PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 2 |
Tytuł artykułu

Integrowana ochrona roślin - wyzwanie dla rolników, służb doradczych i nauki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Integrated plant protection – challenge for farmers, advisory services and science
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zgodnie z Art. 14 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/128/W ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pe­stycydów wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do wprowadze­nia od dnia 1 stycznia 2014 roku integrowanej ochrony roślin. Art. 14 stanowi też, że państwa są zobowiązane do stworzenia wszelkich warunków niezbędnych do wdrożenia integrowanej ochrony roślin W przedstawionym artykule omówiona została historia rozwoju integrowanej ochro­ny roślin na świecie oraz w Polsce, a także znaczenie przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin dla wdrożenia integrowanej ochrony roślin. Podkreślona została koniecz­ność udziału w procesie przygotowania i wdrażania integrowanej ochrony roślin władz administracyjnych i samorządowych, a także nauki, doradztwa rolniczego, edukacji, pro­ducentów rolnych oraz producentów środków ochrony roślin.
EN
According to the Article 14 The Directive of the European Parliament and the Council 2009/128/EC, establishing the framework of the community's actions for sustainable use of pesticides, all European Union Countries are obliged to implement integrated plant protection beginning from 1st of January 2014. In the Article 14 it is also said, that all co­untries are obliged to fulfill every necessary conditions for implementation of integrated plant protection. In the article the history of development of integrated plant protection all over the world and in the Poland, as well as importance of obedience to the rules of good plant Protection Practice in the implementation of integrated plant protection are presented. Necessity of participation of administrative and local government authority, science, advi­sory services, education, growers and plant protection products producers in the process of preparing and implementing of integrated plant protection was underlined.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2
Opis fizyczny
s.49-65,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. Dąbrowski Z.T. (2000): Od nauki do praktyki integrowanej ochrony roślin. Ochrona Roślin 8:3-5.
 • 2. Dąbrowski Z.T. (2001): Wskaźniki i kryteria oceny programów integrowanej ochrony roślin Prog. Plant Protec./Post. Ochr. Roślin 41(1): 77-87.
 • 3. Jańczak C., Bubniewicz P., Pruszyński S. (2003): Uwarunkowania wdrożenia integrowanej ochrony pszenicy ozimej. Prog. Plant Protec./Post. Ochr. Roślin 43(1): 146-150
 • 4. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (2002): Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/ Ministerstwo Środowiska. Wydanie III. Warszawa 2003: 93 str.
 • 5. Karbas M., Pruszyński S. (red) (2008): Integrowana ochrona pszenicy. Inst. Ochr. Roślin - PIB. Poznań: 118 str.
 • 6. Lipa J.J. (1964): Integracja chemicznego i biologicznego zwalczania w ochronie roślin. Post. Nauk Roln. 1: 55-72
 • 7. Lipa J.J. (1984): Integrowanie metod zwalczania i sterowania populacjami agrofagów w nowoczesnych programach ochrony roślin. Mat. 24 Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin. Poznań. cz.I:31-48
 • 8. Lipa J.J. (2000): Integrowanie metod ochrony roślin. Ochrona Roślin 8: 2-3
 • 9. Lipa. J., Pruszyński S. (2010): Stan wykorzystania metod biologicznych w ochronie roślin w Polsce i na świecie. Prog. Plant Protec./Post. Ochr. Roślin 50(3): 1033-1043
 • 10. Łęski R (1967): Integrowane metody ochrony roślin w sadach. Biul. Inst. Ochr. Roślin 36: 269 - 290
 • 11. Matyjaszczyk E. (2010): Ochrona ziemniaka po zakończeniu przeglądu substancji aktywnych. Mat. Konf.,,Nasiennictwo i ochrona ziemniaka" Darłówko 20-21 maj 2010. IHAR Bonin: 62-65
 • 12. Narkiewicz-Jodko J., Szwejda J. (1967: Perspektywy stosowania integrowanych metod ochrony roślin warzywnych. Biul. Inst. Ochr. Roślin 36: 33-46
 • 13. Niemczyk E. (red) (1993): Integrowana produkcja owoców Inst. Sad. i Kwiaciarstwa. Skierniewice: 55 str.
 • 14. Olszak R.W., Pruszyński S., Lipa J.J., Dąbrowski Z.T. (2000): Rozwój koncepcji i strategii wykorzystania metod oraz środków ochrony roślin. Prog. Plant Protec./Post. Ochr. Roślin 40(1): 40-50
 • 15. Pałosz T., Mrówczyński M., Muśnicki Cz. (1994): Podstawy integrowanej ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami. Mat. 34 Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin Cz. I Refera­ty: 111-116
 • 16. Pokacka Z. (1992): Integrowane programy ochrony w badaniach Instytutu Ochrony Roślin na przykładzie upraw zbóż. Mat. 32 Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin. Cz. I Refera­ty: 21-27.
 • 17. Pruszyński G. (2007): Ochrona entomofauny pożytecznej w integrowanych technologiach produkcji roślinnej. Prog. Plant Protec./Post. Ochr. Roślin 47(1): 103-107.
 • 18. Pruszyński S. 1984. Teoretyczne i praktyczne podstawy zastosowania metod integrowanych w ochronie upraw szklarniowych przed szkodnikami. Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin, t. 26: 13-68.
 • 19. Pruszyński S. (1997): Znaczenie ochrony roślin w rozwoju rolniczych technologii produkcji. Prog. Plant Protec./Post. Ochr. Roślin 37(1):19-26.
 • 20. Pruszyński S., Wolny S. (2009): Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. Inst. Ochr. Roślin - PIB. Poznań 90 str.
 • 21. Pruszyński S., Walczak F. (2010): Monitoring agrofagów - podstawa integrowanej ochrony roślin. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 5-20
 • 22. Stern V.M., Smith R.F., van den Bosch R., Hagen K.S. (1959): The integrated control koncept. Hilgardia 29: 11-16.
 • 23. Stobiecki S., Pruszyński S., Śliwiński W. (2010): Tworzenie programów redukcji ryzyka poprzez systematyczne badania zagrożeń we wszystkich obszarach ochrony roślin. W,,Kontrola i ograniczanie ryzyka następstw stosowania środków ochrony roślin". Inst. Ochr. Roślin - PIB. Poznań: 29-45.
 • 24. Ustawa z dnia 18 grudnia (2003): roku o ochronie roślin. Dz. U. nr. 11 z dnia 27 stycznia poz. 94
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-9806d1ba-1b49-4993-9de7-238b4be00898
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.