PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 3 |
Tytuł artykułu

Badania doświadczalne odkształceń modułu gabionowej ściany oporowej nasypu dróg wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Laboratory tests of deformations of retaining wall gabion-element of the country roads embankment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Omówiono wyniki badań doświadczalnych pracy w zakresie sprężysto- plastycznym modelu kosza siatkowego kamiennego (gabionu) stanowiącego element ściany oporowej nasypu dróg wiejskich. Model gabionu wykonano w kształcie prostopadłościanu o wymiarach w planie 0,52 x 0,52 i wysokości 0,42 m. Model składa się z obudowy wykonanej z siatki stalowej sześciokątnej. Wnętrze obudowy jest wypełnione materiałem kamiennym. Obiekt umieszczono w pojemniku o specjalnej konstrukcji – ściany i dno złożone są z elementów o niezależnej od siebie, kontrolowanej odkształcalności. Model był obciążany pionowo, naciskiem statycznym w sposób centryczny. Wykonano pomiary odkształceń pionowych, poziomych i pionowych nacisków przekazywanych przez gabion na jednoparametrowe podłoże typu Winklera. Przyjęto parametry zmienne: sztywność powłoki siatkowej rodzaj wypełniającego materiału kamiennego. Stwierdzono redukcję nacisków na podłoże w zakresie od 15 do ponad 30% w odniesieniu do modelu bez powłoki, stanowiącego wzorzec. Ponadto pionowe naciski gabionu na podłoże ulegają zmniejszeniu w miarę zwiększenia sztywności powłoki. Przypuszcza się, ze praca obciążonego gabionu jest zdeterminowana jakością współdziałania między ziarnami kruszywa stanowiącego zasypkę i prętami siatki będącej obudową. Natomiast zjawisko współdziałania i jego nasilenie jest związane: z tarciem i poślizgiem na kontakcie ziaren kruszywa z prętami siatki oraz klinowaniem się ziaren w oczkach siatki.
EN
In the paper were described the research results of in the elastic plastic range work of grid – stone basket model (gabion), making the retaining wall element of country roads embankment. The gabion model was executed in the cuboid form with dimensions in the location plan 0,52 x 0,52 m and 0,42 m height. The gabion model is assembled with shield constructed with hexagon mesh steel grid. The inside of shield is filled with stone material. The object was placed in the special construction container – the walls and the bottom are constructed with the elements, independently deforming. The model of gabion was vertical loaded, with statical central pressure. Were executed the measurements of the vertical and horizontal pressure and also the vertical pressure delivered at the one – parameter type Winkler ground. Were foundated the variable parameters: suppleness of grid coat and the sort of filling stone material. Were ascertained the reduction of pressure at the basis in the range from 15 to above 30 % with reference to the without coat model, making the pattern. Besides, verticale pressure of gabion at the basis suffers reduction moderately diminution of coat suppleness. Presumably, the work of loaded gabion is determined with the quality of co-operation between stone- grains detrmining the fill and the grid rods as the casing. However the phenomenon of co-operation and his intensity is the effect of: friction and slide at the contact of stone – grains with the grid rods also the location the grains in the grid mesh.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.61-69,fot.,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
Bibliografia
  • Jarominiak A. Lekkie konstrukcje oporowe. WKiŁ Warszawa 2002.
  • Kopiński M., Surowiecki A. Nowoczesne systemy wzmacniania kolejowych budowli ziemnych. Problemy Kolejnictwa, z. 131, CNTK, Warszawa 2000, s. 68–107
  • Kopiński M., Surowiecki A. Gabiony jako elementy napraw budowli inżynieryjnych. 2 Medzinarodna Vedecka Konferencia „Vyuzitie Netradicnych technologii v pozemnom a dopravnom Stavitelstve”, Zilinska Univerzita, Fakulta Specialneho Inzinierstva, Zilina (Slovakia), 14. november, 2000, s. 65–76
  • Surowiecki A. Możliwości adaptacji systemu lekkich ścian oporowych w podtorzu. Mat. I Konf. Nauk.-Techn. „Problemy modernizacji i naprawy podtorza kolejowego”., SITK, CNTK, Politechnika Wr., Wrocław–Żmigród 29–30.06, 2000, s. 147–154
  • Surowiecki A. Podstawy projektowania zabezpieczeń podtorza przy użyciu gabionów. Mat. I Konf. Nauk.-Techn. „Problemy modernizacji i naprawy podtorza kolejowego”, SITK, CNTK, Politechnika Wr., Wrocław-Żmigród 29–30.06, 2000, s. 155–162
  • Surowiecki A. O projektowaniu konstrukcji gabionowych w budownictwie komunikacyjnym. Drogownictwo Rok LVI, nr 3, 2000, s. 81–86
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-ab289a27-5253-4845-80df-21393493f4af
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.