PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 1 |
Tytuł artykułu

Competition for nitrogen between spring wheat and spring barley in the conditions of various NPK fertilization

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Konkurencja o azot między pszenicą jarą a jęczmieniem jarym w warunkach zróżnicowanego nawożenia NPK
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In pot experiment, carried out according to the additive pattern on medium soil fertilized with standard and 50% higher dose of NPK, the effect of competitive interactions between spring wheat and spring barley was estimated on nitrogen accumulation in the above-ground mass, with the distinction of stems, leaves, and spikes. Studies included three series, which were carried out in years 2003-2004 in five periods set by the rhythm of development of barley in pure sowing, namely in phases: emergence (BBCH 10-13), tillering (23), straw shooting (32), earing (55), and ripening (87-89). In a mixture, both cereals accumulated less nitrogen in the above-ground mass than in pure sowing starting from the tillering phase until the end of growth. In wheat, the decrease to a similar degree included straws, leaves and spikes, and in barley during earing it was more clearly marked in straws and leaves, and during ripening in spikes. Doses of mineral fertilization with NPK had no effect on nitrogen accumulation by barely and wheat grown in pure and mixed sowing. Competition for nitrogen between cereals started in the tillering phase and grew until the earing phase, after which it decreased slightly. Almost in the entire period of common growth, barley demonstrated to be a stronger competitor than wheat in nitrogen gaining. On bedding richer in NPK, competitive interactions between barely and wheat were more intensive than on poorer one.
PL
W doświadczeniu wazonowym, realizowanym według schematu addytywnego na podłożu gleby średniej nawożonej standardową i podwyższoną o 50% dawką NPK, oceniano wpływ oddziaływań konkurencyjnych między pszenicą jarą a jęczmieniem jarym na akumulację azotu w masie nadziemnej, z wyróżnieniem łodyg, liści i kłosów. Badania obejmowały trzy serie, które zrealizowane zostały w latach 2003-2004 w pięciu okresach, wyznaczonych przez rytm rozwojowy jęczmienia w siewie czystym, tj. w fazach: wschody (BBCH 10-13), krzewienie (23), strzelanie w źdźbło (32), kłoszenie (55) i dojrzewanie (87-89). Wykazano, że w mieszance oba zboża gromadziły w masie nad-ziemnej mniej azotu niż w siewie czystym począwszy od fazy krzewienia do końca wegetacji. U pszenicy zmniejszenie to w podobnym stopniu objęło źdźbła, liście i kłosy, a u jęczmienia w fazie kłoszenia wyraźniej zaznaczyło się w źdźbłach i liściach, zaś w fazie dojrzewania w kłosach. Dawki nawożenia mineralnego NPK nie miały wpływu na akumulację azotu przez jęczmień i pszenicę uprawiane w siewie czystym i mieszanym. Konkurencja o azot między zbożami rozpoczęła się w fazie krzewienia i narastała do fazy kłoszenia, po czym uległa niewielkiemu zmniejszeniu. Prawie w całym okresie wspólnej wegetacji w pozyskiwaniu azotu jęczmień okazał się silniejszym konkurentem od pszenicy. Na obiekcie zasobniejszym w NPK oddziaływanie konkurencyjne jęczmienia na pszenicę było intensywniejsze niż na uboższym.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
1
Opis fizyczny
p.87-96,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Agriculture Systems of University of Warmia and Mazury on Olsztyn, Pl.Lodzki 3, 10-079 Olsztyn, Poland
autor
Bibliografia
 • Callaway R.M., 2002. The detection of neighbors by plants. Trends in Ecology and Evolution 17(3), 104-105.
 • Fitter A., 2003. Making allelopathy respectable. Science 301, 1337-1338.
 • Giambavlo D., Ruisi P., di Miceli G., Frenda A.S., Amato G., 2010. Nitrogen use efficiency and nitrogen fertilizer recovery of durum wheat genotypes as affected by interspecificcompetition. Agron. J. 102(2), 707-715.
 • Howard T.G., 2001. The relationship of total and pergram rankings in competitive effect to the natural abundance of herbaceous perennials. J. Ecol. 89, 110-117.
 • Keating B.A., Carberry P.S., 1993. Resource capture and use intercropping: solar radiation. Firld Crop Res. 34, 273-301.
 • Ponce R.G., 1987. Competition for N and P between wheat and wild oats (Avena sterillis L.) according to the proximity of their time of emergence. Plant and Soil 102, 133-136.
 • Satorre E.H., Snaydon R.W., 1992. A comparison of root and shoot competition between spring cereals and Avena fatua. Weed Res. 32, 45-55.
 • Semere T., Froud-Williams R.J., 2001. The effect of pea cultivar and water stress on root and shoot competition between vegetative plants of maize and pea. J. Appl. Ecol. 38, 137-145.
 • Sobkowicz P., 2000. Wpływ konkurencji między jęczmieniem, owsem i pszenżytem w mieszankach uprawianych w zróżnicowanej ilości wysiewu na plon białka [Effect ofcompetition between barely, oats, and triticale in mixtures grown in diversified sowingamount on protein yield]. Rocz. AR w Poznaniu, Rolnictwo 58, 111-123 [in Polish].
 • Sobkowicz P., 2001. Nadziemna i podziemna konkurencja między jęczmieniem jarym i owsem w mieszance w początkowym okresie wzrostu [Above- and below-ground competition between spring barley and oats in a mixture in the initial growth period]. Fragm. Agron.2(70), 103-119 [in Polish].
 • Sobkowicz P., 2003. Konkurencja międzygatunkowa w jarych mieszankach zbożowych [Interspecies competition in spring cereal mixtures]. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu,Rozprawy CXCIV [in Polish].
 • Sobkowicz P., 2005. Shoot and root competition between spring triticale and field beans during early growth. Acta. Sci. Pol., Agricultura 4(1), 117-126.
 • Sobkowicz P., 2009. Pobieranie i wykorzystanie azotu w uprawie jęczmienia jarego z wsiewką koniczyny perskiej i seradeli [Nitrogen uptake and use in spring barely growth with Persianclover and seradella underplant crop]. Prob. Inż. Rol. 2, 99-106 [in Polish].
 • Sobkowicz P., Śniady R., 2004. Nitrogen uptake and its efficiency in triticale (Triticosecale Witt) field beans (Vicia faba var. minor L.). Plant Soil Envir. 11(5), 500-506.
 • Sobkowicz P., Tendziagolska E., 2005. Competition and productivity in mixture of oats and wheat. J. Agron. Crop Sci. 191, 377-385.
 • Treder K., Wanic M., Jastrzębska M., 2009. Wpływ oddziaływań pomiędzy pszenicą jarą a jęczmieniem jarym na akumulację w roślinach azotu, fosforu i potasu [Effect of interactionsbetween spring wheat and spring barley on nitrogen, phosphorus, and potassium accumulationin plants]. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Agricultura 64(4), 94-106 [in Polish].
 • Treder K., Wanic M., Nowicki J., 2008. Competition between spring wheat and spring barley under conditions of diversified fertilisation. Part 2. Influence on biomass of plants and rate of its accumulation. Acta Agorophys. 11(3), 781-797.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-44e78297-17e6-488c-9a30-0b2ddb6700f5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.