PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 61 | 3 |
Tytuł artykułu

Ocena sposobu żywienia dzieci w okresie skoku pokwitaniowego z BMI ≤ 5 percentyla z terenu miasta Szczecin

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Evaluation of the nutrition mode in children during the pubertal period with BMI≤ 5 percentile in the city of Szczecin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13 lat, w okresie skoku pokwitaniowego, u których określono masę i wysokość ciała a z uzyskanych wartości wyliczono wskaźnik BMI, który odniesiono do rozkładów centylowych dzieci warszawskich. Z grupy 1464 dzieci wytypowano 79 osób (5,4% ogółu badanych) z BMI ≤ 5 precentyla z niedowagą i znaczną niedowagą. Od dzieci tych uzyskano jadłospisy pochodzące z 3-losowo wybranych dni tygodnia. Analiza sposobu żywienia badanych dzieci z niedowagą wykazała niską wartość energetyczną diety, niedobór błonnika, składników mineralnych (K, Ca, Mg) oraz płynów przy równocześnie występującym nadmiarze białka ogółem i zwierzęcego, tłuszczu, cholesterolu, składników mineralnych (Na, P, Fe, Cu, Zn), witamin A, C, E (u dziewcząt) oraz z grupy В. Wśród wszystkich dzieci przeprowadzono prozdrowotną edukację żywieniową w formie warsztatów „ na żywo”.
EN
This research was aimed at evaluation of the method of nutrition in the children aged 13 during the period of pubertal spurt who had their body mass, body weight and this values led to calculation of BMI indicator, which was related to centile distribution of children from Warszawa. From the group 1464 children selected 79 persons (5,4% the whole of investigated) with BMI ≤ 5 percentile with underweight and considerable underweight. Their menus of three chosen at random weekdays were obtained. Analysis of the nutrition method of children with underweight and considerable underweight showed low energy value of the diet, cellulose, mineral components (K, Ca, Mg) also liquids deficiency at simultaneously occurrent the general and animal protein, the fat, the cholesterol, mineral components (Na, P, Fe, Cu, Zn), vitamins A, C, E (girls) and from the group B. The children have undergone a special pro health education in the form "live" workshop.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
61
Numer
3
Opis fizyczny
s.307-315,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Papieża Pawła VI nr 3, 71-459 Szczecin
Bibliografia
 • 1. Błaszczyk A., Chlebna-Sokół D., Frasunkiewicz J.: Ocena spożycia wybranych witamin i składników mineralnych w grupie dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat. Pediat. Współcz., Gastroenterol., Pol. Hepatol. Pol. i Żyw. Dziecka 2005, 7, 4, 275-279.
 • 2. Chwojnowska Z. Charzewska J. Chabros E. et al.: Sposób żywienia i stan odżywienia warszawskiej młodzieży w wieku pokwitania. Żyw. Człow. Metab. 2002, supl., 123- 127.
 • 3. Cieślik E., Filipiak - Florkiewicz A., Topolska K.: Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych oraz stan odżywienia młodzieży gimnazjalnej. Żyw. Człow. Metab. 2007, XXXIV, 3/4, 846-851.
 • 4. Dawidson-Hugens B.: Calcium and vitamin D nutritional needs of elderly women. Am. J. Clin. Nutr. 1996, (7), supl., 11658-11678.
 • 5. Friedrich M.: Wpływ żywienia na psychofizyczne uwarunkowania dobrego samopoczucia. Biuletyn AR w Szczecinie 2005, 7/8, 137/138; 10-11.
 • 6. Ganong W. F.: Fizjologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007, Warszawa.
 • 7. Garrow J.S., Webster J.: Quetelets index (W/H2) as a measure of fatness. In. J. Obes. Realt. Metab. Disord. 1985, 9, 147-153.
 • 8. Goldfine A.B., Bouche C., Parker R.A., Kim C., Kerivan A., Soeldner J.S., Martin B.C., Warram J.H., Kahn C.R.: Insulin resistance is a poor predictor of type 2 diabetes in individuals with no family history of disease. PNAS 2003, 100, 5, 2724-2729.
 • 9. Goluch-Koniuszy Z., Friedrich M., Radziszewska M.: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz prozdrowotna edukacja żywieniowa dzieci w skoku pokwitaniowym z terenu miasta Szczecin. Roczn. PZH 2009, 2,143-149.
 • 10. Gołebiowska-Gągała B., Szewczyk L.: Regulacja hormonalna przemiany białkowo-aminokwasowej. Enokr. Ped. 2004, 4, 3 (12), 51-58.
 • 11. Grajeta H., Biernat J.: Wartość żywieniowa tłuszczów zawartych w wybranych produktach typu fast - food. Bromat. Chem. Toksykol. 2000, 2, 105-110.
 • 12. Grześ A.: Kwasica utajona-inne spojrzenie na osteoporozę, Przew. Lek., 2003, 6, 11/12, 36-39.
 • 13. Jabłoński E.: Błonnik pokarmowy-niezbędny składnik racjonalnie sporządzonej diety. Przegl. Pediat. 2005, 35, 3, 162-167.
 • 14. Jarosz M, Bułhak-Jachymczuk B.: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 • 15. Jeżewska-Zychowicz M.: Wpływ środowiska rodzinnego i szkolnego na częstotliwość spożywania posiłków przez młodzież w wieku 13-15 lat na przykładzie środowiska warszawskiego. Żyw. Człow. Metab. 2005, XXX, 1/ 2, 93-97.
 • 16. Leeds A.R.: Glycemic index and heart disease. Am. J. Clin. Nutr. 2002, 76, 286-289 (suppl).
 • 17. Lorenc R., Karczmarewicz E.: Znaczenie wapnia i witaminy D w optymalizacji masy kostnej oraz zapobieganiu i leczeniu osteoporozy u dzieci. Pediat. Współcz. 2001, 3, 2, 105-109.
 • 18. Marek K., Marek A., Korzon M.: Niedożywienie a układ odpornościowy-charakterystyka fenotypowa limfocytów krwi obwodowej, a zawartość interleukiny-12 w surowicy u dzieci z niedożywieniem białkowo-kalorycznym. Pediat. Współ., 2004, 6, 1, 31-34.
 • 19. Matges C.C., Barth Ch.A.: Metabolic consequences of a high dietary – protein intake in adulthood: Assessment of the available evidence. J. Nutr. 2000, 130, 886-889.
 • 20. Massey L.K.: Dietary animal and plant protein and human bone health a whole foods approach. J. Nutr. 2003, 133, 862-865.
 • 21. Mojska H., Gielecińska I., Szponar L., Marecka D., Pawlicka M.: Izomery trans kwasów tłuszczowych w produktach typu fast-food. Żyw. Człow. Metab. 2007, XXXIV, 3/4, 915-920.
 • 22. Mojska H., Pawlicka M., Świderska K., Jacórzyński B., Balas J., Daniewski M., Szponar L.: Zawartość tłuszczu i skład kwasów tłuszczowych wybranych produktów przekąskowych (chipsy). Bromat. Chem. Toksykol. 2005, 2, 113-118.
 • 23. Oblacińska A, Jodkowska M.: Otyłość u polskich nastolatków: epidemiologia, styl życia, samopoczucie: raport z badań uczniów gimnazjów w Polsce. Instytut Matki i Dziecka. Zakład Medycyny Szkolnej, Warszawa 2007, 2-7.
 • 24. Obuchowska I.: Adolescencja. W: Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. T.2, red. Harwas- Napierała B., Trempała J., PWN, Warszawa 2008.
 • 25. Ołtarzewski M., Szponar L., Rychlik E.: Spożycie wapnia, wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Żyw. Człow. Metab. 2003, XXX, 1/2, 278-283.
 • 26. Palczewska I., Szilágyi-Pągowska I.: Ocena rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży. Med. Prakt. 2002, 3, 1-30.
 • 27. Papierkowski A.: Znaczenie magnezu w praktyce lekarskiej. Część I. Przyczyny i objawy zaburzeń gospodarki magnezowej. Med. Rodz. 2002, 17, 1, 31 – 34.
 • 28. Rajendra J., Adachi J.: Wapń i witamina D w prewencji złamań osteoporotycznych. Pol. Arch. Med. Wew. 2007, 117 (10), 13-14.
 • 29. Russell R.M.: The vitamin A spectrum: from deficiency to toxicity. Am. J. Clin. Nutr. 2000, 71, 878 - 884
 • 30. Suliga E.: Ocena sposobu żywienia niskich dziewcząt i chłopców. Endokrynol. Diabetol. Chor. Przem. Wieku Rozw. 2006, 12, 2, 43-47.
 • 31. Suliga E.: Spożycie produktów typu fast-food oraz słodyczy i słodzonych napojów gazowanych wśród uczniów szkół średnich. Żyw. Człow. Metab. 2002, XXIX, 3, 156-163.
 • 32. Szajewska H.: Rola probiotyków w zapobieganiu i leczeniu chorób przewodu pokarmowego. Pediat. Współcz., Gastroenterol., Pol. Hepatol. Pol. i Żyw. Dziecka 2005, 7, 1, 53-60.
 • 33. Szponar L., Ołtarzewski M.: Epidemiologia niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce. Pediat. Współcz. 2004, 6, 1, 13-17.
 • 34. Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw. IŻŻ. Warszawa, 2002.
 • 35. Tanasescu M., Cho E., Manson J.E., Hu F.B.: Dietary fat and cholesterol and the risk of cardiovascular disease among women with type 2 diabetes. Am. J. Clin. Nutr. 2004, 79, 999-1005.
 • 36. Turlejska H., Pelzner U., Szponar L. et al.: Zasady racjonalnego żywienia zalecenia racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego. ODDK. Gdańsk 2006.
 • 37. Wierzbicka E., Roszkowski W.: Ocena spożycia żywności z uwzględnieniem produktów typu fast-food w wybranej grupie młodzieży. Bromat. Chem. Toksykol. 2005, sup., 561 - 566.
 • 38. Willet W., Manson J., Liu S.: Glycemic index, glycemic load, and risk of type 2 diabetes. Am. J. Clin. Nutr. 2002, 6, 274-280.
 • 39. Wolanicka A., Albrecht P., Kotowska M.: Analiza stanu odżywienia młodzieży na przykładzie gimnazjów w Radomsku. Pediat. Współcz., Gastroenterol., Pol. Hepatol. Pol. i Żyw. Dziecka 2008, 10, 1, 37-42.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-cbe8430b-9df6-45c0-8e6a-c8b56e3d498e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.