PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 1 |
Tytuł artykułu

Opłacalność produkcji brojlerów kurzych w latach 2006-2010

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Profitability of table chickens' production in period of 2006-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono rachunki kosztów i dochodów z produkcji brojlerów ku­rzych w latach 2006-2010. Dla roku 2006 podstawą ich przeprowadzenia były dane rze­czywiste zebrane w indywidualnych gospodarstwach rolnych, dla lat kolejnych - dane GUS i własne szacunki. W pracy omówiono też opłacalność produkcji tego drobiu. Wy­niki z chowu brojlerów zaprezentowano średnio dla badanej zbiorowości oraz - w celu pokazania zróżnicowania - w gospodarstwach najlepszych i najsłabszych, wybranych pod względem uzyskanej z badanej działalności nadwyżki bezpośredniej. Badania uwidoczniły, że w omawianym okresie, średnio w jednostkach wytwarzają­cych około 500 ton żywca brojlerów kurzych rocznie, produkcja tego drobiu przynosi­ła nieduży dochód, a jej opłacalność była niska. Jednak w gospodarstwach najlepszych wspomniana działalność była wyraźnie dochodowa i wysoce opłacalna, a w najsłabszych - zdecydowanie nieopłacalna. Wykazano również, że o opłacalności chowu brojlerów ku­rzych decydował przede wszystkim koszt pasz wykorzystywanych w ich żywieniu.
EN
The paper presents accounts of the costs and incomes of the table chickens' produc­tion in period of 2006-2010. The accounts for the 2006 were based on real data collected on private farms, for the next years Central Statistical Office data and own estimations were used. The paper also analyzes the broilers production profitability. Results from the fattening table chickens are presented as averages for the surveyed sample and - in order to show the diversity - in the best and weakest farms considering the gross margin level. The study revealed that in the analyzed period, on farms producing about 500 tones of table chickens per year, income and profitability level was low. However, in the best farms, table chickens production was very profitable as opposed to the weakest farms, in which it was definitely unprofitable. The researches also demonstrate that the profitability of fatte­ning table chickens depends on the feeding stuff cost.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
1
Opis fizyczny
s.81-96,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Augustyńska-Grzymek I., Wituszyńska A., Żurakowska J. (2009): Rozmieszczenie działalności produkcji rolniczej w regionach FADN w Polsce. Materiały konferencyjne. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 10, 28, 41 i 43.
 • 2. Biuletyn statystyczny (2008): GUS, Warszawa, nr 10 (612), 117.
 • 3. Biuletyn statystyczny (2010): GUS, Warszawa, nr 10 (636), 129.
 • 4. Ceny wieprzowiny, wołowiny i drobiu zaczną rosnąć od II połowy 2011 r. - ARR/IERiGŻ. (2010): http://stooq.com.
 • 5. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. (2008): GUS, Warszawa, 97 i 118-119.
 • 6. Encyklopedia Ekonomiczno-Rolnicza (1984): PWRiL, Warszawa, 492.
 • 7. Goraj L., Mańko S. (2009): Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa 2009, 92.
 • 8. Horizontal Analysis or Trend Analysis. Definition and Explanation ofHorizontal or Trend analysis. (2011): http://www.accountingformanagement.com/horizontal_analysis_or_ _trend_analysis.htm.
 • 9. Jankowski J., Rutkowski A. (2010): Uwarunkowania rozwoju drobiarstwa w Polsce i na świecie, [w:] Przegląd Hodowlany, Wyd. Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Warszawa, nr 9, 7-10.
 • 10. Mroczkowski S., Kowaliszyn B., Sitkowska B. (2010): Aktualne wymagania dotyczące dobrostanu kurcząt brojlerów, [w:] Przegląd Hodowlany, Wyd. Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Warszawa, nr 9, 32-33.
 • 11. Mrozowski M. (2011): Kokcydioza, http://www.wipasz.com.pl/page.php?id=136.
 • 12. Niepublikowane dane GUS z lat 2006-2010.
 • 13. Rolnictwo w 2009 r. (2010): GUS, Warszawa, 169.
 • 14. Rynek drobiu. Stan i perspektywy. (2009): IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, nr 36, 6-17.
 • 15. Rynek drobiu. Stan i perspektywy. (2010): IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, nr 38, 5-17.
 • 16. Rynek pasz. Stan i perspektywy. (2010): IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, nr 28, 4, 13 i 29.
 • 17. Rynek rolny. Analizy, tendencje, oceny. (2007; 2008; 2009; 2010): IERiGŻ-PIB, Warsza­wa.
 • 18. Skup i ceny produktów rolnych w 2007 r. (2008): GUS, Warszawa, 38.
 • 19. Skup i ceny produktów rolnych w 2009 r. (2010): GUS, Warszawa, 38.
 • 20. Średnie miesięczne ceny skupu kurcząt i indyków (typ brojler, w zł/kg). (2010): http:// www.rolnictwo-agro.pl.
 • 21. Świerczewska E. (2000): Mięsne użytkowanie drobiu, [w:] Hodowla drobiu i technologia jego chowu, red. Świerczewska E. SGGW, Warszawa, 154-155.
 • 22. Wężyk S. (2010): Brojlerom lepiej, producentom gorzej, [w:] Polskie drobiarstwo, nr 7. Wyd. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEGEPO" Sp. z o.o., Poznań, 36-38.
 • 23. Zwierzęta gospodarskie w 2009 r. (2010): GUS, Warszawa, 82 i 86.
 • 24. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kokcydiostatyki.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-75df86f8-a718-49ac-a240-410de9441ea1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.