PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 15 | 2[178] |
Tytuł artykułu

Ocena wpływu siarki wprowadzonej do gleby z nawożeniem mineralnym oraz odpadem po produkcji siarczanu magnezu na jej zawartość w pszenicy jarej (Triticum aestivum L.)

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Assessment of the effect of sulphur supplied to the soil with mineral fertilizers and waste from magnesium sulphate production on its content in spring wheat (Triticum aestivum L.)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie wazonowe prowadzone w dwóch seriach, niewapnowanej (0 Ca) i wapnowanej (+ Ca) obejmowało 6 obiektów: 0 – gleba bez nawożenia, NPK – gleba nawożona azotem, fosforem i potasem, NPK + S1 s.a. – gleba nawożona azotem, fosforem, potasem i siarką wprowadzoną z siarczanem amonu, NPK + S1 o. – gleba nawożona azotem, fosforem, potasem oraz siarką, którą wprowadzono z odpadem po produkcji siarczanu magnezu oraz NPK + S3 s.a. – gleba nawożona azotem, fosforem, potasem i siarką wprowadzoną w formie siarczanu amonu, w dawce 3-krotnie większej od wprowadzonej do gleby w obiektach NPK + S1 s.a. i NPK + S1 o. W każdym roku doświadczenia uprawiano pszenicę jarą. W uzyskanych roztworach po mineralizacji materiału roślinnego zawartość siarki oznaczono metodą ICPAES na aparacie JY 238 Ultrace. Średni (dla trzech lat) sumaryczny plon biomasy pszenicy jarej (ziarno, słoma, korzenie), przy porównywalnych wartościach błędu standardowego średniej arytmetycznej dla poszczególnych obiektów był największy po zastosowaniu siarki w formie siarczanu amonu. W porównaniu do plonu biomasy z obiektów, w których zastosowano mniejszą dawkę siarki, zarówno wprowadzonej z siarczanem amonu, jak również z odpadem po produkcji siarczanu magnezu, mniejszy plon biomasy uzyskano w obiekcie, w którym siarkę zastosowano w dawce trzykrotnie większej. Średnia arytmetyczna ważona zawartość siarki w ziarnie, słomie i korzeniach pszenicy nawożonej siarką była istotnie większa od zawartości oznaczonej w biomasie pszenicy nienawożonej tym pierwiastkiem. Zwiększenie dawki siarki nie spowodowało istotnych różnic w zawartości tego pierwiastka w biomasie pszenicy.
EN
The pot experiment was conducted in two series: without liming (0 Ca) and limed (+ Ca) on 6 treatments: 0 – soil without fertilizers, NPK – soil fertilized with nitrogen, phosphorus and potassium, NPK+S1 s.a. – soil fertilized with nitrogen, phosphorus, potassium and sulphur supplied as ammonium sulphate, NPK + S1 o. – soil fertilized with nitrogen, phosphorus, potassium and sulphur supplied with the waste from magnesium sulphate production and NPK + S3 s.a. – soil fertilized with nitrogen, phosphorus, potassium and sulphur supplied as ammonium sulphate in a dose three times bigger than introduced to the soil on NPK + S1 s.a. and NPK + S1 o. treatments. Spring wheat was cultivated in each year of the experiment. The sulphur content in the prepared experimental material was assessed by means of ICP-AES method on JY 238 Ultrace apparatus. An average (for three years) total yield of spring wheat (grains, straw and roots) at comparable values of standard error of arithmetic mean for individual treatments was the highest after sulphur application in the form of ammonium sulphate. In comparison with biomass yields from the treatments where a lower sulphur dose was used, either as ammonium sulphate or the waste from magnesium sulphate production, smaller biomass yield was obtained on the treatment where sulphur was applied in a thrice bigger dose. Weighed arithmetic mean of the sulphur content in grains, straw and roots of wheat fertilized with sulphur was significantly higher than the content assessed in wheat biomass not fertilized with this element. Increasing sulphur dose did not cause any significant differences in this element content in wheat biomass.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
15
Numer
Opis fizyczny
s.269-280,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Bibliografia
 • Ashok G., Kumar J. N., 2008. Sulphur fertilization in a pearl millet (Pennisetum glucum) – Indian mustard (Brassica juncea) cropping system. Archiv. Agronomy Soil Sci., 54, 533-539.
 • Aulakh M. S., Dev G., Arora B. R., 1976. Effect of sulphur fertilization on the nitrogen-sulphur relationships in alfalfa (Medicago sativa L. Pers.). Plant Soil, 45, 75-80.
 • Brodowska M. S., 2003. Wpływ wapnowania i nawożenia siarką na wzrost, rozwój i plonowanie jarych form pszenicy i rzepaku. Cz. I. Pszenica jara. Acta Agrophysica, 1, 617-622.
 • Castle S. L., Randall P. J., 1987. Effects of sulfur deficiency on the synthesis and accumulation of proteins in the developing wheat seed. Aust. J. Plant Physiol., 14, 503-516.
 • Ciećko Z., śołnowski A. C., Krajewski W., 2006. Wpływ nawożenia NPK stosowanego w uprawie ziemniaka na zawartość N-NO3 i N-NH4 w glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 513, 55-62.
 • Delin S., Nyberg A., Lindén B., Ferm M., Torstensson G., Lerenius C., Gruvaeus, I., 2008. Impact of crop protection on nitrogen utilisation and losses in winter wheat production. Europ. J. Agronomy, 28, 361-370.
 • El Hadal L., Ausenac T., Fabre J. L., Sarrafi H., 1995. Relationship between polymeric glutenin and the characteristic for common wheat (Triticum aestivum) grown in the field and greenhouse. Cereal Chem., 72, 598-601.
 • Ellenberg H., 1977. Stickstoff als standartsfactor, insbesonders fur mitteleuropaische pflanzengesellschaften. Oecologia Plant, 12, 1-22.
 • Flaete N. E. S., Hollung K., Ruud L., Sogn T., Faergestad E. M., Skarpeid H. J., Magnus E. M., Uhlen A. K., 2005. Combined nitrogen and sulphur fertilisation and ist effect on wheat quality and protein composition measured by SE-FPLC and proteomics. J. Cereal Sci., 4, 357-369.
 • Gorlach, E., Gorlach, K., 1983. Porównanie działania CaCO3 i MgCO3 oraz nawożenia wapniowomagnezowego na skład chemiczny kilku gatunków roślin. Rocz. Glebozn., XXXIV, 29-54.
 • Irwin J. G., Campbell G., Vincent K., 2002. Trends in sulphate and nitrate wet deposition over the United Kingdom, 1986-1999. Atmosph. Environ., 36, 2867-2879.
 • Kaczor A., Brodowska M. S., Kowalski G. 2004. Wpływ nawożenia siarką i wapnowania na zawartość siarki w jarych formach pszenicy i rzepaku. Annales UMCS, Sec., E 59, 1847-1853.
 • Kocoń A. 2005. Nawożenie jakościowej pszenicy jarej i ozimej a plon i jakość ziarna. Pam. Puł., 139, 55-64.
 • Luo C., Branlard G., Griffin W. B., McNeil D. L., 2000. The effect of nitrogen and sulphur fertilisation and their interaction with genotype on wheat glutenins and quality parameters. J. Cereal Sci., 31, 185-194.
 • Mathot M., Mertens J., Verlinden G., Lambert R., 2008. Positive effects of sulphur fertilisation on grasslands yields and quality in Belgium. Europ. J. Agronomy, 28, 655-658.
 • McGrath S. P., Zhao F. J., 1996. Sulphur uptake, yield responses and the interactions between nitrogen and sulphur in winter oilseed rape (Brassica napus). J. Agric. Sci., 126, 53-62.
 • Millard P., Gordon A. H., Richardson A. J., Chesson A., 2006. Reduce ruminai degradation of ryegrass caused by sulphur limitation. J. Sci. Food and Agric., 40, 305-314.
 • Ostrowska A., Gawliński A., Szczubiałka Z., 1991. Metody analizy i oceny gleb i roślin. Wyd. IOŚ Warszawa.
 • Peltonen J., Virtanen A., 1994. Effect of nitrogen fertilizers differing in release characteristics on the quality of storage proteins in wheat. Cereal Chem., 71, 1-5.
 • Schnug E. (Ed.)., 1998. Sulphur in agroecosystems. Springer, 221 pp.
 • Schnug E., Haneklaus S., Marphy D., 1993. Impact of sulphur fertilization on fertilizer nitrogen efficiency. Sulphur Agric., 17, 8-12.
 • Shahsavani S., Gholami A., 2008. Effect of sulphur fertilization on breadmaking quality of three winter wheat varieties. Pakistan J. Biol. Sci., 11, 2134-2138.
 • Skwierawska M., Zawartka L., Zawadzki B., 2008. The effect of different rates and forms of applied sulphur on nutrient composition of planted crops. Plant Soil Environ., 54, 179-189.
 • Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. Wyd. Statsoft Polska.
 • Stewart B. A., Porter L. K., 1969. Nitrogen-sulfur relationships in wheat (Triticum aestivum L.), corn (Zea mays) and beans (Phaseolus vulgaris). Agron. J., 61, 267-271.
 • Vong P. Ch., Nguyen Ch., Guckert A., 2007. Fertilizer sulphur uptake and transformations in soil as affected by plant species and soil type. Europ. J. Agronomy, 27, 35-43.
 • Walker K., Dawson Ch., 2003. Sulphur fertilizer recommendation in Europe. Fertilizers and Fertilization, 3, 71-89.
 • Wang S., Wang Y., Schnug E., Haneklaus S., Fleckenstein J., 2002. Effect of nitrogen and sulphur fertilization on oats yield, quality and digestibility and nitrogen and sulphur metabolism of sheep in the Inner Mongolia Steppes of China. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 62, 195-202.
 • Wieser H., Gutser R., von Tucher S., 2004. Influence of sulphur fertilisation on quantities and proportions of gluten protein types in wheat flour. J. Cereal Sci., 40, 239-244.
 • Zhao F. J., Hawkesford M. J., Warrilow A. G. S., McGrath S. P., Clarkson D. T., 1996. Responses of two wheat varieties to sulphur addition and diagnosis of sulphur deficiency. Plant Soil, 81, 317-327.
 • Zhao F. J., Mc Grath S. P., Blake-Kalff, M. M. A., Link, A., Tucker, M., 2003. Crop responses to sulphur fertization in Europe. Fertilizers and Fertilization, 4, 26-51.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-48e1042f-1325-4ff9-a68d-00646fb6011d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.