PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 549 |
Tytuł artykułu

Rolnictwo ekologiczne na Podkarpaciu

Warianty tytułu
EN
Organic agriculture in Podkarpackie region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono stan rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu. Analizę przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie. Przeprowadzono analizę gospodarstw uwzględniając liczbę gospodarstw w powiatach województwa podkarpackiego z podziałem na gospodarstwa z certyfikatem i w okresie przestawiania na rolnictwo ekologiczne, produkcję roślinną i zwierzęcą w gospodarstwach ekologicznych. Podjęto także próbę oceny poziomu wiedzy mieszkańców wsi województwa podkarpackiego na temat rolnictwa ekologicznego. Wykazano, iż w gospodarstwach ekologicznych Podkarpacia dominowały trwałe użytki zielone, zboża i rośliny pastewne. Duże jest także znaczenie roślin sadowniczych i jagodowych. Powiatami, w których najwięcej było gospodarstw ekologicznych to przeworski, sanocki, leski i przemyski. W produkcji zwierzęcej dominowała hodowla owiec. Analizując poziom wiedzy rolników na temat ekologicznych metod produkcji należy stwierdzić, że jest ona ciągle niewystarczająca.
EN
The paper is a presentation of a state of organic agriculture in Podkarpackie region. The analysis is based on data from the Inspectorate of Trade Quality in Agro-Food Products in Warsaw. The farms were analyzed with regards to the number of farms in various poviats in Podkarpackie region, and their classification into certified farms undergoing transition into organic farming, as well as crop and animal production on those farms. Attempts were also made to access the knowledge of Podkarpackie rural population in respect to organic agriculture. It was observed that organic farming in Podkarpackie region is dominated by meadow, cereal and pasture farming. Orchards and berries also display significant participation. The poviats with the highest concentration of organic farms are Przeworsk, Sanok, Lesko and Przemśl. Sheeps dominate animal husbandry. It was noticeable that farmers’ knowledge as regards organic farming methods was non satisfactory.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
549
Opis fizyczny
s.217-227,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Ćwiklińskiej 2. 35-601 Rzeszów
Bibliografia
 • Augustyńska-Prejsnar A, Lechowska J. 2007. Rolnictwo ekologiczne jako system produkcji gwarantujący wysoką jakość spożywczą produktów żywnościowych. Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu - uwarunkowania, mechanizmy, efekty. Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego: 480-488.
 • Augustyńska-Prejsnar A., Krzywonos M., Ruda M. 2005. Gospodarstwa ekologiczne miejscem użytkowania ras rodzimych. Cz. II. Podkarpacka Izba Rolnicza 5(10): 2-3.
 • Augustyńska-Prejsnar A., Lechowska J. 2006. Poziom wiedzy o rolnictwie ekologicznym w świetle opinii rolników. Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarski żywnościowej regionu podkarpackiego. Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego: 125-133.
 • Bednarz B. 2003. Rozwój rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim. Zeszyty Nauk. AR w Krakowie nr 399, Sesja Naukowa „Gospodarowanie metodami ekologicznymi na tle zrównoważonego regionu południowo-wschodniej Polski”, 89: 3-6.
 • Bołtromiuk A. 2001. Edukacja ekologiczna jako forma przeciwdziałania zagrożeniom środowiska przyrodniczego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 476: 351-356.
 • Brodziński Z. 2006. Zróżnicowanie przestrzenne i dynamika rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce. Prace Nauk. AE we Wrocławiu 1118: 122-128.
 • Hadam B., Pęcek J., Szczepański K. 2002. Stan gleb użytków rolnych w województwie podkarpackim. Stacja Chemiczno-Rolnicza, Oddział w Rzeszowie: 44-141.
 • Inspektorat Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych. 2007. Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Warszawa 2007.
 • Jeleń B. 2002. Produkcja ekologiczna w gospodarstwach indywidualnych jako opcja strategii rozwoju regionu. Prace Nauk. AE we Wrocławiu 941: 350-356.
 • Jezierska M. 2003. Rolnictwo ekologiczne. Cz. I. Trzoda chlewna 15: 117.
 • Kozak E. 2002. Stan środowiska w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Biblioteka Monitoringu i Środowiska w Rzeszowie: 191-195.
 • Niewiadomski K. 2006. Wybrane aspekty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Wieś i Rolnictwo 4(133): 59-75.
 • Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D. 2006. Stan obecny i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu. Inżynieria Ekologiczna 15: 64-70.
 • Walczak J., Szewczyk A. 2005. Ekologiczny chów trzody chlewnej. Trzoda Chlewna 5: 72-79.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-88ae04fe-231c-45e2-859b-43a1b7c13fcb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.