PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 542 | 1 |
Tytuł artykułu

Plonowanie i jakość ziarna jarej formy pszenicy twardej

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Comparison of yielding and grain quality of some spring durum wheat cultivars
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania polowe przeprowadzono w latach 2006-2008 na terenie Gospodarstwa Doświadczalnego Felin UP w Lublinie na glebie kompleksu pszennego dobrego. Celem podjętych badań było porównanie plonowania, elementów struktury plonu oraz wybranych parametrów jakościowych ziarna odmian ukraińskich i linii polskiej jarej pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) z odmianą jarej pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.). Plon odmian ukraińskich i linii polskiej pszenicy twardej był niższy średnio o 12,9% niż plon pszenicy zwyczajnej, co wynikało głównie z istotnie mniejszej obsady kłosów. Pszenica twarda przewyższała pszenicę zwyczajną pod względem masy ziarn z kłosa. Wśród porównywanych genotypów pszenicy twardej, odmiana Kharkivska 27 wyróżniała się wysokim plonem oraz największą masą 1000 ziarn i dużym udziałem ziarn szklistych.
EN
The field studies were performed in 2006-2008 at the Experimental Farm Felin, University of Life Sciences, Lublin, in good wheat complex soils. The study aimed at comparing the yielding, yield structure elements, as well as selected qualitative parameters of grain of Ukrainian cultivars and Polish durum spring wheat line (Triticum durum Desf.) with common spring wheat (Triticum aestivum L.). Yields of Ukrainian cultivars and Polish line of durum wheat were lower by 12.9% than that of common wheat, which mainly resulted from a significantly lower spike density. Durum wheat had a higher grain weight per spike as compared to the common one. Among the compared genotypes of durum wheat, Kharkivska 27 cv. was distinguished by high yields as well as the highest 1000-grain weight and large percentage of vitreous grains.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
542
Numer
1
Opis fizyczny
s.539-547,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Ciołek A., Makarska E. 2004. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i ochrony chemicznej na wybrane parametry jakościowe ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Annales UMCS, Sec. E 59(2): 777-784.
 • Gąsiorowski H., Obuchowski W. 1978. Pszenica makaronowa durum (Triticum durum). Post. Nauk Roln. 1/78: 35-52.
 • Makowska A., Obuchowski W., Sulewska H., Koziara W., Paschke H. 2008. Effect of nitrogen fertilization of durum wheat varieties on some characteristics important for pasta production. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 7(1): 29-39.
 • Rachoń L. 1994. Porównanie plonowania jarej pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) z jarą pszenicą zwyczajną (Triticum aestivum ssp. vulgare). Annales UMCS, Sec. E 49: 79-83.
 • Rachoń L. 1997. Plonowanie i jakość niektórych odmian pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Biuletyn IHAR 204: 141-144.
 • Rachoń L. 1999a. Plonowanie i jakość pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) nawożonej zróżnicowanymi dawkami azotu. Pam. Puławski 118: 349-355.
 • Rachoń L. 1999b. Porównanie plonowania i jakości jarej pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) oraz pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare) przy opóźnionym terminie siewu. Mat. konf. nauk. „Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania jakości płodów rolnych”. Warszawa, 1-2 VI 1999: 60-65.
 • Rachoń L., Dziamba Sz. 1999. Wpływ przedsiewnej biostymulacji nasion światłem na plonowanie i jakość pszenicy twardej (Triticum durum Desf). Pam. Puławski 118: 341-347.
 • Rachoń L., Dziamba Sz., Obuchowski W., Kołodziejczyk P. 2002a. Ocena przydatności ziarna odmian pszenicy twardej (Triticum durum) i zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare) do produkcji makaronu. Annales UMCS, Sec. E 57: 77-86.
 • Rachoń L., Szumiło G. 2002. Plonowanie i jakość niektórych polskich i zagranicznych odmian i linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Pam. Puławski 130: 619-624.
 • Rachoń L., Szumiło G. 2006. Plonowanie a opłacalność uprawy pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Pam. Puławski 142: 404-409.
 • Rachoń L., Szwed-Urbaś K., Segit Z. 2002b. Plonowanie nowych linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od poziomu nawożenia azotem i ochrony roślin. Annales UMCS, Sec. E 57: 71-76.
 • Szwed-Urbaś K. 1998. Zakres i metody oceny materiałów kolekcyjnych Triticum durum Desf. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 463: 471-480.
 • Szwed-Urbaś K., Segit Z., Mazurek H. 1997. Parametry jakościowe ziarna krajowych linii pszenicy twardej. Biuletyn IHAR 204: 129-140.
 • Szwed-Urbaś K., Segit Z., Zalewski D. 2000. Ocena ogólnej i swoistej zdolności kombinacyjnej cech ilościowych u wybranych linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Biuletyn IHAR 216: 343-349.
 • Woźniak A. 2005. Wpływ przedplonów na plon i jakość technologiczną ziarna pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Annales UMCS, Sec. E 60: 103-112.
 • Woźniak A. 2006. Plonowanie i jakość ziarna pszenicy jarej zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od poziomu agrotechniki. Acta Agrophys. 8(3): 755-763.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-495daadb-36af-4d4b-bd6b-15d1da251ebf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.