PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 06 |
Tytuł artykułu

Ochrona i kształtowanie środowiska w Turyngii ze szczególnym uwzględnieniem zielonego pasa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Environmental protection and shaping in Thuringia with special regard to the green belt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Turyngia należy do przodujących w Niemczech landów w dziedzinie wdrażania zasad ekorozwoju i przemian proekologicznych. Artykuł zarysowuje wybrane elementy aktualnej problematyki sozologicznej Turyngii – terenów chronionych, ochrony dzikiego kota oraz tzw. Zielonego Pasa. Różne formy ochrony przyrody i krajobrazu obejmują łącznie 71% powierzchni landu. W ramach ochrony zanikającej populacji dzikiego kota buduje się specjalne korytarze ekologiczne pomiędzy Lasem Turyńskim a większymi kompleksami leśnymi. Zielony Pas Turyngii (stanowiący fragment Zielonego Pasa Europy), obejmujący pas graniczny długości 763 km, poddawany jest zabiegom pielęgnacyjnym, kształtującym jego wartości przyrodnicze, historyczne i użytkowe. W Pasie realizuje się wiele projektów lokalnych dotyczących kształtowania biotopów, tworzenia obszarów ochronionych, godzenia interesów rolnictwa, rekreacji i przyrody – w ramach planowania przestrzennego, urządzeń rolnych, czy odnowy wsi.
EN
Thuringia is one of the leading countries in Germany in the range of ecodevelopment principles implementation and proecological changes. The paper outlines the chosen elements of present sozological problematics of Thuringia – protected areas, wildcat protection and the Green Belt. Various forms of nature and landscape protection comprise together 71% of total country area. In the range of the protection of disappearing population of the wildcat – the special ecological corridors are being built between the Thuringian Forest and larger forest complexes. The Green Belt of Thuringia (constituting part of the European Green Belt) comprising a boarder belt 763 km long – is the subject of maintenance measures shaping its natural, historical and utilisation values. In this Belt numerous local projects concerning biotopes shaping, protected areas making, matching the requirements of agriculture, recreation and nature are being introduced – with spatial planning, rural land management and village renewal.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
06
Opis fizyczny
s.5-12,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Planowania, Organizacji i Ochrony Terenów Rolniczych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253c, 30-149 Kraków
Bibliografia
  • A Safety Net for the European Wildcat. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Bünd – Freunde der Erde. 2008, s. 12.
  • Das Grüne Band Thüringen. Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt; Freistaat Thüringen. 2008, s. 19.
  • Das Grüne Band Thüringen – ein Projekt zwischen Natur and Geschichte. Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt. Thüringen. 2008, s. 20.
  • Koreleski K. Kształtowanie i ochrona środowiska w wybranych europejskich systemach rozwoju obszarów wiejskich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, nr 17: 2005, 199–208.
  • Statistische Daten zur Entwicklung der Bereiche Forsten, Naturschutz, Ländlicher Raum. TMLNU, Abt. Forsten, Naturschutz, Ländlicher Raum. 2009, s. 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-bd0fb01c-e677-4611-811f-a84ab4c4a63d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.