PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 06 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ sposobów uprawy roli i doboru herbicydów na wartość konsumpcyjną bulw ziemniaka odmiany Wiking

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of soil tillage systems and herbicides on consumption value of potato tubers of Wiking cultivar
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie przeprowadzono w latach 2002-2004 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady, na glebie wytworzonej z piasków gliniastych lekkich do mocnych, zaliczanej do kompleksu żytniego bardzo dobrego. Badanymi czynnikami były: dwa sposoby uprawy roli – tradycyjna i uproszczona oraz siedem sposobów odchwaszczania z udziałem herbicydów (Plateen 41,5 WG, Plateen 41,5 WG + Fusilade Forte 150 EC, Plateen 41,5 WG + Fusilade Forte 150 EC + Atpolan 80 EC, Barox 460 SL, Barox 460 SL + Fusilade Forte 150 EC, Barox 460 SL + Fusilade Forte 150 EC + Atpolan 80 EC). Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaka jadalnego odmiany Wiking pochodzące z doświadczenia polowego założonego metodą losowanych podbloków w trzech powtórzeniach. Stosowanie mieszanki herbicydów Barox 460 SL + Fusilade Forte 150 EC przyczyniło się do wzrostu ciemnienia miąższu bulw ugotowanych po 2 godzinach. Sposoby uprawy roli nie miały wpływu na cechy kulinarne badanych bulw. Warunki pogodowe w okresie wegetacji istotnie różnicowały ciemnienie miąższu bulw surowych i ugotowanych – większe ciemnienie bulw stwierdzono w warunkach skrajnie suchych panujących w 2003 roku.
EN
The field experiment was conducted over 2002-2004 on the Experimental Farm at Zawady, on the soil made of light loamy sand to heavy loamy sand, representing a very good rye complex soil. The factors investigated were: two methods of soil tillage – traditional and simplified and seven methods of weed control with the use of herbicides (Plateen 41.5 WG, Plateen 41.5 WG + Fusilade Forte 150 EC, Plateen 41.5 WG + Fusilade Forte 150 EC + Atpolan 80 EC, Barox 460 SL, Barox 460 SL + Fusilade Forte 150 EC, Barox 460 SL + Fusilade Forte 150 EC + Atpolan 80 EC). Edible potato tubers of the Wiking cultivar obtained from a randomized split-block design field experiment (with three reps) constituted the research material. The application of Barox 460 SL + Fusilade Forte 150 EC herbicide mixture increased the blackening of cooked potato tuber flesh after 2 hours. The soil tillage systems had no influence on the culinary characteristics of the potato tubers. Weather conditions in the growing season significantly differentiated the raw and cooked tuber flesh blackening – a greater blackening was recorded under extremely dry conditions in 2003.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
06
Numer
2
Opis fizyczny
s.29-37,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce
autor
Bibliografia
 • Chotkowski J., Rembeza J., 2005. Preferencje konsumentów i zmiany w spożyciu ziemniaków. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. i Agrobiznesu 7(3), 42-49.
 • Ciećko Z., Rogozińska I., Żołnowski A., Wyszkowski M., 2005. Oddziaływanie nawożenia potasem przy zróżnicowanych dawkach N i P na cechy kulinarne bulw ziemniaka. Biul. IHAR 237/238, 151-159.
 • Dzwonkowski W., Szczepaniak J., Rosiak E., Chotkowski J., Rembeza J., Bochińska E., 2006. Rynek ziemniaka - stan i perspektywy. Wyd. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW Warszawa.
 • Głuska A., 2000. Wpływ agrotechniki na kształtowanie jakości plonu ziemniaka. Biul. IHAR 213, 173-184.
 • Hamouz K., Lachman J., Dvorak P., Pivec V., 2005. The effect of ecological growing on the potatoes yield and quality. Plant Soil Environ. 51(9), 397-402.
 • Kaczorowska Z., 1962. Opady w Polsce w okresie wieloletnim. Wyd. Instytutu Geografii PAN Warszawa, Prace Geograficzne 33, 1-107.
 • Kołpak R., Byszewska-Wzorek A., Płodowska J., 1987. Wpływ herbicydów na wysokość i jakość plonu ziemniaków. Rocz. Nauk Rol. A 106(4), 171-183.
 • Leszczyński W., 1994. Wpływ czynników działających w okresie wegetacji ziemniaka na jego jakość. Post. Nauk Rol. 6, 55-68.
 • Leszczyński W. 2000. Jakość ziemniaka konsumpcyjnego. Żywność 4(25) Supl., 5-27.
 • Mężykowska B., Mazurczyk W., 1979. Wpływ różnych dawek niektórych herbicydów pochodnych triazyny i mocznika na wybrane cechy jakości bulw ziemniaka. Biul. Inst. Ziemn. 23, 133-142.
 • Nowacki W., 2006. Straty w plonie handlowym czynnikiem determinującym efektywność ekonomiczną produkcji ziemniaków jadalnych. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Roln. i Agrobiznesu 8(1), 133-136.
 • Nowacki W., Boguszewska D., Czerko Z., Goliszewski W., Lutomirska B., Mazurczyk W., Szutkowska M., Trawczyński C., Wierzbicka A., Zarzyńska K., Zgórska K., 2006. Charakterystyka krajowego rejestru odmian ziemniaka. Pod red. W. Nowackiego, Wyd. IX IHAR Radzików, Oddział Jadwisin, 1-30.
 • Radomski Cz., 1977. Agrometeorologia. PWN Warszawa.
 • Roztropowicz S., Czerko Z., Głuska A., Goliszewski W., Gruczek T., Lis B., Lutomirska B., Nowacki W., Rykaczewska K., Sowa-Niedziałkowska G., Szutkowska M., Wierzejska-Bujakowska A., Zarzyńska K., Zgórska K., 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Praca zbiorowa pod red. S. Roztropowicz, Wyd. IHAR Radzików, Oddział Jadwisin, 1-50.
 • Savage G.P., Searle B.P., Hellenas K.E., 2000. Glycoalkaloid content, cooking quality and sensory evaluation of early introductions of potatoes into New Zealand. Potato Research 43, 1-7.
 • Sawicka B., 2000. Wpływ technologii produkcji na jakość bulw ziemniaka. Pam. Puł. 120, 391-401.
 • Sawicka B., Barbaś P., Kuś J., 2007. Variability of potato field and its structure in organic and integrated crop production systems. EJPAU, Agronomy 10(1), http://www.ejpau.media.pl/ volumne10/issue1/art-02.html
 • Sawicka B., Diallo A.S., 1997. Ciemnienie miąższu bulw surowych ziemniaka w warunkach stosowania herbicydu Sencor 70 WP. Biul. IHAR 203, 187-197.
 • Stypa I., 2004. Porównanie jakości kulinarnej i odporności na wirusy polskich odmian ziemniaka zgromadzonych w banku genów. Mat. Konf. Nauk. Nasiennictwo i ochrona ziemniaka, Kołobrzeg, 83-84.
 • Styszko L, Ohanowicz T., 1998. Relacje pomiędzy ciemnieniem miąższu bulw surowych i gotowanych a odpornością odmian ziemniaka na niektóre patogeny. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin 38(2), 515-517.
 • Tarant Sz., 2005. Smak jako podstawowe kryterium przy ocenie produktów spożywczych przez konsumentów. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. i Agrobiznesu 7(8), 267-270.
 • Teodorczyk A., 1982. Charakterystyka niektórych cech kulinarnych ziemniaka jadalnego w świetle literatury. Biul. Inst. Ziemn. 28, 35-53.
 • Wszelaczyńska E., 2004. Wpływ nawożenia magnezem na zawartośc kwasów organicznych i ciemnienie miąższu bulw ziemniaka odmiany Mila. Acta. Sci. Pol., Agricultura 3(1), 175-186.
 • Zarzecka K., 1998. Badania nad stosowaniem zabiegów pielęgnacyjnych na plantacjach ziemniaka. Cz. II. Wpływ sposobów pielęgnowania na wysokość i jakość plonu ziemniaka. Rocz. Nauk Rol. A 113(1-2), 179-186.
 • Zarzecka K., Gugała M., 2004. Wpływ sposobów pielęgnacji ziemniaka na cechy kulinarne bulw. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sect. E, Agricultura 59(3), 1481-1488.
 • Zarzecka K., Gugała M., Gąsiorowska B., 2001. Skuteczność chwastobójcza herbicydów i ich mieszanek oraz wpływ na wartość konsumpcyjną bulw ziemniaka. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin 41(2), 931-934.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A., 2000. Wpływ warunków w czasie wegetacji oraz temperatury przechowywania na cechy jakości ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa. Biul. IHAR 213, 239-251.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A., 2002. Normy i wymagania jakościowe ziemniaków jadalnych oraz do przetwórstwa spożywczego [w:] Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych, praca zbiorowa pod red. J. Chotkowskiego, Wyd. Wieś Jutra Warszawa, 183-192.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3cfdbfe4-ca54-4040-b522-cad835d4667c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.