PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 62 | 4 |
Tytuł artykułu

Badania migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAAs) z wielowarstwowych opakowań żywności metodą HPLC

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Studies on primary aromatic amines (PAAs) migration from multi-layer plastic food packaging by HPLC method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była identyfikacja i zbadanie migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAAs) z opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania żywności. Wielkość migracji tych substancji z opakowań żywności stanowi podstawę do oceny ich zgodności z wymaganiami ustawodawstwa UE oraz zagrożenia dla zdrowia wynikającego z przenikania tych związków z opakowań do żywności. Materiał do badań stanowiły niezadrukowane i zadrukowane próbki wielowarstwowych opakowań z tworzyw sztucznych (laminatów) produkcji krajowej i importowane. Migrację PAAs z laminatów przeprowadzano do płynu modelowego (3% kwasu octowego), metodą zalecaną w UE do badania migracji substancji z wyrobów do kontaktu z żywnością, w warunkach standardowych odzwierciedlających rzeczywiste użytkowanie opakowania (10 dni, 40oC) oraz w warunkach „worst case scenario” (2 h, 70oC). Roztwory migracyjne zatężano na kolumienkach SPE, a następnie identyfikowano i oznaczano zawartość siedmiu PAAs (aniliny, 1,3-fenylenodiaminy, 2,6-toluenodiaminy, 2,4-toluenodiaminy, 4,4’-oksydianiliny, 4,4’-metylenodianiliny i 3,3’-dimetylobenzydyny) uprzednio zwalidowaną metodą HPLC-DAD. W zależności od zastosowanych warunków migracji zawartość PAAs była zróżnicowana. W standardowych warunkach uwalnianie zarówno aniliny jak 4,4’-metylenodianiliny (4,4’-MDA) było zdecydowanie niższe. W warunkach migracji „worst case scenario” stwierdzono uwalnianie 4,4’-MDA w zakresie od poniżej granicy wykrywalności metody (LOD=0,51 μg/kg) do 9,86 μg/kg, natomiast uwalnianie aniliny od poniżej granicy wykrywalności metody (LOD=0,98 μg/kg) do 7,04 μg/kg. W 2 próbkach laminatu, na 8 zbadanych, suma uwalnianych PAAs (aniliny i 4,4’-MDA) wynosiła 13,32 μg/kg i 14,72 μg/kg i przekraczała dopuszczalny limit (10 μg/kg). Biorąc pod uwagę kancerogenne działanie PAAs, laminaty z których stwierdzono uwalnianie aniliny i 4,4’-MDA w ilości przekraczającej dopuszczalny limit, nie powinny być stosowane do pakowania żywności.
EN
The aim of this study was to identify of primary aromatic amines (PAAs) and to determine their migration from plastic food packaging. The magnitude of the migration of these substances from plastic food packaging consists a base for the evaluation of their compliance with the requirements of EU legislation and hazard for human health taking into account their migration into food. The unprinted and printed multi-layer plastic packaging (laminates), domestic and imported, were examined in these studies. PAAs migration tests from the laminates into food simulant (3% acetic acid) was performed according to the appropriate procedures recommended in the EU for testing migration from food contact articles under standard conditions reflecting the real use of laminates (10 days, 40oC) and under „worst case scenario” conditions (2 h, 70oC). PAAs present in migration solutions were concentrated on SPE columns and then seven PAAs (aniline, 1,3-phenylenediamine, 2,6-toluenediamine, 2,4-toluenediamine, 4,4’-oxydianiline, 4,4’-methylenedianiline and 3,3’-dimethylbenzidyne) were identified and determined by previously validated HPLC-DAD method. Depending on the migration conditions the PAAs content was different. When the „worst case scenario” conditions were applied the migration of 4,4’-methylenedianiline (4,4’-MDA) ranged from below detection limit (LOD=0.51 μg/kg) up to 9.86 μg/kg, and aniline was released in the range from below detection limit (LOD=0,98 μg/kg) up to 7.04 μg/kg. In two laminate samples of eight examined, the sum of PAAs (aniline and 4,4’-MDA) was 13.32 μg/kg and 14.72 μg/kg showing that the permitted limit (10 μg/kg) was exceeded. In the standard conditions, the migration of aniline and 4,4’-MDA was significantly lower. Regarding the carcinogenic potential of PAAs, the laminates causing the amines migration above the permitted limit should not be used as food packaging.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
62
Numer
4
Opis fizyczny
s.371-375,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państowy Zakład Higieny, ul.Chocimska 24, 00-791 Warszawa
autor
autor
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Brede C., Skjevrak I.: Migration of aniline from polyamide cooking utensils into food simulants. Food Addit. Contam. 2004, 21,1115-1124.
 • 2. Ćwiek-Ludwicka K., Stelmach A., Półtorak H.: Bezpieczeństwo wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w systemie RASFF. Roczn. PZH 2007, 58, 599 - 607.
 • 3. Ćwiek-Ludwicka K.: Zagrożenia dla zdrowia związane z migracją substancji z opakowań do żywności. Roczn. PZH 2010, 61, 345-347.
 • 4. Guidelines for performance criteria and validation procedures of analytical methods used in controls of food contact materials. Ed. Bratinova S., Raffael B., Simoneau C., EUR 24105 EN, 1st edition 2009.
 • 5. IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk to Humans. 1998, Vol. 27.
 • 6. Kolado W., Mielniczuk Z.: Opakowania jako potencjalne źródło pierwszorzędowych amin aromatycznych. Opakowanie 2004, 9, 29-31.
 • 7. Mortensen S., Trier X., Foverskov, Petersen J.: Specific determination of 20 primary aromatic amines in aqueous food simulants by liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry. J. Chromatogr. A 2005, 1091, 40-50.
 • 8. Pawlicka M., Ćwiek-Ludwicka K., Starski A., Półtorak H., Stelmach A.: Oznaczanie migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAAs) z wyrobów kuchennych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Bromat. Chem. Toksykol. 2009, XLII, 3, 558-563.
 • 9. PN-EN 13130-1. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Substancje w tworzywach sztucznych podlegające ograniczeniom. Cz. 1 . Przewodnik dotyczący metod badania migracji specyficznej substancji z tworzyw sztucznych do żywności i płynów modelowych.
 • 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • 11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 284/2011 ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminy pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong Kongu.
 • 12. The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), Annual Report. http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-bbab0b57-c586-4a04-ad1b-f870dab30392
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.