PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 08/2 |
Tytuł artykułu

Wpływ osadnika wstępnego z filtrem biologicznym na zmiany wartości wybranych parametrów fizykochemicznych wody

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Preliminary sedimentation pond with a biological filter and its influence on value changes of chosen physicochemical water parameters
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu osadnika wstępnego z filtrem biologicznym na zmiany wartości wybranych parametrów fizykochemicznych wód rzeki Wierzbiak zasilających zbiornik zaporowy w Mściwojowie. Osadnik wstępny z filtrem biologicznym jest częścią zbiornika wstępnego. Składa się z 3 komór o różnej głębokości, z czego środkowa obsadzona jest trzciną (Phragmites australis) i pełni rolę filtra biologicznego, w którym zachodzą procesy oczyszczania wody. Badania przeprowadzono od czerwca do października 2008 r. W próbach wody pobieranych co 2 tygodnie w laboratorium oznaczano stężenia azotanów i fosforanów, bezpośrednio w terenie mierzono temperaturę, przewodność oraz pH. W próbach osadów dennych oraz trzciny zwyczajnej oznaczono zawartość azotu, fosforu, suchej masy. Otrzymane wyniki wskazują na wyraźne zmniejszanie się stężenia azotanów oraz wzrost temperatury w wodzie wypływającej z osadnika. W większości przypadków zanotowano w osadniku redukcję stężenia fosforanów. Przepływ wody przez osadnik nie wpływa na zmianę pH.
EN
The article presents the results of an investigation concerning the influence of a preliminary sedimentation pond with a biological filter on value changes of chosen physicochemical water parameters in the Wierzbiak River, which feeds a water reservoir in Mściwojów. A preliminary sedimentation pond with biological filter is part of a preliminary pond. It consists of three chambers of different depth, where the central one is planted with reed (Phragmites australis) and functions as a biological filter, where the processes of water purification take place. The investigation was conducted between June and October 2008. In the samples of water collected every second week, concentration of nitrates and phosphates was marked. Directly, in the testing ground, the temperature, conductivity and pH were measured. In the samples of bottoms and reed, concentration of nitrogen, phosphorus and dry matter were marked. The results of the investigation suggest a significant decrease of nitrates concentration and an increase of temperature in water flowing out the sedimentation pond. In the majority of cases a reduction of phosphates concentration in the sedimentation pond was noticed. The water flow through the pond does not influence pH value.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.5-13,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
Bibliografia
  • Mioduszewski W. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym. Wydawnictwo Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty 1999, s. 165.
  • Pikul K.: Ocena wpływu roślinności w osadniku wstępnym na proces zamulania zbiornika głównego na przykładzie zbiornika w Mściwojowie. Rozprawa doktorska, maszynopis, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 181.
  • Pikul K., Mokwa M. Wpływ osadnika wstępnego na proces zamulania zbiornika głównego. PrzeglądNaukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Wydawnictwo SGGW, Annals XVII, Issue 2(40), Warszawa 2008, s. 185–193.
  • Projekt obsadzania roślinnością wodną retencyjnego zbiornika wodnego Mściwojów oraz zbiornikawstępnego. Instytut Inżynierii Środowiska, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 1996.
  • Stan i wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych Polski, IMGW, Seria: Gospodarka Wodna i Ochrona Wód, Warszawa–Kraków, 1996, s. 52.
  • Stan środowiska w Polsce. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 1998, s. 175.
  • Wiatkowski M., Czamara W., Kuczewski K. Wpływ zbiorników wstępnych na zmiany jakości wód retencjonowanych w zbiornikach głównych. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej
  • Akademii Nauk. Works & Studies No. 67. Zabrze, 2006, s. 121.
  • Zbiornik wodny „Mściwojów” na rzece Wierzbiak gmina Mściwojów woj. legnickie. Projekt budowlany urządzeń i obiektów hydrotechnicznych. Instytut Inżynierii Środowiska. Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Wrocław 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-75ecf4ab-8269-4553-b6d1-281e56a4551e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.