PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 08/2 |
Tytuł artykułu

Ocena zagrożenia powodziowego w zlewni rzeki Małej Wełny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessment of flood risk in the Mala Welna catchment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było oszacowanie zagrożenia powodziowego w zlewni rzeki Małej Wełny na odcinku od wypływu z Jeziora Gorzuchowskiego do przekroju Kiszkowo jaz nr 1 (Brudzewko). Podstawą określenia przepływów maksymalnych rzeki Małej Wełny, o prawdopodobieństwie przewyższenia 10%, 1% i 0,2%, były przepływy uzyskane z roczników hydrologicznych z lat 1965–1975 i 1978–1983 oraz własne pomiary prowadzone w latach 2000–2009 w profilu Kiszkowo. Przepływy prawdopodobne obliczono według metody IMGW, gdzie prawdopodobieństwo przewyższenia przepływu maksymalnego rocznego obliczono jako prawdopodobieństwo alternatywy dwóch niewykluczających się zdarzeń niezależnych. Następnie wprowadzono je do modelu hydraulicznego RUBiKoN, za pomocą którego obliczono rzędne zwierciadła wody, które naniesiono na profil podłużny badanej rzeki. Numeryczny model powierzchni doliny rzeki został opracowany na podstawie numerycznych map topograficznych w skali 1:10 000 za pomocą programu komputerowego ArcGIS z rozszerzeniem Spatial i 3D Analyst. Rzędne zwierciadła wody oraz trójwymiarowy model powierzchni terenu pozwoliły ustalić obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia podtopienia jest niskie (wynosi raz na 500 lat), średnie (raz na 100 lat) i wysokie (raz na 10 lat).
EN
The aim of this paper was assessment of flood risk in the catchment of the Mała Wełna River on the reach from Gorzuchowskie lake to Kiszkowo weir No 1 (Brudzewko). The annual maximum discharges with given probability of exceedance 10%, 1% i 0,2% were calculated on the basis of data obtain from the Polish hydrological year-books: 1965-1975 and 1978-1983, and own data for the period 2000-2009. The maximum annual discharges were calculated on Institute according to the Meteorology and Water Management (IMGW) method, where the distribution of probability of exceedance of the annual maximum floods is calculated as the probability of alternative of two non-eliminated independent events. The maximum annual discharges with given probability were inputted to RUBiKoN hydraulic model, which allow to calculated localization of points of the highest water level on the cross-section of Mała Wełna river channel. Digital elevation model of the river valley were performed on the basis of topographic maps in the scale 1:10 000 with use of ArcGIS program with Spatial and 3D extension. Water levels in cross-sections and digital elevation model allow to establish the area where the flood risk probability is low (one on 500 years), medium (one on 100 years) and high (one on 10 years).
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.79-88,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Piątkowska 94, 60-648 Poznań
autor
Bibliografia
  • Czamara W., Rosik-Dulewska Cz., Lipka R., Wiatkowski M. Analiza zagrożeń powodziowych w zlewni rzeki Piotrówki. Rocz. Ochr. Środ. Środkowo-Pomorskie Tow. Nauk. Ochr. Przyr. Koszalin 2009, t. 11 cz.2 s. 945–958.
  • Czarnecka H. (red) Atlas podziału hydrograficznego Polski. IMGW Warszawa 2005.
  • Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
  • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.
  • Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Rada Ministrów. Warszawa 2008.
  • Radczuk L., Szymkiewicz R., Jełowicki J., Żyszkowska W., Burn J. F. Wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego. Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej. Biuro KoordynacjiProjektu Banku Światowego, Wydawnictwo Safege Ingenieurs Conseils, Wrocław 2001.
  • Raport dla Obszaru Dorzecza Odry. Z realizacji art. 5 i 6 zał. II, III i IV, Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. (2005). Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
  • Wosiewicz B. (red.): Komputerowe obliczenia hydrauliczne dla budownictwa wodnomelioracyjnego. Wyd. AR, Poznań 1993,. s. 158.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-4fd21a72-3ccb-4994-b9ce-e9ebe3a255e7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.