PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 16 | 1 |
Tytuł artykułu

Effect of nitrogen, phosphorus and potassium fertilization on the content of macroelements in fruits of aubergine (Solanum melongena L.) grown on organic substrates

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ nawożenia azotem, fosforem i potasem na zawartość makroelementów w owocach oberżyny (Solanum melongena L.) uprawianej w podłożach organicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
A plant growing experiment was conducted in 2003-2004 on the aubergine cultivars Epic F1 and Solara F1 grown in an unheated polyethylene tunnel greenhouse at the Experimental Station in Marcelin, the University of Life Sciences in Poznań. The seedlings were planted on 15 May on beds at a 0.5×0.5 m spacing, i.e. 4 plants m–2, in 6 dm3 cylinders filled with substrate limed to pHH2O = 6.5, which consisted of: 1) highmoor peat from Lithuania, 2) pine bark from the pulp plant Zak³ady Celulozowe + fen peat from Biskupice near Poznań (v : v = 1 : 1). The basic fertilization, i.e. pre-vegetation fertilization and top dressing with macronutrients, based on an analysis of the substrate was applied, using the universal method in 0.03 M CH3COOH. The fertilization was designed to achieve the following substrate abundance levels: L (N – 300, P – 265, K – 500 mg dm–3), S (N – 400, P – 350, K – 665 mg dm–3), H (N – 500, P – 440, K – 830 mg dm–3), while maintaining the N : P : K ratio as 1 : 0.9 : 1.7. The aim of this study has been to determine the effect of nitrogen, phosphorus and potassium on the content of macronutrients in fruits of two aubergine cultivars grown on organic substrates. The fruits were harvested in the first decade of August and underwent chemical analyses in order to determine concentrations of macroelement. For determination of the total forms of nutrients, the fruit samples were subjected to wet mineralization and the following nutrients were assayed: N, P, K, Ca, Mg. Significant differences between the cultivars were found only in the mean concentration of potassium, (Epic F1 – 26.65 g K kg–1 d.m, Solara F1 – 29.72 g K kg–1 d.m) while the concentrations of nitrogen and calcium were significantly different between the substrate variants. No effect of the fertilization level on the mean content of nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium or sulfur was found in aubergine fruits.
PL
W latach 2003–2004 przeprowadzono doświadczenia wegetacyjne z uprawą oberżyny odm. Epic F1 i Solara F1 w nieogrzewanym tunelu foliowym, w Stacji Doświadczalnej Marcelin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rośliny sadzono 15 maja na zagonach w rozstawie 0,5 x 0,5 m, tj. 4 rośliny m–2, w cylindrach o objętości 6 dm3 wypełnionych podłożem zwapnowanym do pHH2O = 6,5. Skład podłoża to: 1) torf wysoki z Litwy, 2) kora sosnowa z Zakładów Celulozowych + torf niski z Biskupic k. Poznania (v : v = 1 : 1). Nawożenie podstawowe – przedwegetacyjne i pogłówne makroskładnikami oparte na analizie podłoża wykonanej metodą uniwersalną w 0,03 M CH3COOH – ustalono do założonych poziomów: N (N – 300, P – 265, K – 500 mg dm–3), S (N – 400, P – 350, K – 665 mg dm–3), W (N – 500, P – 440, K – 830 mg dm–3) z zachowaniem proporcji makroskładników N : P : K = 1 : 0,9 : 1,7. Celem pracy było określenie wpływu nawożenia azotem, fosforem i potasem na zawartość makroelementów w owocach 2 odmian oberżyny uprawianej w podłożach organicznych. Owoce do analiz chemicznych na zawartość makroelementów zebrano w I dekadzie sierpnia, poddano mineralizacji i oznaczono zawartość: N, P, K, Ca, Mg. Większą zawartość azotu oznaczono w owocach roślin uprawianych w torfie wysokim (13,69 g N kg–1 s.m.) w porównaniu z uprawianymi w mieszaninie kory z torfem (11,65 g N kg–1 s.m.). Istotne różnice w średniej zawartości składnika, porównując odmiany, stwierdzono tylko w zawartości potasu w owocach (Epic F1 – 26,65 g K kg–1 s.m, Solara F1 – 29,72 g K kg–1 s.m), natomiast analizując rodzaj podłoża – w przypadku azotu i wapnia. Nie stwierdzono wpływu poziomu nawożenia na średnią zawartość azotu, fosforu, potasu, magnezu i siarki w owocach oberżyny.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
1
Opis fizyczny
p.69-74,fig.,ref.
Twórcy
  • Chair of Horticultural Crop Fertilization, University of Life Sciences in Poznan, Zgorzelecka 4, 60-198 Poznan, Poland
autor
autor
autor
Bibliografia
  • Buczkowska H., Michałojć Z. 2008. Content of macroelements in eggplant fruits depending on nitrogen fertilization and plant training method. J. Elementol., 13 (2): 269-274.
  • Cebula S. 1996. Wpływ cięcia roślin na wzrost, plonowanie i jakość owoców dwóch odmian oberżyny (Solanum melongena L.) w uprawie szklarniowej [Effect of plant trimming on the growth, yield and fruit quality of aubergine (Solanum melongena L.) grown in a greenhouse]. Acta Agrar., 34: 3-11. (in Polish)
  • Herrmann K. 1996. Inhaltsstoffe der Auberginen. Ndustr. Obst.-u. Gemüseverwert. 9: 285-288.
  • Kanahama K. 1994. Studies on fruit vegetables in Japan. Hort. Abstr., 64 (1): 1-5.
  • Michałojć Z., Buczkowska H. 2009. Content of macroelements in eggplant fruits depending on varied potassium fertilization. J. Elementol., 14 (1): 111-118.
  • Zornoza P., Molla E., Estaban R.M., Lopez-Andreu F.J. 1995. Response of some cultivars of eggplant to the nutrient solution concentration. Acta Hort., 412: 447-454.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-ccdafff9-9e1e-47f9-b46f-c06f6dd16fd4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.