PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 527 |
Tytuł artykułu

Porównanie plonowania, składu chemicznego i zawartości niektórych związków lotnych owocników dwóch odmian boczniaka

Warianty tytułu
EN
Comparison of yielding, chemical composition and content of some volatile compounds in carpophores of two oyster mushroom strains
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie przeprowadzono w Gospodarstwie Rolnym w Łobzie koło Jarocina. Przedmiotem badań były dwie odmiany boczniaka P. ostreatus, tj. HK 35 i K22, uprawiane na podłożu ze słomy pszennej. Owocniki zebrano w dwóch rzutach, dla których określono wielkość plonu ogólnego i handlowego. W owocnikach oznaczono zawartość suchej masy, białka ogólnego oraz związków lotnych. Stwierdzono, że badane odmiany różniły się plonem ogólnym. Odmiana HK35 wydała większy plon ogólny niż K22. Nie stwierdzono różnic pomiędzy odmianami w przypadku plonu handlowego. Wykazano, że owocniki obu odmian miały podobną zawartość suchej masy i białka ogólnego. Całkowita zawartość związków lotnych w owocnikach obu odmian była zbliżona. Owocniki pierwszego rzutu miały natomiast wyższą zawartość związków aromatycznych niż owocniki zebrane w drugim rzucie.
EN
The experiment was conducted at mushroom farm in Łobez near Jarocin. Two strains of oyster mushroom Pleurotus ostreatus, HK35 and K22, were cultivated on wheat straw substrate. Carpophores were harvested in two flushes. The total and marketable yields were determined. The content of dry matter and crude protein as well as aromatic volatiles in carpophores were analysed. It was found that the tested strains of oyster mushroom differed in total yield. The higher total yield was obtained with HK35 strain than K22 strain. There was no difference between the tested strains in the case of marketable yield. It was determined that carpophores of both strains were characterised by similar content of dry matter and crude protein. The total content of volatile compounds in carpophores of two strains was approximate. However carpophores harvested in the first flush had higher content of aromatic volatiles in comparison to carpophores of the second flush.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
527
Opis fizyczny
s.295-301,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Warzywnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
autor
Bibliografia
 • Bernaś E., Jaworska G., Lisiewska Z. 2006. Edible mushrooms as a source of valuable nutritive constituents. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 5(1): 5 - 20.
 • Chang S. T., Miles P. G. 2004. Mushrooms: cultivation, nutritional value, medicinal effect and environmental impact. CRC Press, Boca Raton, Florida: 315 - 324.
 • Crisan E. V., Sands A. 1978. Nutritional value, w: The biology and cultivation of edible mushrooms. Chang and Hayes (Eds.), Academic Press, New York: 137 - 168.
 • Curvetto N. R., Figlas D., Devalis R., Delmastro S. 2002. Growth and productivity of different Pleurotus ostreatus strains on sunflower seed hulls supplemented with N-NH4+ and/orMn(II). Bioresource Technology 84(2): 171 - 176.
 • Gapiński M., Woźniak W., Ziombra M. 2001. Boczniak. Technologia uprawy i przetwarzanie. PWRiL Poznań: 274 ss.
 • Lelley J. 1991. Pilzanbau. Biotechnologie der Kulturspeisepilze. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart: 404 ss.
 • Lelley J., Vetter J. 2004. Orthomolecular medicine and mushroom consumption - an attractive aspect for promoting production, w: Science and cultivation of edible and medicinal mushrooms. Romaine, Keil, Rinker and Royse (Eds). The Pennsylvania State University, Philadelphia: 637 - 643.
 • Manzi P., Aguzzi A., Pizzoferrato L. 2001. Nutritional value of mushrooms widely consumed in Italy. Food Chem. 73(3): 321 - 325.
 • Mattila P., Könkö K., Eurola M., Pihlava J. M., Astola J., Vahteristo L., Hietaniemi V., Kumpulainen J., Valtonen M., Piironen V. 2001. Contents of vitamins, mineral elements and some phenolic compounds in cultivated mushrooms. J. Agric. Food Chem. 49(5): 2343 - 2348.
 • Mau J. L., Beelman R. B., Ziegler G. R. 1992. 1-octen-3-ol in the cultivated mushroom Agaricus bisporus. J. Food Sci. 57: 704 - 706.
 • Mau J. L., Chyau C. C., Li J. Y, Tseng Y. H. 1997. Flavor compounds in straw mushrooms Volvariella volvacea harvested at different stages of maturity. J. Agric. Food Chem. 454: 4726 - 4729.
 • Siwulski M., Ziombra M. 1997. Porównanie plonowania różnych odmian boczniaka. Mat. Ogólnopol. Symp. „Odmiany w nowoczesnej produkcji warzyw”, 26 września, Poznań: 100 - 103.
 • Siwulski M., Sobieralski K. 2002. Wpływ wybranych dodatków do podłoża ze słomy żytniej na plonowanie dwóch odmian boczniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 485: 293 - 297.
 • Siwulski M., Sobieralski K., Ławicka K. 2006. Porównanie plonowania wybranych odmian i krzyżówek boczniaka Pleurotus sp. Folia Horticulturae, Supl. 2: 100 - 103.
 • Venkateshwarlu G., Chandravadana M. V., Tewari R. P. 1999. Volatile flavour components of some edible mushrooms (Basidiomycetes). Flavour Fragr. J. 14: 191 - 194.
 • Zawirska-Wojtasiak R., Siwulski M., Wąsowicz E., Sobieralski K. 2007. Volatile compounds of importance in the aroma of cultivated mushrooms Agaricus bisporus at different conditions of cultivation. Pol. J. Food Nutr. Sci. 57(3): 367 - 372.
 • Ziombra M. 1998. Wpływ niektórych czynników na wzrost grzybni i plonowanie boczniaka. Rozp. Nauk. AR Poznań 278: 75 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-bee0c623-f0a8-4441-8b11-36b809324671
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.