PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 61 | 3 |
Tytuł artykułu

Wiedza żywieniowa oraz wybrane elementy stylu życia otyłych osób z rozpoznanym obturacyjnym bezdechem w czasie snu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Nutritional knowlegde and lifestyle of obese patients with diagnosed obturative sleep apnea
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była ocena wiedzy żywieniowej i i wybranych elementów stylu życia pacjentów otyłych z rozpoznanym OBS, leczonych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ocenę stanu wiedzy żywieniowej przeprowadzono wśród 49 chorych, w tym 12 kobiet i 37 mężczyzn z rozpoznanym OBS, leczonych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Do oceny wiedzy żywieniowej i wybranych elementów stylu życia wykorzystano autorski, standaryzowany kwestionariusz opracowany w Zakładzie Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zawierał on różne pytania, dotyczące m.in. rodzaju aktywności fizycznej, częstości palenia papierosów. Mimo wykazanej częściowo dobrej wiedzy żywieniowej, jej wykorzystanie przez chorych na OBS w życiu codziennym budzi wiele zastrzeżeń. Może to prawdopodobnie wynikać z nie wiązaniem wiadomości o prawidłowym żywieniu z własnym stanem zdrowia. Stwierdzona w badanej grupie chorych na OBS otyłość i niska aktywność fizyczna, świadczą o konieczności włączenia do procesu leczenia indywidualnego poradnictwa dietetycznego.
EN
The study was aimed, therefore, at evaluating the nutritional knowledge and selected elements of lifestyle of obese patients with diagnosed obstructive sleep apnea (OSA), treated at the Lower Silesia Center of Pulmonary Diseases in Wroclaw. Assessment of nutritional knowledge was conducted among 49 patients including 12 women and 37 men with diagnosed obstructive sleep apnea (OSA), treated at the Lower Silesia Center of Pulmonary Diseases in Wroclaw. The nutritional knowledge and selected elements of lifestyle were evaluated by means of own-construct, standardized questionnaire elaborated at the Chair of Human Nutrition, Wroclaw University of Life and Environmental Sciences. It included questions from different fields referring to, among others: knowledge on rational nutrition, type of physical activity, frequency of cigarette smoking, etc. Despite the demonstrated some knowledge of good nutrition, its use by patients with OSA in everyday life raises many objections. This could possibly result from the message is not binding on the correct nutrition to their own health. Found in the studied group of patients with OSA obesity and low physical activity, evidence of the need to integrate into the process of treatment of individual dietary counseling.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
61
Numer
3
Opis fizyczny
s.317-322,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Żywienia Człowieka, Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Norwida 25, 50–375 Wrocław
autor
autor
autor
autor
autor
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Cofta Sz.: Zespół obturacyjnego bezdechu śródsennego – współczesne poglądy na diagnostykę i terapię. Przew. Lekarza, 2007, 10, 9-12.
 • 2. Friedrich M.: Prozdrowotna edukacja żywieniowa jako czynnik wpływający na zmiany nawyków żywieniowych CZ. II. Ocena wpływu edukacji żywieniowej na zmianę sposobu odżywiania się zawodowo pracujących, otyłych kobiet w wieku 45 – 52 lat. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 1998, 25, 3, 261 – 274.
 • 3. Hasik J., Gawęcki J.: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Część II. Warszawa, PWN 2000.
 • 4. Instytut Żywności i Żywienia: Podstawy naukowe żywienia w szpitalach. Warszawa 2001.
 • 5. Kozłowska-Wojciechowska M., Jarosz A., Makarewicz-Wujec M.: Poziom wiedzy na temat żywienia, a zachowania żywieniowe kobiet wiejskich. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2000, 27, 4, 344 – 355.
 • 6. Ostrowska L., Czapska D., Karczewski J., Krzemińska A.: Zachowania żywieniowe osób z nadwagą i otyłością. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2002, 35, 2, 139-146.
 • 7. Ostrowska L., Karczewski J., Czapska D., Krzemińska A.: Ocena wybranych czynników środowiskowych wpływających na występowanie nadwagi i otyłości w populacji zamieszkującej Podlasie. Roczn. PZH 2002, 53, 429 – 439.
 • 8. Sicińska E., Gulińska E., Zalasa M., Roszkowski W.: Wpływ kompleksowego programu odchudzania na zmiany nawyków żywieniowych, wskaźników antropometrycznych i poziomu wiedzy żywieniowej kobiet z nadwagą lub otyłością Cz. I. Ocena wpływu edukacji żywieniowej na zmianę w sposobie żywienia badanych kobiet. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2002, 29, 3, 144 – 155.
 • 9. Szczygieł B., Socha J.: Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w chirurgii. Warszawa, PZWL, 1995.
 • 10. Wolf J., Narkiewicz K.: Otyłość a bezdech senny. Kardiologia na co Dzień 2007, 3, 2, 113-119.
 • 11. Zieliński J., Koziej M., Marikowski M.: Zaburzenia oddychania w czasie snu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-71fe83e2-6048-4697-9b95-f3c4901a60c3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.