BOD5, CODCr, total suspended solids, general nitrogen and general phosphorus. On the basis of the gathered data the analysis of pollutants’ removal efficiency was evaluated for each index. Additionally, the amount of sewage which flew into the treatment plant was compared in each month of the research period. Moreover, the amount of transgressions of the admissible values in relation to the indexes presented in the water-law permission was described. On the basis of the carried out research, the following average effectiveness of pollutants’ removal was found: BOD5 – 98.10%, CODCr – 92.76%, total suspended solids – 92.66%, general nitrogen – 82.43%, general phosphorus – 93.41%. One transgression was found for CODCr and for total suspended solids, respectively, in relation to the admissible values presented in the water-law permission. Values of other indexes in the treated sewage were lower than the admissible value. The sewage treatment plant operates very well and low values of the tested indexes in the analyzed sewage prove the correctness of the processes in the biological sewage treatment appliances.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
02
Opis fizyczny
s.155-167,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
autor
Bibliografia
 • Sikorski M. Przegląd procesów, metod i urządzeń do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych możliwych do zastosowania w warunkach wiejskich. Zagadnienia Techniki Sanitarnej Wsi. Oczyszczanie ścieków wiejskich, procesy, urządzenia, eksploatacyjne. Wrocław 1989.
 • Sikorski M. Charakterystyka ścieków wiejskich i sposób ich unieszkodliwiania. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. Częstochowa 1994a.
 • Sikorski M. Oczyszczanie i oczyszczalnie w Polsce. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 4, 1994b.
 • Bernacka J. Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków z budownictwa jednorodzinnego. Materiały Seminaryjne nr 415. PZITS. Warszawa 1984.
 • Heidrich Z., Witkowski A. Kształtowanie wiejskich systemów zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków. Zeszyt Problemowy PZITS nr 672. Technika Sanitarna Wsi 1993.
 • Hartman L. Biologiczne oczyszczanie ścieków. Wydawnictwo Instalator Polski. Warszawa 1992.
 • Łomotowski J., Szpindor A. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady, Warszawa 2002.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. Nr 168, poz. 1763.
 • Pozwolenie wodno-prawne. Pozwolenie wodno-prawne wydane przez Prezydenta miasta Nowego Sącza 1999.
 • Krzanowski S., Wałęga A. Ocena niezawodności działania mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Dąbrowa Tarnowska. Inżynieria włókiennicza i ochrona środowiska nr 14 ATH. Bielsko-Biała 2004.
 • Chmielowski K. Bugajski P. Evaluation of sewage treatment’s effectiveness in Bioblok PS-50 sewage treatment plant in Gruszów. Polish Jurnal of Environmental Studies, Vol. 17, No. 2C, 2008, 2008, s. 30–33.
 • Chmielowski K., Ślizowski R. Skuteczność zmniejszenia zanieczyszczeń ścieków w oczyszczalni „Kujawy”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2/2008. 2008, s. 195–203.
 • Chmielowski K. Ślizowski R. Redukcja zanieczyszczeń na przykładzie oczyszczalni ścieków w Tarnowie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5/2009. 2009, s. 137–146.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-cd3c192c-3350-4dcc-bef1-66b7077f98c2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.