PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 542 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ dolistnych nawozów VIFLO na wymianę gazową liści, fluorescencję oraz początkowy wzrost bobu (Vicia faba L. odm. Maior)

Warianty tytułu
EN
Effect of VIFLO foliar fertilizers on the leaf gas exchange, fluorescence and early growth of broad bean (Vicia faba L. cv. Maior)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W doświadczeniu wazonowym przeprowadzonym w fitotronie badano reakcję bobu (Vicia faba L. odm. maior) na dolistne dokarmianie. Oceniano efektywność nowych nawozów dolistnych VIFLO, produkcji VET-AGRO. Zastosowano 3-krotną aplikację trzech nawozów VIFLO: Wysokoazotowy, Wysokopotasowy i Wapniowo-Chlorkowy. Efektywność badanych nawozów aplikowanych dolistne oceniano po każdym zabiegu, w oparciu o pomiary wymiany gazowej liści: przewodność szparkową, intensywność transpiracji i fotosyntezy, jak również maksymalną wydajność kwantową PS II, na podstawie pomiarów fiuorescencji. Otrzymane wartości porównywano do otrzymanej świeżej masy części nadziemnych bobu. Najbardziej efektywnym na badane cechy okazał się nawóz VIFLO Wysokoazotowy.
EN
In the pot experiment conducted in phytotron the response of foliar fertilized broad bean (Vicia faba L. cv. maior) was studied. The efficiency of new foliar fertilizers VIFLO, produced by VET-AGRO was investigated. Three fertilizers: High Nitric, High Potassium and Calcium-Chloride Fertilizer was applied 3 times. The effectiveness of the studied foliar fertilizers was estimated after every treatment on the basis of leaf gas exchange measurements: the stomatal conductance, intensity transpiration and photosynthesis, as well as maximum quantum efficiency of PS II, on the basis of measurements of fluorescence. The received results were compared the obtained fresh mass of above ground parts of broad bean. VIFLO High Nitric fertilizer influenced the studied characteristics most effectively.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
542
Numer
1
Opis fizyczny
s.341-348,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Bai R.Q., Schlegel T.K., Schönherr J., Masinde P.W. 2008. The effects of foliar applied CaCl2∙2H2O, Ca(OH)2 and K2CO3 combined with the surfactants Glucopon and Plantacare on gas exchange of 1 year old apple (Malus domestica BORKH.) and broad bean (Vicia faba L,) leaves. Scientia Horticulturae 116 (1): 52-57.
 • Benedycka Z., Nowak G.A. 1995. Wpływ żywienia azotem na produktywność i gospodarkę mineralną bobiku. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 61: 45-54.
 • Boote K.J., Gallaher R.N., Robertson W.K., Hinson K., Hammond L.C. 1978. Effect of foliar fertilization on photosynthesis, leaf nutrition and yield of soybeans. Agron. J. 70: 787-791.
 • Borowski E., Michałek S. 2000. Wpływ żywienia azotowo-potasowego na wymianę gazową, plonowanie i wartość świeżych nasion bobu. Biblioth. Fragm. Agronom. 8: 35-42.
 • Borowski E., Michałek S. 2009. The effect of placement and light conditions during foliar application of „Insol U” on gas exchange, yield and the quality of spinach (Spinacia oleracea L.). Folia Hort. 21(1): 61-71.
 • Buttery B.R., Gibson A.H. 1990. The effect of nitrate on the time course of nitrogen fixation and growth in Pisum sativum and Vicia faba. Plant and Soil 127: 143-146.
 • De La Guardia M.D., Benlloch M. 1980. Effects of potassium and gibberellic acid on stem growth of whole sunflower plants. Physiol. Plantarum 49: 443-448.
 • Earl H.J., Tollenaar M. 1999. Using chlorophyll fluorometry to compare photosynthetic performance of commercial maize (Zea mays L.) hybrids in the field. Field Crop Res. 61: 201-210.
 • Edwards G.E., Baker N.R. 1993. Can CO2 assimilation, in maize leaves be predicted accurately from chlorophyll fluorescence analysis? Photosyn. Res. 37: 89-102.
 • Evans J.R. 1989. Photosynthesis and nitrogen relationships in leaves of C3 plants. Oecologia 78: 9-19.
 • Fisher R.A., Hsiao T.C. 1968. Stomatal opening in isolated epidermal strips of Vicia faba. II. Response to KCl concentration and the role of potassium absorption. Plant Physiol. 43: 1953-1958.
 • Kalaji H.M., Żebrowski M. 2004. Intensywność fotosyntezy jedno i dwuliściennych roślin C3 i C4 w różnych warunkach środowiska. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 496: 133-142.
 • Kocoń A. 1999. Wpływ żywienia azotem na niektóre parametry fizjologiczne w roślinach bobiku. Zesz. Probl. Post Nauk Roln. 469: 231-237.
 • Kocoń A. 2000. Wpływ żywienia azotem na plon nasion i wykorzystanie potencjału plonotwórczego bobiku. Biblioth. Fragm. Agronom. 8: 125-134.
 • Kocoń A. 2003. Efektywność wykorzystania azotu z mocznika (15N) stosowanego dolistnie lub doglebowo przez pszenicę ozimą i bobik. Acta Agrophysica 85: 55-63.
 • Konopiński M.A. 2000. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wschody, wzrost i plonowanie bobu odmiany Windsor biały. Biblioth. Fragm. Agronom. 8: 135-142.
 • Krause G.H., Weis E. 1984. Chlorophyll fluorescence as tool in plant physiology. II. Interpretation of fluorescence signals. Photosyn. Res. 5: 139-157.
 • Michałek S. 2008. Response of some soybean cultivars to foliar fertilization with Insol W under herbicide stress condition. Biostimulators in modern agriculture - field crops. Red. Z. Dąbrowski, Warszawa: 92-99.
 • Miley W.N., Oosterhuis D.M. 1994. Comparison of five potassium fertilizers for foliar fertilization of cotton. Report Agric. Experiment Station. University of Arkansas Fayetteville, USA 162: 192-195.
 • Prusiński J. 2007. Content and balance of nitrogen in faba bean fertilized with ammonium nitrate and fed additionally with urea. EJPAU 10(4): 24.
 • Schubert E., Mengel K., Schubert S. 1990. Soil pH and calcium effect on nitrogen fixation and growth of broad bean. Agronomy Journal 82(5): 969-972.
 • Thavaprakaash N., Velayudham K., Panneerselvam S. 2006. Foliar nutrition of baby corn (Zea mays L.). Archives of Agronomy and Soil Science 52/ 4: 419-425.
 • Umar S., Bansal S.K., Imas P., Magen H. 1999. Effect of foliar fertilization of potassium on yield, quality and nutrient uptake of groundnut. J. Plant Nutr. 22(11): 1785-1795.
 • Wojcieska U., Kocoń A. 1997. Reaction of faba bean plants to soil and foliar N application and K nutrition. Acta Physiol. Plant. 19(1): 23-28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-4a0228e5-f615-4d3d-ae05-f6570ddfe062
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.