PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 1 |
Tytuł artykułu

Yeld, chemical composition and ensiling ability of green forage from meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) infected with Neotyphodium uncinatum

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Plonowanie, skład chemiczny i przydatność do zakiszania zielonek z kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds.) zasiedlonych przez Neotyphodium uncinatum
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Forages from meadow fescue of Justa cultivar – uninfected (E–) and infected (E+) with endophyte Neotyphodium uncinatum were subjected to evaluation. Dry matter yield was determined as well as the chemical composition. Meadow fescue usefulness for ensilage was determined. Endophyte presence in forages influenced the increase of the dry matter yield. Endophyte infection of grasses caused the increase of the content of crude ash and total protein in forages. Meadow fescue forages are a good silage raw material, however the infection worsens parameters of their usefulness for ensilage. Silages obtained from endophyte-infected forages may be anaerobically unstable because of the large content of nitrates.
PL
Ocenie poddano zielonki kostrzewy łąkowej odmiany Justa – niezasiedlone (E–) i zasiedlone (E+) przez grzyba endofitycznego – Neotyphodium uncinatum. Określono plon suchej masy i oznaczono skład chemiczny. Określono przydatność kostrzewy do zakiszania. Obecność endofita w zielonkach wpływała na wzrost plonu suchej masy. Zasiedlenie grzybem endofitycznym traw spowodowało wzrost zawartości popiołu surowego i białka ogólnego w zielonkach. Zielonki kostrzewy łąkowej są dobrym surowcem kiszonkarskim, jednak zasiedlenie pogarsza parametry ich przydatności do zakiszania. Kiszonki uzyskane z zasiedlonych endofitem zielonek mogą być niestabilne beztlenowo ze względu na dużą zawartość azotanów.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
1
Opis fizyczny
p.47-56,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Animal Nutrition and Feed Management Economy of University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz, Poland
autor
Bibliografia
 • AOAC, 1990. Official Methods of Analysis, 15th ed., Assoc. Offic. Anal. Chem. Arlington, Virginia, USA.
 • Auldist M.J., Thom E.R., 2000. Effects of endophyte infection of perennial ryegrass on somatic cell counts, mammary inflammation, and milk protein composition in grazing dairy cattle.N. Zeal. J. Agric. Res. 43, 345-349.
 • Belesky D.P., Stuedemann J.A., Plattner R.D., Wilkinson S.R., 1988. Ergopeptine alkaloids in grazed tall fescue. Agron. J. 80, 209-212.
 • Cappelli C., Buonaurio R., 2001. Occurrence of endophytic fungi in grass seeds and plants in Italy. [In:] Proc. of the 4th Int. Neotyphodium/Grass Interactions Symposium, V.H. Paul andP.D. Dapprich (eds), Soest, Germany, 131-137.
 • Cosgrove G.P., Anderson C.B., Berquist T.R.N., 1996. Fungal endophyte effects on intake, health and live weight gain of grazing cattle. Proc. of the New Zealand Grassland Association 57,43-48.
 • Dorszewski P., 2006. Energia – jeden z podstawowych parametrów żywienia krów [Energy – one of the basic parameters of cow nutrition]. [In:] Żywienie bydła [Cattle nutrition], J. Mikołajczak (ed.), Wyd. Uczeln. ATR Bydgoszcz, 41-53 [in Polish].
 • Emile J.C., Bony S., Ghesquiere M., 2000. Influence of consumption of endophyte–infested tall fescue hay on performance of heifers and lambs. J. Anim. Sci. 78, 358-364.
 • Faeth S.H., 2002. Are endophytic fungi plant mutualists? OIKOS 98, 25-36.
 • Goering H.K., Soest van P.J., 1970. Forage fibre analyses (apparatus, reagents, procedures and some applications). Agriculture Handbook 339, Agricultural Research Service, United StatesDepartment of Agriculture Washington, DC, USA.
 • Kaiser E., 1994. Zur Bedeutung des Nitratgehaltes im Grünfutter für die Silagequalität. VDLUFA–Schriftenreihe 38, 445-448.
 • Latch G.C.M., Christensen M.J., 1982. Ryegrass endophyte, incidence, and control. N. Zeal. J. Agric. Res. 25, 443-448.
 • Lyons P.C., Evans J.J., Bacon C.W., 1990. Effects of the fungal endophyte Acremonium coenophialum on nitrogen accumulation and metabolism in tall fescue. Plant Physiol. 92,726-732.
 • McDonald P., Henderson A.R., Heron S.J.E., 1991. The biochemistry of silage. Chalcombe Publications Bucks.
 • Mikołajczak J., Podkówka L., Podkówka Z., Staszak E., 2005. Effects of endophyte infection of grasses on the chemical composition, quality and stability of silage. Folia Biol. (Kraków) 53,Suppl., 67-72.
 • Moyer J.L., 2004. Humidity reduces tall fescue seed-borne endophyte viability. Proc. of the 5th Int. Symp. on Neotyphodium/Grass Interactions, R. Kallenbach, C.Jr. Rosenkrans, T.R. Lock(eds), Fayetteville, USA, #515, 172-174.
 • Oliver J.W., Schultze A.E., Rohrbach B.W., Fribourg H.A., Ingle T., Waller J.C., 2000. Alternations in hemograms and serum biochemical analytes of steers after prolongedconsumption of endophyte-infected tall fescue. J. Anim. Sci. 78, 1029-1035.
 • Ostrowski R., 1996. Współzależności między zawartością suchej masy i składników pokarmowych a jakością kiszonek z traw, wynikające z badań wieloletnich [Correlationsbetween the content of dry matter and nutrients and the quality of silage from grasses,resulting from a multi-year research]. Biul. Inf. IZ, XXXIV(4), 93-99 [in Polish].
 • Pahlow G., Weissbach F., 1999. New aspects of evaluation and application of silage additives. Contributions of grassland and forage research to the development of systems of sustainableland use, Landbauforsch. Völkenrode SH 206, FAL Braunschweig, 141-158.
 • Pańka D., Sadowski Cz., 2002. Occurence of Fungal endophytes in perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) cultivars in Poland. [In:] Multi-function Grasslands, Quality Forages, Animal Products and Landscapes, J.L. Durand, J.C. Emile, C. Huyghe, G. Lemaire (eds), Grassl. Sci. Eur. 7, 540-541.
 • Podkówka L., Borys B., Mikołajczak J., Dorszewski P., 2005a. Wpływ skarmiania kiszonki z traw zasiedlonych grzybami endofitycznymi na wzrost i wybrane parametry wartościrzeźnej jagniąt [The effect of feeding with silage from endophyte-infected grasses on thegrowth and chosen parameters of slaughter value of lambs]. Pr. Komis. Nauk. Rol. Biol. BTN56B, 171-175 [in Polish].
 • Podkówka L., Mikołajczak J., Dorszewski P., Podkówka Z., 2005b. Wpływ chemicznego dodatku do zakiszania zawierającego kwas mrówkowy na wartość pokarmową sporządzonychkiszonek oraz ich jakość i stabilność tlenową [Effect of chemical silage additive containingformic acid on the nutritive value of produced silages as well as on their quality and aerobicstability]. Pr. Komis. Nauk. Rol. Biol. BTN 56B, 177-185 [in Polish].
 • Podkówka L., Mikołajczak J., Elminowska-Wenda G., 2005c. Effect of endophyte-infected diets on selected blood parameters and the histopathological picture of the kidney and liver oflambs. Folia Biol. (Kraków) 53, Suppl., 95-98.
 • Podkówka L., Staszak E., Mikołajczak J., 2003. Wpływ dodatków do zakiszania na jakość i stabilność kiszonek sporządzonych z zielonki kostrzewy łąkowej porażonej grzybamiendofitycznymi z rodzaju Neotyphodium [The effect of silage additives on the quality andstability of silages produced from meadow fescue infected with endophyte of the genus Neotyphodium]. Pr. Komis. Nauk. Rol. Biol. BTN 51B, 211-215 [in Polish].
 • Praca zbiorowa pod red. A. Krauze, 1994. Oznaczanie zawartości azotu azotanowego [Determination of the nitrate nitrogen content]. [In:] Ćwiczenia specjalistyczne z ochronyśrodowiska przyrodniczego [Specialist exercises in the natural environment protection], Wyd.ART Olsztyn, 95-96 [in Polish].
 • Prończuk S., Prończuk M., 2000. Nasiennictwo traw dla rekultywacji terenów trudnych [Seed science of grasses for land rehabilitation of difficult areas]. Łąkarstwo w Polsce 3, 129-139[in Polish].
 • Rolston M.P., Hare M.D., Moore K.K., Christensen M.J., 1986. Viability of Lolium endophyte fungus in seed stored at different moisture contents and temperatures. N. Zeal. J. Exp. Agric.14, 297-300.
 • Rottinghaus G.E., Garner G.B., Cornell C.N., Ellis J.L., 1991. HPLC method for quantitating ergovaline in endophyte-infested tall fescue: Seasonal variation of ergovaline levels in stemswith leaf sheaths, leaf blades, and seedheads. J. Agric. Food Chem. 39, 112-115.
 • Saha D.C., Jackson M.A., Johnson-Cicalese J.M., 1988. A rapid staining method for detection of endophytic fungi in turf and forage grasses. Phytopathology 78(2), 237-239.SAS/STAT v 9.1, 1995. User's guide.
 • Thaysen J., 2005. Die Produktion von qualitativ hochwertigen Grassilagen. Übers. Tierernährg. 32, 57-102.
 • Weissbach F., 1992. Bestimmung der Pufferkapazität. Methodenvorschrift am Institut für Grünland– und Futterpflanzenforschung, Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL),Braunschweig–Völkenrode, 3.
 • Vázquez de Aldana B.R., García Ciudad A., Zabalgogeazcoa I., García Criado B., 2001. Ergovaline levels in cultivars of Festuca arundinacea. Animal Feed Sci. Technol. 93,169-176.
Uwagi
rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-bb55f4ed-b395-4db2-aad5-f88f3fe72fc0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.