PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 524 |
Tytuł artykułu

Wpływ popiołu paleniskowego z węgla kamiennego na plonowanie i zawartość mikroskładników w wybranych gatunkach traw

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The effect of furnace ash on yielding and microelement content in selected grass species
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Istnieje obszerne piśmiennictwo na temat korzystnego wpływu popiołów na właściwości fizykochemiczne gleb i plon roślin. Zaletą popiołu jest znaczna zawartość wapnia, magnezu oraz mikroelementów niezbędnych dla roślin, wadą zaś - występowanie niekiedy w nadmiernych ilościach metali ciężkich, toksycznie oddziaływujących na rośliny. Jednak rośliny różnie reagują na składniki chemiczne występujące w popiołach. W celu zbadania możliwości zagospodarowania popiołów paleniskowych przeprowadzono trzyletnie doświadczenie wazonowe. Celem badań była ocena plonowania oraz pobierania makroskładników przez wybrane gatunki traw uprawianych na glebie z dodatkiem popiołu paleniskowego. Zastosowanie popiołu w dawce 400 t·ha⁻¹ wpłynęło istotnie na obniżenie plonu gatunków traw. Spośród uprawianych gatunków traw najwyższym plonem charakteryzowała się życica trwała i kostrzewa łąkowa, a najniższym wiechlina łąkowa. Najbardziej odporną trawą na oddziaływanie popiołu okazała się życica trwała i kostrzewa łąkowa, następnie tymotka łąkowa, kostrzewa czerwona, a najbardziej „wrażliwą” wiechlina łąkowa. Pod wpływem zastosowanej dawki popiołu zawartość Co, Mn, Al w badanych gatunkach traw ulegała obniżeniu.
EN
There are numerous papers on the positive effect of ashes on physicochemical properties of soil and crop yield. Advantages of ashes are their considerable content of calcium, magnesium and mircoelements essential for plants, whereas the disadvantages include the presence, sometimes even in excessive quantities, of heavy metals, which have a toxic effect on plants. However, plants respond differently to chemical components in ashes. A three-year pot experiment was conducted to recognize potential applications of furnace ash management. The experiment aimed at an assessment of yielding and mikroelements uptake by selected grass species cultivated on the soil with furnace ash supplement. The application of ash dosed 400 t·ha⁻¹ significantly affected a decline in all grass species yield. From among the cultivated grass species perennial ryegrass and meadow fescue were characteristic for the highest yield, whereas meadow-grass produced the lowest yield. Grasses most resistant to ash effect were perennial ryegrass and meadow fescue, then timothy, red fescue, whereas the most sensitive was meadow- grass. The contents of Co, Mn, Al in the studied grass species decreased under the influence of the applied ash dose.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
524
Opis fizyczny
s.281-293,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Bibliografia
 • Andruszczak E., Strączyński S., Żurawski H., Pabin J., Kamińska W. 1981. Właściwości fizyczne i chemiczne popiołów z hałdy Elektrociepłowni Czechnica oraz skład chemiczny roślin zasiedlających hałdę. Rocz. Glebozn. 32(2): 25 - 35.
 • Antonkiewicz J. 2007. The effect of furnace ash on yielding and heavy metal concentrations in selected grass species. Polish J. Environm. Stud. 16(2A): 276 - 281.
 • Antonkiewicz J., Radkowski A. 2006. Przydatność wybranych gatunków traw i roślin motylkowatych do biologicznej rekultywacji składowisk popiołów paleniskowych. Annales UMCS, Sec. E, 61: 413 - 421.
 • Biernacka E. 1974. Badania nad przydatnością odpadów paleniskowych Elektrowni Siekierki do uprawy roślin warzywnych. Roczn. Nauk Roln., Ser. A, 100(3): 45 - 54.
 • Curyło T. 1982. Wpływ niektórych właściwości gleby i poziomu nawożenia NPK na pobieranie kobaltu przez rośliny. Cz. II. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia NPK na zawartość kobaltu w runi łąkowej. Acta Agr. et Silvestr. Ser. Agrar. 21: 3 - 30.
 • Curyło T., Krauze A., Kuczyńska I., Sapek B. 1985. Liczby graniczne zawartości Fe, Cu, Mn, Zn, Co, J, Se i Mo w roślinności łąk i pastwisk pod kątem oceny ich wartości paszowej. Prace Kom. Nauk PTG, 93, Warszawa: 43-60.
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 2000. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. Wyd. AR Poznań: 132 ss.
 • Gos A. 1999. Wzrost i rozwój niektórych gatunków traw i roślin motylkowatych na popiele z dodatkiem biohumusu. Fol. Univ. Agric. Stetin. 197, Agricultura 75: 75-80.
 • Gregorczyk A. 1998. Skład chemiczny roślin pszenicy jarej rosnącej w podłożu o zróżnicowanej zawartości popiołów lotnych. Biul. Magnezol. 3(3): 126-130.
 • Góra E. 1987. Wpływ popiołów elektrownianych na plonowanie i skład chemiczny roślin na glebie ciężkiej. Zesz. Nauk. AR Kraków 219, Roln. 27: 39-55.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN Warszawa: 398 ss.
 • Kalembasa S., Wysokiński A. 1999. Wpływ dodatku do osadów ściekowych popiołu z węgla brunatnego i CaO na straty azotu z osadów i wartość nawozową mieszaniny. Folia Univ. Agric. Stetin. 200, Agricultura 77: 145 - 150.
 • Kaniuczak J., Nowak M., Kisiel E. 2004. Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość kobaltu w roślinach uprawianych w zmianowaniu. Cz. II. Zawartość kobaltu w ziarnie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 502: 117 - 123.
 • Maciak F., Liwski S., Biernacka E. 1976. Rekultywacja rolnicza składowisk odpadów paleniskowych (popiołów) z węgla brunatnego i kamiennego. Cz. II. Skład chemiczny roślin ze składowisk popiołu po węglu brunatnym i kamiennym. Rocz. Glebozn. 27(4): 171 - 187.
 • Maciak F., Liwski S. 1981. Wpływ wysokich (melioracyjnych) dawek popiołów z węgla brunatnego i kamiennego na plonowanie i skład chemiczny roślin na glebie piaskowej. Rocz. Glebozn. 32(1): 81 - 100.
 • Rogalski M., Kardyńska S. 1999. Początkowy wzrost i rozwój Festulolium i Lolium perenne na popiołach z elektrociepłowni Dolna Odra. Fol. Univ. Agric. Stetin. 197, Agricultura 75: 263 - 266.
 • Rogalski M., Kardyńska S., Wieczorek A., Poleszczuk G., Śmietana P. 2001. Przydatność niektórych traw do rekultywacji składowisk popiołów z elektrowni. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 477: 255 - 259.
 • Shimaoka T., Hanashima M. 1996. Behavior of stabilized fly ashes in solid waste landfills. Waste Management 16(5/6): 545 - 554.
 • Smołka-Danielowska D. 1999. Badania chemiczno-mineralogiczne frakcji ziarnowych popiołów lotnych z wybranych elektrociepłowni. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne, Zesz. 15: 111 - 117.
 • Strączyńska S., Strączyński S. 2004. Charakterystyka warunków siedliskowych nasadzeń robinii akacjowej (Robinia pseudacacia L.) na składowisku odpadów paleniskowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 501: 417 - 423.
 • Szatanik-Kloc A. 2006. Zmiany mikroporowatości korzeni jęczmienia pod wpływem stresu glinowego. Acta Agrophysica 2006 8(1): 239 - 249.
 • Szoszkiewicz J., Znamirowski M. 1989. Zawartość mikroelementów w runi użytków zielonych Wielkopolski. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 325: 181 - 185.
 • Systematyka gleb Polski. PTG 1989. Rocz. Glebozn. 40(3/4): 1 - 150.
 • Ustawa o odpadach 2001. Z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 628.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-67da34f8-6912-4b20-9b8e-82ee704720d5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.