PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 4 |
Tytuł artykułu

Wpływ mikronawodnień i nawożenia organicznego na produkcję jednorocznych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na gruncie porolnym obiektu Kruszyn Krajeński z udziałem zabiegu zoomelioracji (badania wstępne)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of microirrigation and organic fertilization on the one-year old seedling production of scotch pine (Pinus sylvestris L.) on a post-agricultural ground at Kruszyn Krajenski with the use of zoo-melioration (preliminary study)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie wpływu mikronawodnień (mikrozraszania i nawadniania kroplowego) oraz nawożenia organicznego (kompost wyprodukowany na bazie higienizowanych osadów ściekowych) na cechy siły wzrostu i stopień mikoryzacji sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) produkowanych z udziałem zabiegu zoomelioracji na gruncie porolnym. Ścisłe dwuletnie (2003–2004) badania polowe przeprowadzono na polu doświadczalnym Katedry Melioracji i Agrometeorologii w Kruszynie Krajeńskim pod Bydgoszczą. Badania przeprowadzono na luźnej glebie piaszczystej zaliczanej do VI klasy bonitacyjnej. Była to czarna ziemia zdegradowana, wytworzona z piasku słabogliniastego na płytko zalegającym piasku luźnym. Czynnikiem pierwszego rzędu było nawadnianie zastosowane w trzech wariantach wodnych: bez nawadniania (kontrola), nawadnianie kroplowe, mikrozraszanie. Czynnik drugiego rzędu stanowiło nawożenie, zastosowane w dwóch wariantach: nawożenie mineralne (standard stosowany w szkółkach) oraz nawożenie organiczne. Nawadnianie istotnie zwiększyło wysokość i średnicę siewek sosny. Nie stwierdzono istotnych różnic w rozpatrywanych cechach wzrostu pomiędzy badanymi systemami nawodnieniowymi. Nawożenie siewek sosny kompostem istotnie zwiększyło wysokość siewek. Wystąpiło współdziałanie nawadniania i nawożenia organicznego w kształtowaniu wysokości i średnicy siewek sosny. Uprawiane na kompoście – w warunkach nawodnień – siewki sosny cechowały się bowiem większą wysokością i średnicą. Czynniki doświadczenia różnicowały liczebność mikoryz u siewek sosny. Największą średnią liczebność mikoryz stwierdzono w wariancie z nawożeniem organicznym w warunkach nawadniania kroplowego. Łączne oddziaływanie nawożenia organicznego i mikrozraszania pozytywnie wpłynęło na liczebność i liczbę gatunków Oribatida. W zgrupowaniach mechowców na stanowiskach kontrolnych dominowała Oribatula tibialis, natomiast na stanowiskach nawadnianych najliczniejszym mechowcem był Tectocepheus velatus. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane w doświadczeniu zabiegi melioracyjne mogą pozytywnie wpływać na produkcję sadzonek sosny zwyczajnej na gruncie porolnym.
EN
The aim of the study was to determine the influence of microirrigation (microjet sprinkling and drip irrigation) and organic fertilization (compost prepared on the base of sewage sludge) on a seedling vigour and a degree of mycorrhiza of one-year old Scot pine seedlings (Pinus sylvestris L.) produced on a post-agricultural ground with the use of zoo-melioration. Two-year (2003-2004) field experiments were carried out on an experimental field of Department of Land Reclamation and Agrometeorology in Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz. Investigations were conducted on a loose sandy soil belonging to VI quality class (degraded meadow black earth formed from coarse sandy soil on a shallow loose sandy soil). The first row factor was irrigation used in three treatments: without irrigation (control), drip irrigation, microjet sprinkling. The second row factor was fertilization, used in two variants: mineral fertilization (standard applied in forest nurseries), organic fertilization (compost). Irrigation significantly increased the height and the diameter of Scot pine seedligs. There were no significant differences in the characters of the growth between the two irrigation systems. Fertilization of Scot pine seedlings with the compost increased significantly the height of seedlings. Interaction of irrigation with organic fertilization in shaping of Scot pine seedling height and diameter was occured. Pine seedlings grown on fertilized with compost plots under irrigation conditions were characterized by larger height and diameter. Factors of experiments differentiated the micorrhiza number of pine seedlings. The highest mean micorrhiza number was detected in variant of organic fertilization under drip irrigation conditions. Joint effect of organic fertilization and microjet sprinkling positively influenced the number and the species number of Oribatida. Gatherings of Oribatida on control positions were characterized by dominance of Oribatula tibialis. Irrigation positions were characterized by the great number of Tectocepheus velatus. Obtained results indicated that the amelioration measures used in the experiment can positively inluence on the production of Scot pine seedligs on post-agricultural ground.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4
Opis fizyczny
s.131-143,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Melioracji i Agrometeorologii, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, ul.Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
autor
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-c694dc37-e9b8-428d-9ac3-45da9d1f588c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.