PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 543 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie miernika LAI-2000 do niedestrukcyjnego pomiaru parametrów roślin pszenicy jarej

Warianty tytułu
EN
Use of the LAI-2000 meter to non-destructive measurement of spring wheat plant parameters
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania prowadzono w latach 2003-2006 na polach Stacji Doświadczalnej IUNG - PIB w Jelczu Laskowicach w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Oceniono wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na plonowanie roślin oraz wybrane wskaźniki architektury łanu kilku odmian pszenicy jarej. Odmiany należały do trzech grup wartości technologicznej: elitarnej, jakościowej i chlebowej. Czynnikami doświadczenia były odmiany oraz dawki nawożenia azotem. Doświadczenia zakładano na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego metodą pasów prostopadłych (split-block) w dwóch powtórzeniach. Pomiary powierzchni liści (LAI) oraz średniego kąta ich nachylenia (MTA) wykonano w czterech powtórzeniach miernikiem LAI-2000 w fazie początku kłoszenia pszenicy. W badaniach nie wykazano związku wskaźnika LAI z plonem ziarna pszenicy jarej. Duży wpływ na wyniki badań wywierały warunki pogodowe w poszczególnych latach badań. Zróżnicowane nawożenie azotowe nie wpłynęło istotnie na żaden z badanych wskaźników.
EN
Investigations were carried out over the years 2003-2006 on the fields of Jelcz-Laskowice Experimental Station, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, within the Programme of Postregistration Cultivar Experimentation. The experiments aimed at estimation of the influence of differentiated nitrogen fertilization rate on yielding of plants and selected indices of canopy architecture for several spring wheat cultivars. The cultivars belonged to three groups of technological value: elite, qualitative and the bread one. Wheat cultivars and doses of N-fertilization were experimental factors. The experiments were laid out on soil of very good rye complex, in the split-block design and two replications. The measurements of leaf areas (LAI) and mean tip angles (MTA) were done in four replications with the LAI-2000 meter at the beginning of wheat heading. The results did not show significant relations between the leaf area index (LAI) and the yield of spring wheat grain. Investigation results were found to be strongly affected by the weather conditions in particular years. Differentiated nitrogen fertilization did not influence significantly any of the traits tested.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
543
Opis fizyczny
s.15-23,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Orzechowa 61, 50-540 Wrocław
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Adamiak J., Stępień A. 1998. Reakcja pszenicy jarej na nawożenie ekologiczne. Roczniki AR w Poznaniu 307, Rolnictwo 1: 51-58.
 • Czerednik A., Nalborczyk E. 2000. Współczynnik wykorzystania napromieniowania fotosyntetycznie aktywnego (RUE) - nowy wskaźnik fotosyntetycznej produktywności roślin w łanie. Biuletyn IHAR 215: 13-21.
 • Faber A. 2000. Efektywność wykorzystania promieniowania świetlnego przez pszenicę ozimą uprawianą na różnych glebach. Fragmenta Agronomica 17(4): 46-52.
 • Hay R.K.M., Walker A.J. 1989. An introduction to the physiology of crop yield. Longman. London: 292 ss.
 • Igras J., Kubsik K. 1999. Dynamika zapasów wody w glebach różnych kompleksów w zależności od indeksu powierzchni liści i akumulacji suchej masy pszenicy ozimej. Fragmenta Agronomica 6(1): 39-48.
 • Jameison P.D., Martin R.J., Francis G.S., Wilson D.R. 1995. Drought effects on biomass production and radiation - use efficiency in barley. Field Crops Research 43: 77-86.
 • Kotowicz Z., Kotowicz L. 2005. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych na Dolnym Śląsku za lata 2003-2005. SDOO, Tomaszów Bolesławiecki: 11-13.
 • Kotowicz Z., Kotowicz L. 2007. Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku za lata 2005-2007. SDOO, Tomaszów Bolesławiecki: 11-13.
 • Kulig B., Kania S., Szafrański W., Zając T. 2001. Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na intensywność uprawy. Biuletyn IHAR 218/219: 117-126.
 • Lepiarczyk A., Kulig B., Stępniak K. 2005. Wpływ uproszczonej uprawy roli i przedplonu na plonowanie oraz kształtowanie LAI wybranych odmian pszenicy ozimej w płodozmianie zbożowym. Fragmenta Agronomica 2(86): 98-105.
 • Weber R., Hryńczuk B., Runowska-Hryńczuk B. 1999. Wpływ uproszczeń uprawy roli i zróżnicowanego nawożenia azotowego na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej w warunkach okresowych niedoborów wody. Folia Universitatis Agriculture Stetinensis, Agricultura 74: 157-162.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-c81c1471-c398-4044-befe-5c392aff4ad3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.