PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 531 |
Tytuł artykułu

Skuteczność Biochikolu 020 PC i Bioseptu 33 SL w ochronie szparaga (Asparagus officinalis) przed grzybami z rodzaju Fusarium)

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The effectiveness of Biochikol 020 PC and Biosept 33 SL in protection of Asparagus officinalis against fungi from Fusarium genus
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Grzyby rodzaju Fusarium zakażają rośliny w trakcie całego okresu wegetacyjnego i powodują zróżnicowane objawy, jak zgnilizny karp, więdnięcie i zamieranie roślin, a na przeznaczonych do konsumpcji wypustkach powstawanie przebarwień i ordzawień. Ochrona szparagów przed tymi patogenami jest trudna i wymaga podjęcia zabiegów już w trakcie produkcji rozsady. Jedną z możliwości ochrony roślin na tym etapie uprawy może być stosowanie preparatów naturalnych. Spośród środków, zalecanych do ochrony w rolnictwie ekologicznym, do badań wybrano Biochikol 020 PC oraz Biosept 33 SL. W warunkach in vitro oceniono wpływ tych preparatów na wzrost grzybni różnych izolatów Fusarium culmorum, F. oxysporum f. sp. asparagi, F. proliferatum i F. solani, które wyizolowano z uszkodzonych wypustek szparaga, z licznymi ordzawieniami. W komorze wegetacyjnej oceniono też wpływ badanych preparatów na zdrowotność młodych roślin szparaga odmiany ‘Andreas’. Działanie preparatów wobec izolatów badanych grzybów rodzaju Fusarium było zróżnicowane. Na pożywce PDA z preparatem Biosept 33 SL stwierdzono zahamowanie wzrostu grzybni większości izolatów. W komorze wegetacyjnej, przed zakażeniem przez grzyby rodzaju Fusarium, skuteczniej rośliny chronił Biochikol 020 PC.
EN
Fungi from Fusarium genus infect the plants throughout the entire vegetation season and cause varied symptoms, such as crown rot, plant wilt and withering, and in the spears to be used for consumption it causes spots and rusting. Protection of asparagus against these pathogens is difficult and requires the treatments already during production of seedlings. The application of natural preparations during seedling production is one of the potential methods protecting asparagus against infestation with fungi from Fusarium genus.From among the agents recommended for application in ecological agriculture Biochikol 020 PC and Biosept 33 SL were selected to the experiments. The effect of these preparations was assessed in vitro on mycelium growth of different isolates of Fusarium culmorum, F. oxysporum f. sp. asparagi, F. proliferatum and F. solani. These fungi were isolated from damaged asparagus spears, with numerous rust spots. The effect of tested preparations on health of young asparagus plants of cv. ‘Andreas’ was also assessed in a growth chamber. The action of preparations towards isolates of analyzed Fusarium fungi varied. On PDA medium with Biosept 33 SL mycelium growth of most isolates was observed to be inhibited. In the growth chamber Biochikol 020 PC was more effective in the protection against infection by Fusarium fungi.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
531
Opis fizyczny
s.13-20,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Fitopatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
Bibliografia
 • ANDRZEJAK R., WERNER M. 2006. Grzyby rodzaju Fusarium uszkadzające wypustki szparagów i ich patogeniczność względem młodych roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46(1): 1-4.
 • BHASKARA REDDY M.V., ANGERS P., GOSSELIN A., ARUL J. 1998. Characterization and use of essential oil from Thymus vulgaris against Botrytis cinerea and Rhizopus stolonifer in strawberry fruits. Phytochemistry 47(8): 1515-1520.
 • BORECKI Z. 1984. Fungicydy stosowane w ochronie roślin. PWN, Warszawa: 173 ss.
 • CURTIS H., NOLL U., STORMANN J., SLUSARENKO A. 2004. Broad-spectrum activity of the volatile phytoanticipin allicin in extracts of garlic (Allium sativum L.) against plant pathogenic bacteria, fungi and Oomycetes. Physiol. Molec. Plant Pathol. 65: 79-89.
 • ELMER W.H. 1990. Fusarium proliferatum as causal agent in Fusarium crown and root rot of asparagus. Plant Dis. 74: 938.
 • ELMER W.H., JOHNSON D.A., MINK G.I. 1996. Epidemiology and management of the diseases causal to asparagus decline. Plant Dis. 80(2): 117-126.
 • JAMIOŁKOWSKA A., WAGNER A. 2007. Próby zastosowania olejku tymiankowego do ochrony papryki uprawianej w polu przed grzybami chorobotwórczymi. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47(4): 149-153.
 • KNAFLEWSKI M. 2005. Uprawa szparaga. Hortpress: 136 ss.
 • LORI G., WOLCAN S., MONACO C. 1998. Fusarium moniliforme and F. proliferatum isolated from crown and root rot of asparagus and their association with asparagus decline in Argentina. Plant Dis. 82: 1405.
 • MAŃKA K. 1974. Zbiorowiska grzybów jako kryterium oceny wpływu środowiska na choroby roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 160: 9-22.
 • MAŃKA M. 1989. Patogeniczność wybranych gatunków z rodzaju Fusarium dla siewek zbóż. Rocz. AR w Poznaniu, Rozprawy Naukowe 201: 64 ss.
 • NAVAS BECERRA J.A., VELA DELGADO M.D., LOPEZ RODRIGUEZ M., BASALLOTE UREBA M.J., PRADOS LIGERO A., ZEA BONILLA T., LOPEZ-HERRERA C.J., MELERO-VARA J.M. 2000. Comparative effectiveness of several methods of soil disinfestation to control Fusarium wilt of carnation. Acta Hort. 532: 247-250.
 • ORLIKOWSKI L.B., SANIEWSKA A., SKRZYPCZAK C., WOJDYŁA A. 1995. Postęp w biologicznej ochronie roślin przed chorobami. Mat. XXXV Sesji Naukowej IOR, cz. I. Referaty: 93-98.
 • ORLIKOWSKI L.B., SKRZYPCZAK C. 1998. Rola niektórych mikroorganizmów odglebowych jako czynników ograniczających rozwój fuzariozy naczyniowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 461: 331-338.
 • ORLIKOWSKI L.B., SKRZYPCZAK C., HARNAJ I. 2001. Biological activity of grapefruit extract in the control of formae speciales of Fusarium oxysporum. J. Plant Prot. Res. 41(4): 104-111.
 • ORTUNO A., BAIDEZ A., GOMEZ P., ARCAS M.C., PORRAS I., GARCIA-LIDON A., DEL RIO J.A. 2006. Citrus paradisi and Citrus sinensis flavonoids: Their influence in the defence mechanism against Penicillium digitatum. Food Chemistry 98: 351-358.
 • PIĘTA D., PASTUCHA A., PATKOWSKA E. 1998. Wpływ chitozanu na grzyby chorobotwórcze przeżywające w glebie. Zesz. Nauk AR im. Kołłątaja w Krakowie 333(57): 825-828.
 • PIĘTA D., PATKOWSKA E., PASTUCHA A. 2004. Oddziaływanie biopreparatów na wzrost i rozwój niektórych grzybów chorobotwórczych dla roślin motylkowatych. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 3(2): 171-177.
 • RATTINK H., POSTMA J. 1996. Biological control of Fusarium wilt in carnations on recirculation system by nonpathogenic Fusarium oxysporum isolate. International Symposium on Crop Protection, Gent, 7 V 1996: 50.
 • SADOWSKI C., KNAFLEWSKI M. 1990. Susceptibility of selected asparagus cultivars to Fusarium spp. under field conditions. Acta Horticulturae 271: 343-351.
 • SANIEWSKA A. 2002. Oddziaływanie preparatu Biosept 33 SL na Phoma narcissi Aderh. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42: 801-803.
 • WEBER Z., KNAFLEWSKI M. 2004. Ocena zdrowotności wypustek dwóch odmian szparaga. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44(2): 1197-1200.
 • WEBER Z. KOSTECKI M., BARGEN S., GOSSMANN M., WASKIEWICZ A., BOCIANOWSKI J., KNAFLEWSKI M., BÜTTNER C., GOLIŃSKI P. 2006. Fusarium species colonizing spears and forming mycotoxins in field samples of asparagus from Germany and Poland. J. Phytopathol. 154: 209-216.
 • WEBER Z., WERNER M., FRUŻYŃSKA-JÓŹWIAK D. 1998. Biological protection of carnation, asparagus and babies'-breath against different formae speciales of Fusarium oxysporum Schlecht. Phytopathol. Pol. 16: 37-43.
 • WEBER Z.,WERNER M., FRUŻYŃSKA-JÓŹWIAK D. 1999. Influence of amendment term of soil with antagonistic microorganisms on the effectiveness in the control of plant diseases caused by Fusarium oxysporum Schlecht. Bull. Pol. Acad. Sci. 47(2-4): 225-229.
 • WOJDYŁA A.T., ORLIKOWSKI L.B., NIEKRASZEWICZ A., STRUSZCZYK H. 1997. Chitosan in the control of Sphaerotheca pannosa var. rosae and Peronospora sparsa on roses and Myrothecium roridum on dieffenbachia. VIII Conf. Sec. for Biol. Control of Plant Dis. of the Polish Phytopath. Soc. Skierniewice, 21-22 IV 1997: 151.
Uwagi
PL
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-cb0d7b69-6cbb-43b7-9e1b-a1161a0a253d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.