PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 527 |
Tytuł artykułu

Mikrobiologiczna jakość świeżego i zamrożonego szpinaku nowozelandzkiego (Tetragonia expansa MURRAY)

Warianty tytułu
EN
Microbiological quality of fresh and frozen New Zealand spinach (Tetragonia expansa MURRAY)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badaniom poddano szpinak nowozelandzki uprawiany w latach 2005 i 2006. W szpinaku po zebraniu z pola, umyciu, blanszowaniu, rozdrobnieniu i zamrożeniu (po 2 dniach oraz 3 i 6 miesiącach przechowywania) oceniano ogólną liczbę bakterii mezofilnych tlenowych, drożdży i pleśni, miano coli i enterokoków oraz występowanie pałeczek Salmonella sp., E coli i S. aureus. Stwierdzono, że po zbiorze liczba bakterii mezofilnych tlenowych (10⁴ - 10⁵ jtk·g⁻¹) oraz drożdży i grzybów pleśniowych (10² - 10⁴ jtk·g⁻¹) w szpinaku nowozelandzkim pochodzącym z dwóch sezonów wegetacji była zróżnicowana, ale typowa dla surowców roślinnych. Mycie i blanszowanie wpłynęło istotnie na zmniejszenie liczby drobnoustrojów, natomiast rozdrabnianie szpinaku przed zamrożeniem przyczyniło się do wzrostu zanieczyszczenia, głównie przez bakterie mezofilne. Szpinak zamrożony odznaczał się jednak dobrą jakością mikrobiologiczną - niską liczbą bakterii, szczątkową liczbą grzybów oraz właściwym stanem sanitarnohigienicznym.
EN
The research was carried out on New Zealand spinach, cultivated in 2005 and 2006. After harvesting, washing, blanching, cutting and freezing (for 2 days, and for 3 and 6 months of freezing) of spinach, a total count of mesophilic aerobic bacteria, moulds, yeasts, titre of coliforms and the enterococci and occurrence of Salmonella sp., E. coli and S. aureus were estimated. It was stated that after harvesting the count of aerobic mesophilic bacteria (10⁴ - 10⁵ jtk·g⁻¹), moulds and yeasts (10² - 10⁴ jtk·g⁻¹) in New Zealand spinach, coming from two vegetative seasons, varied but was characteristic for a plant raw material. Washing and blanching significantly decreased the number of microorganisms. However, cutting spinach before freezing caused an increase of contamination mostly by mesophilic bacteria. Still, frozen spinach was characterized by a good microbiological quality, namely a small number of bacteria, a scarce count of moulds and a good hygienic state.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
527
Opis fizyczny
s.317-326,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska, Pracownia Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie, ul.Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
autor
autor
Bibliografia
 • Babic I., Roy S., Watada A. E., Wergin W. P. 1996. Changes in microbial populations on fresh cut spinach. Int. J. Food Microbiol. 31: 107 - 119.
 • Beuchat L. R. 2002. Ecological factors influencing survival and growth of human pathogens on raw fruits and vegetables. Microbes and Infection 4: 413 - 423.
 • Białasiewicz D. 2001. Ocena mikrobiologiczna wybranych warzyw przechowywanych w niskich temperaturach. Chłodnictwo 3: 37 - 39.
 • Białasiewicz D., Królasik J. 1999. Wpływ procesu technologicznego na jakość mikrobiologiczną mrożonej fasoli. Żywność 4(21): 96 - 103.
 • Czapski J. 1997. Warzywa i owoce o małym stopniu przetworzenia. Mat. Konf. Nauk. „Żywność minimalnie przetworzona”, 19-20 VI, Kraków: 113 - 121.
 • Garcia-Villanova B., Galvez-Vargas R., Garcia-Villanova R. 1987. Contamination on fresh vegetables during cultivation and marketing. Int. J. Food Microbiology 4: 285 - 291.
 • Górska-Warsewicz H. 2005. Rozwój rynku żywności mrożonej. Przem. Spoż. 9: 2 - 4.
 • Grzeszczuk M., Jadczak D., Podsiadło C. 2005. Zawartość wybranych składników azotowych w świeżym i mrożonym szpinaku nowozelandzkim. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXXVI: 180 - 184.
 • Jaworska G., Kmiecik W. 1999. Effect of the date of harvest on the selected traits of the chemical composition of spinach and New Zealand spinach. Acta Agraria et Silvestria, Agraria 37: 15 - 21.
 • Jaworska G., Słupski J. 2001. Badanie przydatności szpinaku nowozelandzkiego do mrożenia. Żywność 2: 92 - 100.
 • Knudsen D. M., Samanto S. A., Harris L. J. 2001. Survival of Salmonella ssp. and Escherichia coli in fresh and frozen strawberries. J. Food. Prot. 64: 1483 - 1488.
 • Kordowska-Wiater M., Janas P., Sosnowska B., Waśko A., Nowak A., Kluza B. 2007. Występowanie bakterii patogennych oraz drobnoustrojów wskaźnikowych zanieczyszczenia fekalnego w mrożonych warzywach. Żywność 2(51): 134 - 144.
 • Łaniewska-Trokenheim Ł., Zadernowska A., Dajnowiec M. 2002. Ocena mikrobiologiczna wybranych warzyw. Mat. XXXIII Sesji Nauk. KTiChŻ PAN, „Nauka o żywności. Osiągnięcia i perspektywy”. Lublin, 10-11 września 2002: 133.
 • Majczyna D., Białasiewicz D. 2001. Przeżywalność drobnoustrojów w niskich temperaturach. Chłodnictwo 5: 45 - 48.
 • PN-EN ISO 6888-1. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków). Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera.
 • PN-ISO 4833. Mikrobiologia. Ogólne zasady oznaczania liczby drobnoustrojów. Metoda płytkowa w 30 °C.
 • PN-ISO 6579. Mikrobiologia. Ogólne zasady metod wykrywania pałeczek Salmonella.
 • PN-ISO 7251. Mikrobiologia. Ogólne zasady wykrywania przypuszczalnych Escherichia coli - metoda najbardziej prawdopodobnej liczby.
 • PN-ISO 7954. Mikrobiologia. Ogólne zasady oznaczania drożdży i pleśni. Metoda płytkowa w 25 °C.
 • Steinka J., Przybyłowski P. 2001. Podstawy mikrobiologicznej analizy żywności. WSM, Gdynia: 117 ss.
 • Tournas V. H. 2005. Moulds and yeasts in fresh minimally processed vegetables and sprouts. Int. J. Food Microbiol. 99(1): 71 - 77.
 • Zagory D. 1999. Effects of post-processing handling and packaging on microbial populations. Postharvest Biology and Technology 15: 313 - 321.
 • Żakowska Z. 2000. Mikroflora pierwotna i wtórna surowców roślinnych, zwierzęcych oraz surowców dodatkowych, w: Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. Ż. Żakowska, H. Stobińska (Red.), Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź: 387 - 398.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-8b00306b-c3e8-4438-b0a2-e7f66ca1ecbf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.