PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 63 | 1 |
Tytuł artykułu

The effect of irrigation and foliar fertilization on the colonization of American ginseng (Panax quinquefolium L.) diseased parts by different micro-organisms

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ nawadniania i nawożenia dolistnego na zasiedlanie chorych organów żeńszenia (Panax quinquefolium L.) przez różne mikroorganizmy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Field studies on the health of American ginseng cultivated in the Lublin district on poor sandy soil were conducted in the years 2004-2006. The studies involved treatment combinations with irrigation and without irrigation as well as foliar fertilization with Alkalin PK and Resistim of American ginseng plants. Mycological analysis was made of diseased ginseng parts with the aim of determining the quantitative and qualitative composition of fungi-like organisms and fungi threatening the cultivation of this plant. Fungi from the genera of Cylindrocarpon, Fusarium and the following species Alternaria alternata, , Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, as well as fungi-like organisms: Pythium irregulare and Phytophthora sp., were isolated from the infected parts of ginseng. The smallest number of fungi was isolated from the plants growing on the plots without irrigation and those where foliar application with Alkalin PK was applied.
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
63
Numer
1
Opis fizyczny
p.179-188,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Phytopathology and Mycology, University of Life Sciences in Lublin, Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
autor
Bibliografia
 • A x e l r o o d P. E . , C h a p m a n W. K . , S e i f e r t K . A . , T r o t t e r D . B . , S h r i m p t o n G . , 1998. Cylindrocarpon and Fusarium root colonization of duglasfir seedlings from British Columbia reforestation Sites. Can J. Res. 28: 1198-1206.
 • Ba y e n S . , Cr e p e l C . , Ma e s M. , 2003. First report of Phytophthora cactorum on American ginseng (Panax quinquefolium) in Bulgaria. Plant Dis. 87: 752.
 • B e r b e ć S . , 1999. Europejski Kongres Żeńszeniowy. / The European Ginseng Congress. Wiad. Ziel. 6: 15-16
 • B e r b e ć S . , D z i e d z i c M . , 1996. Uprawa żeń-szenia amerykańskiego. / The cultivation of American ginseng. Wyd. AR Lublin.
 • Bo o t h C . , 1971. The genus Fusarium. Common wealth. Mycological Institute, Kew Surrey, England: 237.
 • Br u e h l G. W. , 1975. Systems of mechanisms of residue possession by pioneer fungal colonists. W Bruehl G. W. Biology and control of soil-borne plant pathogens. St Paul, Minnesota, USA.
 • D a v i s J . M . , S h o e m a k e r P. B . , 1999. Ginseng disease control-Phytophthora and Alternaria. Hortic. Information Leaflet 132 North Carolina State Univ. North Carolina.
 • D o m s c h K . H . , G a m s W. , 1970. Pilze aus Agrarböden. G. Fischer Verlag Stuttgart
 • D u r e j a H . , K a u s h i k D . , K u m a r V. , 2003. Developments in nutraceuticals. Indian J. Pharmacology, 35: 363-372.
 • D z i e d z i c M . , 1998. Moje doświadczenia z uprawą żeń-szenia amerykańskiego. / My experiments with American ginseng cultivation. Wiad. Ziel. 2: 16.
 • F i l o d a G . , K w a ś n a H . , M i k o ł a j e w i c z M . , 1998. Występowanie grzybów z rodzaju Fusarium na roślinach leczniczych i przyprawowych. / The occurrence of fungi from the genus Fusarium on medicinal and spice plants. Herba Pol. 3: 175-178.
 • G o s w a m i R . S . , Ya n h o n g D o n g , P u n j a Z . K . , 2008. Host range and mycotoxin production by Fusarium equiseti isolates originating from ginseng fields. Can J. Plant Pathol. 30: 155-160.
 • H a u s b e c k M . K . , 2004. Pest management in the future a strategic plan for the Michigan and Wisconsin Ginseng Industry. Michigan State Univ. East Lansing, Michigan Workshop 13 April. http:/ www.ho.haslo.pl/article.php.2086
 • J a b ł o ń s k i K . , 2007. Wpływ dolistnego nawożenia ziemniaków Alkalinem PK 10:20 na plony, porażenie zarazą ziemniaka i niektóre cechy jakości bulw. / The influence of foliar fertilization of potato with Alkalin PK 10:20 on yield, late blight and some tuber quality traits. Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2): 114-118.
 • K o ł o d z i e j B . , 2008. The effect of foliar fertilization with Alkalin PK in American ginseng culture. Ann. UMCS, sect. E, LXIII (1): 96-103.
 • K o z ł o w s k i J . , 1993. Czy w Polsce można i warto uprawiać żeń-szeń. / Is it possible and worth to cultivate ginseng in Poland. Wiad. Ziel. 11: 18-19.
 • K w a ś n a H . , C h e ł k o w s k i J . , Z a j k o w s k i P. , 1991. Grzyby (Mycota) grzyby niedoskonałe (Deuteromycetes) Strzępczakowate (Hyphomycetales) Gruzełkowate (Tuberculariaceae) Sierpik (Fusarium). Tom XXII PAN Instytut Botaniki Warszawa – Kraków 1991: 152.
 • L i T . S . C . , U t k h e d e R . S . , 1993. Pathological and non-pathological diseases of ginseng and their control. Current Topics in Botan. Res. 1: 101-113.
 • L u t o m s k i J . , 1999. Coraz więcej herbat ziołowych. / More and more herbal teas. Wiad. Ziel. 4: 7-8.
 • M a c h o w i c z - S t e f a n i a k Z . , Z a l e w s k a E . , 2004. Patogeniczność grzybów z rodzaju Fusarium dla tymianku właściwego (Thymus vulgaris L.) uprawianego na Lubelszczyźnie. / Pathogenicity of fungi of the genus Fusarium towards thyme (Thymus vulgaris L .) grown in the Lublin region. Acta Agrobot. 55 (1): 185-197.
 • M a c h o w i c z - S t e f a n i a k Z . , Z a l e w s k a E . , Z i m o w s k a B . , 2002. Fungi Colonizing Various Organs of Lemon Balm (Melissa officinalis L.) Cultivated in South-East Poland. Proc. 6th Conf. EFPP 2002, Prague. Plant Protect. Sci. 38 (Special Issue 2): 353-356.
 • M a h f u z u r R . M . , P u n j a Z . K . , 2005. Factors influencing development of root rot on ginseng caused by Cylindrocarpon destructans. Phytopathology, 95 (12): 1381-1390.
 • M a z u r S . , S z c z e p o n e k A . , 2005. Choroby grzybowe występujące na arcydzięglu litworze (Archangelica officinalis Hoffm.) na terenie Małopolski. / The occurrence of fungal diseases on angelica (Archangelica officinalis Hoffm. ) in the region of Małopolska. Acta Agrobot. 58 (2): 137-150.
 • M i t c h e l l D . J . , K a n n w i s c h e r - M i t c h e l l M . E . , 1992. Phytophthora. [In]: Methods for research on Soilborne Phytopathogenic Fungi. L. L. Singleton, J.D. Michail, and C. M. Rush (eds), APS press, St. Paul, Minnesota: 31-38.
 • N i c o l R o b e r t W. , L i n a Yo u s e f , J a m e s A . , T r a q u a i r , M a r k A . B e r n a r d s . , 2003. Ginsenosides stimulate the growth of soilborne pathogens of American ginseng. Phytochemistry, 64: 257-264.
 • P a r k e J . L . , S h o t w e l l K . M . , 1989. Diseases of cultivated ginseng. Dep. Plant Pathol. Univ. Wisconsin Madison, Res. Bull. 3465, 16.
 • P a s t u c h a A . , K o ł o d z i e j B . , 2005. Zbiorowiska mikroorganizmów w glebie spod leśnej uprawy żeń-szenia amerykańskiego. / Microbial communities in the soil under forest-grown American ginseng. Acta Agrobot. 58 (2): 179-188.
 • P a s t u c h a A . , K o ł o d z i e j B . , 2007a. The effect of different methods of plant protection on the healthiness of American ginseng. EJPAU 10 (4) 25 http://www.ejpau.media.pl.volume10/issue4/art.-25html.
 • P a s t u c h a A . , K o ł o d z i e j B . , 2007b. Fungi colonising American ginseng plants after the application of mineral mulch and different methods of plant protection. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 6(3): 27-38.
 • P i ę t a D . , 1997. Badania aktywności grzybobójczej fungicydów w stosunku do grzybów chorobotwórczych dla żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.). / The studies on antifungal activity of fungicides in relation to pathogenic fungi of American ginseng. Ann. UMCS sect. EEE, 5: 211-217.
 • P i ę t a D . , B e r b e ć S . , 1995. Grzyby porażające żeń-szeń (Panax quinquefolium L.). / Fungi infecting the ginseng. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. „Nauka praktyce ogrodniczej”, AR Lublin, : 345-348.
 • P u n j a Z . K . , 1997. Fungal pathogens of American ginseng (Panax quinquefolium L.) in British Columbia. Can. J. Plant Pathol. 19: 301-306.
 • P u n j a Z . K . , Wa n A . , R a h m a n M . , G o s w a m i R . S . , B a r a s u b i y e T . , S e i f e r t K . A . , L e v e s q u e C . A . , 2008. Growth, population dynamics, and diversity of Fusarium equiseti in ginseng fields. Eur. J. Plant Pathol. 121: 173-184.
 • Re e l e d e r R . D. , Br am ma l l R . A. , 1994. Pathogenicity of Pythium species, Cylindrocarpon destructans and Rhizoctonia solani to ginseng seedlings in Ontario. Can J. Plant Pathology, 16 (4): 311-316.
 • S t e l m a c h W. , 1998. Żeń-szeń właściwy Panax ginseng C. A. Meyer cz. IV Wiad. Ziel. 5: 22-23.
 • Ye o u n g S . B . , K y u n g s e o k P a r k . , C h o o n g - H o e K i m . , 2004. Bacillus spp. as Biocontrol Agents of Root Rot and Phytophthora Blight on ginseng. Plant Pathol. J. 20 (1): 63-66.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-c8c3324a-bb13-4626-a3b4-2ff538b7059e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.