PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 527 |
Tytuł artykułu

Tematyka warzywnicza na XXVII Międzynarodowym Kongresie Ogrodniczym

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Vegetable themes on 27th International Horticultural Congress
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
XVII Międzynarodowy Kongres Ogrodniczy odbył się w Seulu w dniach 13-19 sierpnia 2006 r. Wzięło w nim udział 2030 osób, które zaprezentowały 2824 prace w formie referatów lub posterów. Mimo, iż żaden temat sympozjum nie nawiązywał bezpośrednio do warzywnictwa, to na większości z nich prezentowano wyniki badań dotyczących tej gałęzi ogrodnictwa. Podczas obrad najczęściej pojawiaj ącymi się wątkami były: globalizacja, ogrodnictwo w rozwoju zrównoważonym oraz znaczenie ogrodnictwa, w tym owoców i warzyw jako nutraceutyków, dla zdrowia człowieka. Sympozjami cieszącymi się dużą popularnością i nawiązuj ącymi w największym stopniu do tematyki warzywniczej były: „Kontrola środowiska, automatyzacja i systemy uprawy zrównoważonej pod osłonami”, „Biotechnologia i mikrorozmnażanie roślin”, „Zasoby genetyczne roślin ogrodniczych”, „Rola technologii pozbiorczej w globalizacji ogrodnictwa”, „Struktura i funkcjonowanie genomów roślin ogrodniczych”, „Ogrodnictwo integrowane i ekologiczne w rozwoju zrównoważonym”, „Rośliny i żywność jako lekarstwo”, „Nasiona i technologia produkcji rozsady”. Podczas warsztatów zatytułowanych „Fotoselektywne cieniowanie w celu polepszenia wyników uprawy drzew owocowych oraz roślin ozdobnych i warzywnych” zostały przedstawione rezultaty wieloletnich badań dokumentuj ących istotny wpływ barwy folii na wzrost, rozwój i plonowanie różnych gatunków roślin ogrodniczych. Oddzielne warsztaty były poświęcone szczepieniu roślin zielnych, zwłaszcza warzywnych, które jest powszechnie stosowane w rozwiniętych krajach azjatyckich i nabiera coraz większego znaczenia w innych częściach świata, ponieważ wpisuje się w zasady ekologicznej, integrowanej i zrównoważonej produkcji warzyw. Powierzenie Korei Płd. organizacji XXVII MKO było wyrazem uznania dla osiągnięć nauki i praktyki ogrodniczej w tym kraju. W roku 2005 82% światowej produkcji warzyw pochodziło z kontynentu azjatyckiego.
EN
The 27th International Horticultural Congress was held in Seoul in August 13-19, 2006. During the Congress 2030 participants presented 2824 posters and oral presentations. Though the themes of the symposia did not refer directly to vegetable growing, in the majority of them the results of research works related to this branch of horticulture were presented. The most frequently discussed subjects were: globalization, horticulture in sustainable development and importance of horticulture, especially fruits and vegetables as nutraceutics, for human’s health. The most popular and most related to vegetable growing were the following symposia: Advances in Environmental Control, Automation and Cultivation Systems for Sustainable, High-Quality Crop Production under Protected Cultivation, Plant Biotechnology and Tissue Culture, Plant Genetic Resources of Horticultural Crops, The Role of Postharvest Technology in the Globalization of Horticulture, Structural and Functional Genomics of Horticultural Plants, Sustainability of Integrated and Organic Horticulture, Plants as Food and Medicine, Seed and Seedling Production. Results of several experiments carried out in different countries and showing significant effects of photo-selective netting on the growth, development and yield of vegetables and other horticultural plant species were discussed during the workshop entitled „Photo-Selective Netting for Improved Performance of Fruit Trees, Ornamentals and Vegetable Crops”. Other workshop was destined for herbaceous grafting which is common in Asian horticulture. Grafting of vegetable plants is gaining importance also in other parts of the world because of its suitability for organic, integrated and sustainable production of vegetables. The organization of 27th IHC was committed to Korea as a sign of recognition of achievements of Korean horticultural science and practice. In 2005 82% of world vegetable production came from the Asian continent.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
527
Opis fizyczny
s.29-37,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
Bibliografia
 • Basile B., Hernández G., Barlotti E., Colonne V., Romano R., Cirillo Ch., Giaccone M., Shahak Y., Forlani M. 2006. Use of photo-selective nets for anti-hail protection of kiwifruit vines in Southern Italy. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 48 - 49.
 • Ben-Yakir D., Hadar D., Offir Y., Chen M., Tregerman M. 2006. Protecting crops from pests by using Optinet ® screens and Chromatinet ® shading nets. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 361.
 • Blanke M. M. 2006. Life cycle assessement (lca) and food miles - an energy balance of fruit imports versus home-grown apples. Abstr. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 361.
 • Bokelmann W. 2006. The German approach to horticultural education. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 51.
 • Cha-um S., Champachen S., Atanon P., Kirdmanee Ch. 2006. Physiological and morphological adaptation of a high content of Azadirechtin in Thai Neem (Azadirechta siamensis) in field trials. Abstr. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 86.
 • Cho Ch. H., Hong S. M., Park I. T. 2006. Production and export of grafted cactus in Korea. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 32 - 33.
 • Ciofu R. L., Dobrin L., Rosu M., Tudoreanu L. 2006. Improving the productivity and quality of horticultural plants by growth under Romanian photoselective films. Abstr. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 368.
 • Ganelevin R. 2006. World-wide commercial applications of colored shade nets technology (Chromati Net®). Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 49.
 • Juroszek P., Lumpkin T. A., Palada M. C. 2006. The focus of research in sustainable vegetable production systems. Abstr. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 364.
 • Kim S.-H. 2006. Impact of environmentally-friendly horticultural system in the coming decades. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 18.
 • Kim B.-D. 2006. Crisis in horticultural education. Prog. Int. Hort. Congr. & Exhib.: 53.
 • Kubota Ch. 2006. Current technology and status of seedling grafting in Northern America. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 32.
 • Kwon T. R., Pae D. H., Shin Y. A., Oh D. G., Lee J.-M. 2006. Capsicum peppers: A vital crop for Korea. Chronica Hort. 46(1): 16 - 19.
 • Lee Ch. W. 2006a. Practice of herbaceous grafting in horticulture classes. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 33.
 • Lee S. G. 2006b. Grafing methods for producing grafted vegetable seedlings in Korea. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 31 - 32.
 • Lee J.-M. 2006c. Reflections on IHC 2006. Chronica Hort. 46(4): 4 - 7.
 • Lee J.-M. 2007. Advances in Asian horticulture. Chronica Hort. 47(4): 3 - 5.
 • Lee J.-M., Park L. W. 2006. Vegetable production and consumption in Korea. Chronica Hort. 46(1): 28 - 32.
 • Leite C. A., Ito R. M., Lee G. T. S., Ganelevin R., Fagnani M. A. 2006. Light spectrum management using colored nets aiming to controlling the growth and the flowering of Phalaenopsis spp. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 48.
 • Lumpkin T. 2006. Energizing global horticulture research for the developing world. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 17.
 • Maynard D. N., Zhang X., Janick J. 2007. Watermelons: New choices, new trends. Chronica Hort. 47(4): 26 - 29.
 • Oda M. 2006a. Practices of vegetable seedling grafting in Japan. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 32.
 • Oda M. 2006b. Use of grafted seedlings for vegetable production in Japan. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 38 - 39.
 • Palada M. C., Wu L. D. 2006. Evaluation of chili rootstocks for grafted sweet pepper production during the hot-wet and hot-dry seasons in Taiwan. Abstr. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 364.
 • Papadopoulos A. P., Gosselin A. 2007. Greenhouse vegetable production in Canada. Chronica Hort. 47(3): 23 - 28.
 • Retamales J. B., Montecino J. M., Rojas L. 2006. Physiological and horticultural effects of the use of colored shading nets in highbush blueberries in Chile. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 49.
 • Schaerer H.-J., Arrufat A. 2006. The potential of cultivar mixtures in organic lettuce production. Abstr. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 364.
 • Shahak J. 2006. Improving solar energy utilization. Production and fruit quality in orchards and vineyards by photo-selective netting. Abstr. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 103.
 • Shahak J. 2006. Photo-selective netting of horticultural crops improves production, quality and harvest timing. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 47.
 • Shioshita R., Enoka J., Alona D. K., Young C. S., Wall M., Sakai W. S. 2006. Coloration of red lettuce grown under ultraviolet light transmitting and non-transmitting covers. Abstr. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 213.
 • Stamps R. H., Chandler A. L. 2006. Differential effects of colored shade nets on commercial foliage plants in Florida. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 47 - 48.
 • Wilson L. G. 2006. Workshop introduction: the role and responsibility of horticultural science. Prog. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 69.
 • Zhao X., Carey E. E., Chambers E., Matta Z. 2006. Consumer sensory analysis of organically and conventionally grown vegetables. Abstr. 27th Int. Hort. Congr. & Exhib.: 365.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-9d9c77cd-8e7b-4ef8-b879-276576ff61fd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.