PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 3 |
Tytuł artykułu

Analiza wybranych elementów infrastruktury gmin górskich jako obszarów recepcji narciarstwa w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Analysis of selected elements of mountain communes infrastructure as areasof skiing reception in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wobec wzrastającego zainteresowania turystów aktywnościami sportowymi zauważalny jest wzrost znaczenia sportów zimowych. Narciarstwo i snowboarding są coraz bardziej popularnymi formami spędzania czasu wolnego różnych grup wiekowych społeczeństwa. Wobec takiej sytuacji podmioty rynku turystycznego prowadzące działalność w zakresie omawianych dyscyplin powinny realizować taką politykę inwestycyjną, która będzie zmierzała do wykorzystania popytu na usługi związane z uprawianiem tego rodzaju aktywności sportowo- -rekreacyjnych. Również władze samorządu terytorialnego powinny realizować politykę turystyczną na obszarach górskich w celu zwiększenia ich atrakcyjności turystycznej, m.in. poprzez przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu infrastruktury narciarskiej oraz infrastruktury paraturystycznej. Przedmiotem rozważań jest analiza stanu wybranych elementów infrastruktury obszarów recepcji narciarstwa w Polsce. Badania rynku turystycznego prowadzono w trzech aspektach. Badaniami objęto wybrane gminy górskie stanowiące obszary recepcji narciarstwa oraz ośrodki i stacje narciarskie w Polsce usytuowane w granicach gmin uczestniczących w badaniach. W zakres badań włączono również analizę potencjalnego popytu turystycznego reprezentowanego przez narciarzy i snowboardzistów. Artykuł zawiera wyłącznie analizę jednego fragmentu badań dotyczącego 64. gmin górskich w Polsce. W badaniach wybranych elementów infrastruktury gmin górskich uwzględniono m.in. analizę ich dostępności komunikacyjnej, zagospodarowania turystycznego o charakterze ogólnego przeznaczenia oraz wybrane walory turystyczne środowiska przyrodniczego i kulturowego. Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań stwierdzono, iż elementy infrastruktury gmin umożliwiają i wspomagają realizację ich funkcji turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań dla rozwoju narciarstwa i snowboardu.
EN
In view of growing interest of tourists in various sports activities increasing importance of winter sports is also noticeable. Skiing and snowboarding become more and more popular forms of spending spare time by various social age groups. In such situation economic entities operating on tourist market in the discussed disciplines should implement the investment policy aimed at satisfying the demand for services connected with practicing this type of sports and recreational activities. Also territorial self-government authorities should conduct tourist policy in the mountain areas to increase their attractiveness for tourists, among other through investment endeavors in ski infrastructure and para-tourist infrastructure. Discussed has been an analysis of selected elements of infrastructure in the regions of skiing reception in Poland. Tourist market studies have been conducted in three aspects. Studies covered mountain communes which are the areas of skiing reception and ski stations situated in the communes participating in the research. The studies incorporated also an analysis of potential tourist demand represented by skiers and snowboarders. The article contains the analysis of only one fragment of research focused on 64 mountain communes in Poland. Studies on selected elements of mountain commune infrastructure involved among others an analysis of their transport accessibility, general use tourist facilities and selected values of the countryside and cultural environment, important for tourists. On the basis of obtained results it was found that the elements of commune infrastructure make possible and support performing their tourist function with particular regard to conditions for practicing skiing and snowboarding.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.5-17,rys.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Turystyki, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Katowice
Bibliografia
  • Chudy-Hyski D., Żemła M., Cieślikowski K. Ośrodki narciarskie w Polsce. Raport końcowy z badań marketingowych. Wydawnictwo GWSH, Katowice w druku.
  • Cieślikowski K., Żemła M. Pozycjonowanie obszaru recepcji turystycznej z wykorzystaniem map percepcji. „Marketing i Rynek” 2/2002.
  • Flagestad A., Hope C.A. Strategic Success in Winter Sports Destinations: A Sustainable Value Creation Perspective. „Tourism Management” 22/200.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-99d1e903-6e84-42b4-977a-0c65367eb482
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.