PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 551 |
Tytuł artykułu

Wpływ miejsca uprawy i rodzaju przykrycia na kwitnienie i plon cebul czosnku aflatuneńskiego (Allium aflatunense B. FEDTSCH)

Warianty tytułu
EN
Effect of cultivation place and type of cover on the flowering and bulb yield of Allium aflatunense B. FEDTSCH
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem przeprowadzonego doświadczenia była ocena kwitnienia i plonu cebul czosnku aflatuneńskiego uprawianego w nieogrzewanym tunelu foliowym i w polu, z zastosowaniem okrycia stroiszem jodłowym oraz włókniną. W fazie pełni kwitnienia określono cechy morfologiczne pędów kwiatostanowych, a po zakończeniu wegetacji oceniono plon ilościowy i wagowy cebul. Stwierdzono, że uprawa czosnku aflatuneńskiego z przeznaczeniem na kwiat cięty może być prowadzona zarówno w gruncie, jak i w nieogrzewanym tunelu foliowym. Zastosowanie tunelu foliowego w uprawie czosnku aflatuneńskiego przyspiesza kwitnienie roślin o 2 tygodnie, sprzyja wytwarzaniu dłuższych szypuł kwiatostanowych i kwiatostanów o większej średnicy oraz zapewnia uzyskanie większej liczby i masy cebul o obwodzie 20-21 cm. Stosowanie w uprawie czosnku aflatuneńskiego przykrycia w postaci włókniny lub stroiszu jodłowego korzystnie wpływa na jakość roślin. W tunelu foliowym celowe jest stosowanie stroiszu ze względu na długość szypuły kwiatostanowej, plon ogólny wyrażony liczbą i masą cebul oraz liczbę cebul o obwodzie 21-22 cm, a włókniny - z uwagi na liczbę kwiatów w kwiatostanie. W polu stosowanie włókniny zapewnia uzyskanie większego plonu ogólnego wyrażonego masą cebul.
EN
The aim of the experiment was to evaluate flowering and bulb yield of Allium aflatunense cultivated in an unheated plastic tunnel and in the field, with the use of cover in the form of cut fir twigs and agrotextile. The morphological traits of inflorescence shoots were defined in the phase of full flowering, whereas after vegetation the number and weight yield of bulbs was evaluated. It was noted that cultivation of Allium aflatunense for cut flowers can be conducted both in the ground and in an unheated plastic tunnel. The use of plastic tunnel in the cultivation of Allium aflatunense accelerates the plant flowering by 2 weeks, allows for production of longer peduncles and inflorescence with greater diameter, and ensures the acquirement of greater number and fresh weight of bulbs with the circumference of 20-21 cm. The application of cover in the form of agrotextile or fir twigs in the cultivation of Allium aflatunense has beneficial effect on the quality of plants. In the plastic tunnel it is useful to apply fir twigs as it results in the length of peduncles, total yield expressed in the number and fresh weight of bulbs, number of bulbs with the circumference of 21-22 cm. It is useful to use agrotextile due to the number of flowers in inflorescence. The application of agrotextile in the field results in greater total yield expressed in fresh weight of bulbs.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
551
Opis fizyczny
s.275-283,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
autor
autor
Bibliografia
 • Biesiada A. 2008. Effect of flat covers and plant den sity on Fielding and quality of kohlrabi. J. Elementol. 13(2): 167-173.
 • Czuchaj P., Szczepaniak S. 2008. Wpływ ściółkowania gleby na wzrost i kwitnienie kilku odmian żurawki drżączkowatej (Heuchera x brizoides hort. Ex Lemoine). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 525: 63-71.
 • De Hertogh A.A., Zimmer K. 1993. Allium - ornamental species, w: The Physiology of Flower Bulbs. De Hertogh A.A., Le Nard M. (Eds). Elsevier, Amsterdam: 187-200.
 • Durlak W. 2008. Ocena przydatności dwudziestu odmian chryzantem do nasadzeń żywopłotowych w ogrodzie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 525: 97-104.
 • Hamouz K., Dvořák P., Čepl J., Pivec J. 2005. The effect of polypropylene fleece covering on the yield of early potatoes. Hort. Sci. (Prague) 32(2): 56-59.
 • Hetman J. 2009. Najważniejsze czynniki wpływające na plon cebul tulipanów. Biuletyn SPORC 22: 3-8.
 • Hetman J., Pogroszewska E. 1997. Kwitnienie liatry kłosowej (Liatris spicata) uprawianej w nieogrzewanym tunelu foliowym i w polu, z zastosowaniem ściółkowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 449: 61-74.
 • Jerzy M. 2000. Zimotrwałość gruntowych odmian chryzantem (Dendranthema Des Moul) w warunkach klimatycznych Bydgoszczy. Cz. I. Odmiany Europejskie. Roczn. AR Poznań, CCCXXVII, Ogrodn. 32: 3-8.
 • Krzymińska A. 2005. Uprawa ozdobnych czosnków i pustynników na kwiaty cięte. Biuletyn SPORC 17: 12-16.
 • Krzymińska A. 2008. Ozdobne gatunki i odmiany czosnku (Allium L.). Analiza genetyczna i mikromorfologiczna. Metody pędzenia roślin. Rozpr. Nauk. 392, Wydawn. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Krzymińska A., Lisiecka A. 2004. Wpływ ściółkowania gleby na wzrost i kwitnienie wybranych gatunków bylin. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 236(94): 93-96.
 • Mroczko R., Morawska I., Szlachetka W. 2000. Wpływ uprawy czosnków ozdobnych w gruncie i w tunelu foliowym na plon cebul. Biuletyn SPORC 11: 18-21.
 • Rekowska E., Skupień K. 2007. Influence of flat covers and sowing density on yield and chemical composition of garlic cultivated for bundle-harvest. Veget. Crops Res. Bullet. 66: 17-24.
 • Płoszaj B., Szymańska U. 2008. Zimowanie i fenologia dziesięciu gatunków i dwóch odmian ozdobnych czosnków (Allium L.) uprawianych w warunkach przyrodniczych Olsztyna. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 525: 321-327.
 • Pogroszewska E., Sadkowska P. 2008. The effect of benzyladenine on the flowering of (Campanula persicifolia L.) ʻAlba’ cultivated in an unheated plastic tunnel and in the field. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 7(3): 57-63.
 • Szlachetka W.I., Kołątaj D., Prabucki A. 1997. Możliwości uprawy lilii orientalnych z cebul raz posadzonych na dwa plony kwiatów w nie ogrzewanym tunelu foliowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 449: 193-198.
 • Wadas W., Jabłońska-Ceglarek R., Kosterna E., Sawicki M. 2004. Wpływ stosowania bezkonstrukcyjnych osłon na plon ziemniaka wczesnego w aspekcie wymagań rynku krajowego i standardów europejskich. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura 239(95): 399-404.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-c75aff71-a0bf-4291-948b-de08096271a4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.