PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 03 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie jęczmienia browarnego i pastewnego uprawianego na glebie lekkiej . Cz.II. Plon i jakość ziarna

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of sprinkling irrigation and mineral fertilisation on malt and fodder barley cultivated on light soil. Part II. Yield and quality of grain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Z porównania plonów jęczmienia jarego browarnego i pastewnego wynika, że odmiany pastewne bardziej reagują na nawożenie i deszczowanie, dając plony nieco wyższe niż browarne. Uproszczona analiza ekonomiczna wykazała opłacalność stosowania dużych dawek nawozu mineralnego, natomiast deszczowanie było nieopłacalne, nawet jeśli stosowano je łącznie z najwyższą dawką NPK. Jest to niewątpliwie efekt nieprawidłowych relacji cen ziarna i środków produkcji. Deszczowanie i nawożenie mineralne miały wyraźny korzystny wpływ na jakość ziarna jęczmienia browarnego i pastewnego. Ziarno jęczmienia browarnego, deszczowanego i obficie nawożonego, spełniało wymogi przydatności przemysłowej. Również ziarno jęczmienia pastewnego, deszczowanego i nawożonego potrójną dawką NPK, charakteryzowało się dobrą jakością paszową.
EN
The comparison of spring malt and fodder barley yields has shown that fodder cultivars react better to sprinkling irrigation and fertilisation, which is seen by slightly higher yields. A simplified economic analysis showed the profitability of high mineral ferilization, whereas sprinkling irrigation was not profitable even when applied with the highest NPK dose. It must have been due to an inadequate relation between the price of grain and the cost of production means. Sprinkling irrigation and fertilisation showed a clearly favourable effect on the quality of malt and fodder barley grain. Sprinkling-irrigated and well fertilized malt barley grain met the brewery standards. Similarly fodder barley grain from sprinkling-irrigated and triple-NPK-dose-fertilized plots was of high fodder quality.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
03
Numer
2
Opis fizyczny
s.131-142,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin
Bibliografia
 • Bieszczad S., Piotrowski M., 1992. Plonowanie pszenżyta jarego w warunkach deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo180, 15-21.
 • Buniak W., 1986. Wpływ nawadniania i zróżnicowanego nawożenia na wykorzystanie i produktywność nawozów mineralnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 268, 663-679.
 • Dzieżyc J., 1978. Nawadnianie roślin. PWRiL Wrocław.
 • Dzieżyc J., 1988. Rolnictwo w warunkach nawadniania. PWN Warszawa.
 • Dzieżyc J., Pekarnik K., Buniak W., 1982. Zawartość makroskładników w ziemniakach, pszenicy i jęczmieniu zależnie od warunków wodnych oraz dawek azotu i potasu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 236, 293-300.
 • Jankowiak J., Chróst J., 1982. Wpływ nawadniania i nawożenia mineralnego na zmiany zawartości składników mineralnych w roślinie i glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 236, 283-291.
 • Karczmarczyk S., Laskowski S., Zbieć I., Nowicka S., 1982. Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie i skład chemiczny nasion bobiku oraz ziarna pszenicy i jęczmienia. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 236, 303-312.
 • Koszański Z., Karczarczyk S., Nowicka S., 1984. Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie i jakość jęczmienia ozimego. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo 162, 85-91.
 • Koźmiński Cz., Trzeciak S., Czarnecka M., 1977. Opady atmosferyczne na terenie województwa szczecińskiego. Wyd. Zakładu Upowszechniania Postępu AR w Szczecinie.
 • Krężel R., 1979. Plonowanie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego na glebie zwięzłej w trzyletnich zmianowaniach o różnym udziale zbóż. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 218, 69-74.
 • Kukuła S., Pecio A., Górski T., 1999. Związek pomiędzy wskaźnikiem klimatycznego bilansu wodnego a zawartością białka w ziarnie jęczmienia jarego. Fragm. Agron. XVI 4(64), 81-89.
 • Kuszelewski L., Łabętowicz J., 1978. Działanie i wykorzystanie nawozów w płodozmianie roślin uprawy polowej w warunkach deszczowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 199, 17-26.
 • Panek K., 1989. Potrzeby wodne roślin zbożowych. [W:] Potrzeby wodne roślin uprawnych. Praca zbiorowa pod red. J. Dzieżyca, PWN Warszawa, 50-84.
 • Piechowiak K., Lehmann K., Orłowski F., Borówczak F., 1982. Wpływ deszczowania oraz nawożenia mineralnego na zawartość makroelementów w biomasie roślin uprawnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 236, 273-282.
 • Podsiadło C., 1993. Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie pszenicy ozimej. AR Szczecin, praca doktorska.
 • Polska Norma. Polski Komitet Normalizacji. PN-R-74110. Jęczmień. Metody badań.
 • Wojtasik D., 2004. Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie jęczmienia browarnego i pastewnego uprawianego na glebie lekkiej. Cz. I. Wzrost i rozwój roślin. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2), 119-129.
 • Zbieć I., 1996. Reakcja trzech odmian pszenicy jarej na deszczowanie i nawożenie mineralne na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 438, 345-350.
 • Żarski J., 1993. Reakcja zbóż jarych na deszczowanie i nawożenie azotowe w warunkach gleby bardzo lekkiej. ATR Bydgoszcz, Rozprawy 59.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-45260285-67ad-4c96-accd-7dce4b1ca4fd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.