PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 3 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The implementation of chosen synthetic measures for construction of development's measure of technical infrastructure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W badaniach nad poziomem wyposażenia w infrastrukturę techniczną, a zwłaszcza w przestrzennych analizach porównawczych pomocne jest stosowanie metod statystyki wielowymiarowej, pozwalające na wyznaczenie miary syntetycznej. Miary zastępują liczny zbiór cech badanego obiektu (zmienne charakteryzujące wyposażenie w poszczególne elementy infrastruktury technicznej) jedną zmienną zagregowaną. Takie podejście umożliwia ocenę obiektu (gminy) za pomocą jednej wielkości oraz pozwala na porządkowanie analizowanych obiektów pod względem rozpatrywanego zjawiska (poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego). Celem artykułu jest wyznaczenie miary rozwoju infrastruktury technicznej według różnych proponowanych w literaturze metod konstruowania mierników syntetycznych oraz porównanie otrzymanych rezultatów. Celem jest sprawdzenie, w jaki sposób stosowanie różnych metod agregacji tych samych zmiennych diagnostycznych wpływa na wyniki i które z proponowanych metod wydają się właściwe do badań nad infrastrukturą techniczną. Wybrano 5 różnych metod konstrukcji zmiennej syntetycznej i porównano otrzymane według nich wyniki. Przedmiot badań stanowi 20 gmin górskich woj. podkarpackiego. Do konstrukcji syntetycznej miary infrastruktury przyjęto 8 zmiennych diagnostycznych charakteryzujących elementy infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.
EN
In researches over level of endowment to technical infrastructure, but especially in spatial comparative analyses it is helpful application of multidimensional statistics methods, allowing on assignment of synthetic measure. Measures substitute numerous set of the feature of researched object (variable characterizing individual elements of technical infrastructure) with one aggregate variable. Such approach enables estimate of object (communes) by one largeness and it allows ordering of analyzed object based on treated problem (level of infrastructural development). The purpose of article is assignment of development measure of technical infrastructure according to various methods of constructing of synthetic measures, and comparison received results. The objective is verification how the application of different aggregation methods of the same diagnostic variable effects results, manner and which from suggested methods seem adequate for researches over technical infrastructure. Were chosen 5 different proposals of constructions of synthetic variable and were compare received results according to them these methods. Object of research presents 20 mountain communes in the podkarpackie province. For construction of synthetic measure were accept 8 diagnostic variable characterizing elements of technical infrastructure of country area.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.71-82,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi, Akademia Rolnicza w Krakowie, ul.Balicka 104, 30-149 Kraków
Bibliografia
  • Hellwig Z. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny 15.4.1968.
  • Strahl D. Propozycja konstrukcji miary syntetycznej. Przegląd Statystyczny 25.2.1978.
  • Cieślak M. Taksonomiczna procedura prognozowania rozwoju gospodarczego i określenia potrzeb na kadry kwalifikowane. Przegląd Statystyczny 21.1 1974.
  • Bartosiewicz S. Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych. Prace AE we Wrocławiu 84. 1976.
  • Zeliaś A., Malina A. 1997. O budowie taksonomicznej miary jakości życia. Syntetyczna miara rozwoju jest narzędziem statystycznej analizy porównawczej. Taksonomia z. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-99c9e99f-ebc7-4ceb-b2bb-cbc848f7e5a1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.