PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 61 | 3 |
Tytuł artykułu

Zastosowanie HPLC do oznaczania meropenemu w osoczu krwi pacjentów leczonych z powodu infekcji po przebytym zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Application of HPLC to meropenem determination on plasma samples of patients with infections treated after coronary artery bypass graft surgery
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W przeprowadzonych badaniach oceniano skuteczność dawkowania meropenemu stosowanego leczniczo w terapii zakażeń po przebytym zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego na podstawie analizy stężeń antybiotyku w próbkach osocza krwi pacjentów oznaczonych metodą HPLC. Celem pracy było wyznaczenie wartości parametrów farmakokinetycznych meropenemu w osoczu krwi pacjentów po wielokrotnym podaniu antybiotyku dożylnie, a ponadto ocena wartości stężeń meropenemu w odniesieniu do MIC patogénnych bakterii. Materiał biologiczny pobierano do badań w 2; 4; 5 i 6 dobie antybiotykoterapii. Proces izolacji meropenemu z próbek osocza krwi prowadzono techniką ekstrakcji do fazy stałej. Warunki analizy chromatograficznej antybiotyku uwzględniały zastosowanie kolumny LiChrisopher 100 RP-18 (5 µm, 250mm x 4mm);fazy ruchomej o składzie buforfosforanowy pH 7,0/acetonitryl (92:8); detektora DAD, długość fali 296 nm. Stężenie maksymałne meropenemu w stanie stacjonarnym (Cssmax) w 2 dobie antybiotykoterapii 0,25 h po podaniu kolejnej dawki leku wynosiło 17,58 µg/ml. W próbkach osocza krwi pobranych pod koniec przedziału dawkowania (8h) w kolejnych dobach terapii nie stwierdzono obecności leku. Tylko u jednego pacjenta stężenie minimalne w stanie stacjonarnym (Cssmax) wynosiło 0,87-0,89 µg/ml i przekraczało MIC Staphylococcus aureus, Enterobacter, Escherichia coli і Serratia. Należy rozważyć skrócenie częstości dawkowania antybiotyku celem zabezpieczenia terapeutycznych wartości stężeń.
EN
In performed study the effectiveness of meropenem administration was estimated after therapeutic using in infections treatment after coronary artery bypass graft surgery on the base of antibiotic concentrations determined by HPLC method in the plasma samples of patients. The aim of the present study was to determine pharmacokinetic parameters of me­ropenem in patients 'plasma samples after multiple intravenous antibiotic administration and the estimation of meropenem concentrations to MIC of bacterial patogens. The biological material to our study was taken in 2; 4; 5 and 6 day of the antibiotic therapy. The solid phase extraction was used to the isolation of meropenem from the plasma samles. Applied chromatographic conditions of antibiotic included the column LiChrisopher 100 RP-18 (5 µm, 250mm x 4mm); the mobile phase comprised phpsphate buffer pH 7,0/acetonitrile (92:8); DAD with detection at 296 nm. The maximal meropenem concentration in the steady state (Cssmax) in 2 day of treatment 0,25 h after administration of the next dose of antibiotic was 17,58 µg/ml. In the plasma samples which were taken in the end of the dosage regimen (8h) in subsequent days the antibiotic was not fund. Only in one patient the minimal concentration in the steady state (Cssmax) was 0,87-0,89 µg/ml and exceeded MIC for Staphylococcus aureus, Enterobacter, Escherichia coli і Serratia. The shorter frequency of drug administration has to be consider to assure the therapeutic range of antibiotic concentrations.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
61
Numer
3
Opis fizyczny
s.323-327,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul.Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Bafeltowska J., Buszman E., Mandat K., Hawranek J.: Determination of cefotaxime and desacetylocefotaxime in cerebrospinal fluid by solid-phase extraction and high performance liquid chromatography. J. Chromatogr. A 2002, 976, 249-254.
 • 2. Bafeltowska J., Pilarczyk J., Buszman E., Krejca M., Białek K., Czerwiński W., Guc M., Bochenek A.: Optymalizacja profilaktycznego dawkowania cefazoliny w zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowgo na podstawie badań farmakokinetycznych. Farma. Przeg. Nauk. 2008, 5, 14-17.
 • 3. Bafeltowska J.: Oznaczanie meropenemu w osoczu krwi metodą chromatografii cieczowej z odwróconą fazą. VIII Konferencja Chromatograficzna. Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej. Łódź 21-23 kwiecień 2008, Materiały zjazdowe: s. 82 (P-34).
 • 4. Blumer J. L.: Meropenem: evaluation of a new generation carbapenem. Int. J. Antimicrob. Agents 1997, 8, 73-92.
 • 5. Chiżyński K.: Czynniki ryzyka operacyjnego choroby wieńcowej u osób starszych. Pol. Przegl. Kardiol. 2003, 5, 1, 79-84.
 • 6. Ehrlich M., Daschner F.D., Kummerer K.: Rapid antibiotic drug monitoring: meropenem and ceftazidime determination in serum and bronchial secretions by high- -performance liquid chromatography - integrated sample preparation. J. Chromatogr. B 2001, 751, 357-363.
 • 7. Hellinger W.C., Brewer N.S.: Carbapenems and monobactams: imipenem, meropenem and aztreonam. Mayo Clinic Proceedings 1999, 74, 420-434.
 • 8. Jaruratanasirikul S., Sriwiriyajan S.: Comparison of the pharmacodynamics of meropenem in healthy volunteers following administration by intermittent infusion or bolus injection. J. Antimicrob. Chemother. 2003, 52, 518-521.
 • 9. Kitzes-Cohen R., Farin D., Piva G., De Myttenaere- Bursztein S.A.: Pharmacokinetics and pharmacodynamics of meropenem in critically ill patients. Int. J. Antimicrob. Agents 2002, 19, 105-110.
 • 10. Krejca M., Szmagała P., Bafeltowska J., Gaik G., Bis J., Guc M., Białek K., Guzy M., Czerwiński W., Bochenek A., Buszman E., Szurlej D.: Cefazolina w profilaktyce zabiegów kardiochirurgicznych - wpływ zastosowaniakrążenia pozaustrojowego na wahania stężeń leku w surowicy krwi. Pol. Przegl. Chir. 2006, 78, 873-886.
 • 11. Moellering R.C. Jr., Eliopoulos G.M., Sentochnik D.E.: The carbapenems: new broad spectrum β-lactam antibiotics. J. Antimicrob. Chemother. 1989, 24, Suppl. A, 1-7.
 • 12. Paul M., Raz A., Leibovici L., Madar H., Holinger R., Rubinovitch B.: Sternal wound infection after coronary artery bypass graft surgery. Validation of existing risk scores. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2007, 133, 397-403.
 • 13. Spencer B.A., Richard J.W., McCoy L.F., Carino E., Washington J., Edgar P., Rosenblatt J., Goodheart R., Heggers J.P.: Antimicrobial activity of meropenem on multi-resistant gram-negative organisms. J. Burns Surg. Wound Care. 2002, 1, 12.
 • 14. Toumpoulis I.K., Anagnostopoulos C.E., Toumpoulis S.K., De Rose J. J. Jr., Swistel D.G.: Risk factors for sepsis and endocarditis and long-term survival following coronary artery bypass grafting. World J. Surg. 2005, 29, 621-628.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-42426bee-4d6c-4c3c-bd77-9aefcd052db5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.