PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 03[13] |
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość pozarolnicza jako źródło dodatkowych dochodów gospodarstw rolnych Dolnego Śląska

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The non-agricultural activity as the source of additional incomes in agricultural farms in the Lower Silesia area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania podjęte z uwzględnieniem obniżającego się poziomu dochodów pochodzących zwłaszcza z pracy w rolnictwie pozwoliły na określenie struktury dochodów uzyskiwanych w badanych gospodarstwach. Obiekty do badań wybrano celowo, uwzględniając położenie gospodarstwa na obszarze wiejskim oraz prowadzenie dodatkowej działalności pozarolniczej. Wyniki badań dowiodły, że ze względu na niskie dochody z działalności rolniczej większość rolników podejmuje działalność pozarolniczą w celu pozyskania dodatkowych dochodów, które uzupełniają braki finansowe wynikające z działalności podstawowej. Sprzężenie działalności rolniczej i pozarolniczej jest dla gospodarstw szansą na wykorzystanie nadwyżek siły roboczej bez konieczności podejmowania pracy poza gospodarstwem.
EN
Taking into account dropping level of incomes coming especially from the work in agriculture the investigation allowed to estimate the structure of incomes in studied farms. The objects of investigations were chosen taking into account the position of the farm on country areas and the leadership of the additional non-agricultural activity. The results of investigations proved that the low incomes from the agricultural activity and generally difficult economic situation of farms had forced majority of farmers to take up non-agricultural activity to obtain additional incomes resulting from the basic agricultural activity. The connection of the agricultural and non-agricultural activity can be a chance for utilization of the surpluses of working force without the necessity of undertaking the work beyond the farm.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.123-128,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
Bibliografia
  • Kłodziński M., 1999. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. W: Aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich. IRWiR, PAN, Warszawa, 25-34.
  • Kopeć B., 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wyd. AR, Wrocław, 166-199.
  • Kropsz I., 2003. Rola infrastruktury i przedsiębiorczości w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Rocz. Nauk. SERiA 5, 4, Warszawa, 163-167.
  • Projekt badawczy KBN nr 2 P06 R 0522 pt. „Procesy dostosowawcze obszarów wiejskich Dolnego Śląska do wymogów UE”. Kierownik projektu: Barbara Kutkowska. Maszyn. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  • Rak A.M., 2008. Strategie rozwojowe pozarolniczej działalności gospodarczej rolników indywidualnych (na przykładzie gminy Brańsk). Rocz. Nauk. SERiA 10, 3, Warszawa, 476-481.
  • Ryznar J., 1999. Metody stosowane w pracy badawczej z zakresu doradztwa rolniczego. Wyd. AR, Wrocław, 52-58.
  • Stachak S., 2006. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa, 213-216
  • Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, 2001. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, 5, 21-22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-c1c69d97-a249-4c00-8c29-0f9793231180
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.