PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 08/1 |
Tytuł artykułu

Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej likwidacji składowiska odpadów paleniskowych EC Czechnica w Siechnicach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The environmental impact assessment of planning removal of furnace disposal site of thermoelectric power station Czechnica in Siechnice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy podjęto problematykę wykonania oceny oddziaływania na środowisko rekultywacji, polegającej na likwidacji mokrego składowiska odpadów EC Czechnica w Siechnicach. Zwrócono uwagę na cel likwidacji składowiska, zlokalizowanego w pobliżu terenów wodonośnych Wrocławia, jak również w pobliżu obszarów Natura 2000. Na podstawie opracowanej w 2009 roku w Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej koncepcji likwidacji tego obiektu, omówiono rozwiązania konstrukcyjne i zasady eksploatacji składowiska, warunkujące utrzymanie ciągłości produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Podano stan środowiska naturalnego i możliwe jego zagrożenia w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Podkreślono wymóg indywidualnego traktowania tego typu obiektów budowlanych, z uwagi na to, że w trakcie prowadzonej likwidacji możliwe są różnorodne oddziaływania na otoczenie, w którym obiekt wcześniej funkcjonował.
EN
In the paper a problem of realization of environmental impact assessment of reclamation that consist in removal of wet disposal site of thermoelectric power station Czechnica in Siechnice, is undertaken. An attention is paid on the aim of disposal site removal, which is located in the vicinity of Wrocław water-bearing grounds and also in the vicinity of Nature 2000 area. On the basis of worked out in 2009 in the Institute of Geotechnics and Hydrotechnics of Wrocław University of Technology a conception of removal of this object, the constructional solutions and disposal site exploitation principles, conditioning a maintenance the continuity of electric and heat energy production are described. Natural environment state and possible threats during realization of this project are given. Requirement of individual treatment of this type of constructional object is emphasized, considering that during removal there are possibilities of different influence on surroundings in which object has been earlier operated.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.165-178,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Geotechniki i Hydrotechniki, Politechnika Wrocławska, ul.Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
autor
Bibliografia
 • Batog A., Hawrysz M., Machajski J., Puła O. Koncepcja etapowej rekultywacji składowiska odpadów paleniskowych EC Czechnica w Siechnicach. Politechnika Wrocławska. Instytut Geotechniki i Hydrotechniki. Raport serii SPR nr 10/2009. Wrocław 2009.
 • Franik H., Łaptaś A. Zmiany w sposobie eksploatacji składowisk odpadów paleniskowych przy elektrowniach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 3/2005, s. 35–46.
 • Machajski J., Dzidowska K. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej etapowej rekultywacji składowiska odpadów paleniskowych EC Czechnica w Siechnicach. Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskie. Wrocław 2010.
 • Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2008 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Wrocław 2009.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 86/2007, poz. 579).
 • Tyszecki A. Nowe regulacje dotyczące ocen oddziaływania na środowisko oraz dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. EKOKONSULT, Gdańsk 2001.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 O odpadach (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 628 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156/2006, poz. 1118 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko. Dz.U. nr 199/2008, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r.
 • Zadroga B., Olańczuk-Neyman K. Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Aspekty geotechniczno – budowlane. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3de75883-e0d0-4142-9aa4-17efe8ccf269
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.