PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 1 |
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Diversification of multlifunctional rural development in the swietokrzyskie province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pojęcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich nie może być utożsamiane wyłącznie z procesem tworzenia nowych miejsc pracy. Wielofunkcyjność jest pojęciem szerszym, obejmuje bowiem między innymi rozwój lokalny, przedsiębiorczość planowanie długoterminowe, zróżnicowanie rolnictwa, poprawę zasobów demograficznych. Problemy wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich muszą być zatem traktowane kompleksowo. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zróżnicowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, które obejmowały 97 gmin. Poziom rozwoju wielofunkcyjnego badanych obiektów przedstawiono w postaci syntetycznego wskaźnika rozwoju opracowanego przez Hellwiga, który został obliczony na podstawie 15 zmiennych, charakteryzujących wielofunkcyjność. wartość obliczonego wskaźnika syntetycznego zawierała się w przedziale od 0,3055 (gmina Masłów) do 0,0155 (gmina Bliżyn). Zaznaczyć należy, iż wskaźnik jest tak skonstruowany, że jego wartość wynosi od 0 do 1. W niektórych przypadkach, np. znacznej różnicy w rozwoju niektórych obiektów, jego wartość może przyjmować wartości mniejsze od 0. Dokonano również klasyfikacji badanych gmin ze względu na poziom wielofunkcyjności. Do klasy pierwszej gmin o najwyższym poziomie rozwoju wielofunkcyjnego zaliczono 10 obiektów, do klasy drugiej - średni poziom rozwoju - 36 gmin, klasa trzecia - niski poziom wielofunkcyjności - 38 gmin, a klasie czwartej o najniższym poziomie wielofunkcyjności znalazło się 13 obiektów. Przeprowadzono również analizę rozmieszczenia gmin. Stwierdzono, że gminy o najwyższym poziomie rozwoju wielofunkcyjnego położone są wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych oraz w pobliżu dużych miast i ośrodków przemysłowych.
EN
A concept of multifunctional rural development cannot be identified exclusively with creating new jobs. Multifunctional character is a wider notion including among others local development, entrepreneurship, long-term planning, diversification of agriculture and improvement of demographic resources. Problems of multifunctional rural development must be therefore treated as a complex issue. The work presents results of research on diversification of multifunctional rural development in the świętokrzyskie province conducted in 97 communes. The level of multifunctional development of the studied objects was presented as a synthetic index of development established by Hellwig, computed on the basis of 15 variables characterizing multifunctional character. The value of computed synthetic index fell within the range of 0.3055 (Masłów commune) and -0.0155 (Blizyn commune). It must be mentioned that the index has been construed in such a way that it value is between 0 and 1. In some cases, e.g. a considerable difference in development of some objects, its value may assume values less than 0. A classification of the studied communes was also made due to the level of their multifunctional character. The first class of communes with the highest level of multifunctional development includes 10 communes, the second class with medium development level – 36 communes and the third class – representing low level of multifunctional character covers 38 communes, whereas the fourth class where the level of multifunctional character is the lowest contains 13 objects. An analysis of spatial distributions of communes was also conducted. It was found that communes with the highest level of multifunctional development are situated along the main transport routes and in the vicinity of large cities and industrial centres.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
1
Opis fizyczny
s.95-105,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Technicznej Infrastruktury Wsi, Akademia Rolnicza w Krakowie, ul.Balicka 104, 30-149 Kraków
Bibliografia
  • Kłodziński M. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997.
  • Kłodziński M., Rosner A. Red. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997.
  • Ostasiewicz W. red. Statystyczne metody analizy danych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
  • Skawińska E. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w regionie toruńskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994.
  • Smoleń M. Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002.
  • Zeliaś A. red. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-85ba4b24-5131-4631-9b5d-32c2a68f719d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.