PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 551 |
Tytuł artykułu

Wpływ składu pożywki na współczynnik rozmnażania kilku odmian narcyza w kulturach in vitro

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Effect of medium content on the multiplication coefficient of some narcissus cultivars in the in vitro cultures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Eksperymentem objęto 6 odmian narcyzów (Narcissus L.) na 4 różnych pożywkach MS zestalonych agarem. Standardowa pożywka MS uzupełniona o 2 mg BA·dm-3 i 1 mg NAA·dm-3 stanowiła kontrolę doświadczalną. Dodatkowo pożywka była wzbogacana: 1) 500 mg·dm-3 kazeiny hydrolizowanej (Cas hyd.), 100 mg·dm-3 tyrozyny (Tyr), 100 mg·dm-3 glutaminy (Glu); 2) 3 mg·dm-3 2iP; 3) 3 mg 2iP·dm-3, 500 mg·dm-3 Cas hyd., 100 mg·dm-3 Tyr, 100 mg·dm-3 Glu. Spośród badanych odmian najwyższą liczbę pędów wytwarzała odmiana ‘Hawera’ (45,4-70,4 z jednej cebuli przybyszowej ciętej na cztery części) na wszystkich typach pożywki. Odmiany ‘Beersheba’ i ‘Heweliusz’ wytwarzały mniej pędów niż ‘Hawera’, ale najczęściej więcej niż pozostałe odmiany. Rezultaty doświadczenia wskazują w nielicznych przypadkach na pozytywny wpływ wzbogacenia pożywki w substancje organiczne na liczbę uzyskanych pędów. W kilku przypadkach zaobserwowano negatywny wpływ dodatku 2iP do pożywki na liczbę uzyskanych pędów. Dotyczy to odmiany ‘Hawera’ w trzecim terminie oceny, a także w drugim terminie, gdy pędy regenerowały na pożywce zawierającej 2iP, ale bez dodatku aminokwasów. W przypadku odmiany ‘Carlton’ liczba pędów uzyskana na pożywce wzbogaconej o 2iP oraz badane aminokwasy była niższa od ich liczby na pożywce kontrolnej, w drugim i trzecim terminie oceny.
EN
The aim of the experiments was to check the effect of medium content on the multiplication efficiency of micropropagated narcissus. Six cultivars of narcissus (Narcissus L.): ‘Beersheba’, ‘Carlton’, ‘Cheerfulness’, ‘Hawera’, ‘Heweliusz’ and ‘Palmares’ were evaluated during in vitro culture on four different MS agar media. Standard MS medium supplemented with 2 mg BA·dm-3 and 1 mg NAA·dm-3 was the control of experiment. The above medium was supplemented by: 1) 500 mg·dm-3 casein hydrolysate (Cas hyd.), 100 mg·dm-3 tyrosine (Tyr), 100 mg·dm-3, glutamine (Glu); 2) 3 mg 2iP·dm-3; 3) 3 mg 2iP·dm-3, 500 mg·dm-3 Cas hyd., 100 mg·dm-3 Tyr, 100 mg·dm-3 Glu. Among all the tested cultivars, the highest number of shoots produced ‘Hawera’ on each of four types of medium (45.4-70.4 per bulblet cut into four parts). Cultivars ‘Beersheba’ and ‘Heweliusz’ produced less shoots than ʻHaweraʼ, but usually more than other cultivars. The experiments showed positive effect of the medium eurichment with organic substances on the number of shoots in only few cases. In addition, a negative effect of medium eurichment with 2iP on the number of obtained shoots was observed in few cases. Such phenomenon was observed for ‘Hawera’ on 3rd date of observation and also on 2nd date on the medium supplemented with 2iP, but without amino acids. For ‘Carlton’ the number of shoots obtained on the medium with 2iP and amino acids was lower than the number of shoots on the control medium on 2nd and 3rf dates of observations.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
551
Opis fizyczny
s.343-349,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im.Szczepana Pieniążka, ul.Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice
Bibliografia
 • Chen J., Ziv M. 2001. The effect of ancymidol on hyperhydricity, regeneration, starch and antioxidant enzymatic activities in liquid-cultured Narcissus. Plant Cell Reports 20: 22-27.
 • Dougall D.K. 2004. It’s been a great trip. In Vitro Cell. Dev. Biol. - Plant 40: 424-426.
 • Eccher T., Noe N. 1989. Comparison between 2iP and zeatin in the micropropagation of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum). Acta Hort. 241: 185-190.
 • Hanks G.R. 1993. Narcissus, w: The Physiology of flower bulbs. De Hertogh A., Le Nard M. (Red.), Elsevier, Amsterdam-Londyn-Nowy Jork-Tokio.
 • Langens-Gerrits M.M., Nashimoto S. 1997. Improved protocol for the propagation of Narcissus in vitro. Acta Hort. 430: 311-313.
 • Malik M. 2008. Comparison of different liquid/solid culture systems in the production of somatic embryos from Narcissus L. ovary explants. Plant Cell Tiss. Organ Cult. 94: 337-345.
 • Malik M., Bach A. 2004. Wpływ regulatorów wzrostu na indukcję kalusa embriogenicznego w kulturach narcyza (Narcissus L.) odmiany ‘Carlton’. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 236: 115-118.
 • Malik M., Molenda A. 2008. Formowanie zarodków somatycznych narcyza (Narcissus L.) z tkanki kalusowej w systemie okresowego zalewania pożywką RITA® oraz na pożywce stałej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 525: 237-243.
 • Murashige T., Skoog F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue culture. Physiol. Plant. 15: 473-487.
 • Sage D.O., Lynn J., Hammatt N. 2000. Somatic embryogenesis in Narcissus pseudonarcissus cvs. Golden Harvest and St. Keverne. Plant Scie. 150: 209-216.
 • Sochacki D., Orlikowska T. 2005. Factors influencing micropropagation of Narcissus. Acta Hort. 673: 669-673.
 • Soczek U., Hempel M. 1989. The influence of some organic medium compounds on the branching of gerbera shoots in vitro. Prace Inst. Sadown. i Kwiac., Seria B, Tom 13: 87-97.
 • Steinitz B., Yahel H. 1982. In vitro propagation of Narcissus tazetta. HortScience 17(3): 333-334.
 • Wojtania A., Gabryszewska E. 2001. Effect of cytokinins and amino acids on multiplication of Pelargonium cultivars. Acta Soc. Bot. Pol. 70(3): 203-207.
 • Vasudevan A., Selvaraj N., Ganapathi A., Kasthurirengan S., Ramesh Anbazhagan V., Manickavasagam M., Choi C.W. 2008. Leucine and spermidine enhance shoot differentiation in cucumber (Cucumis sativus L.). In Vitro Cell. Dev. Biol. - Plant 44: 300-306.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-cbea9c18-1f3d-47ef-b813-18485e3f9b05
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.