PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 07 | 1 |
Tytuł artykułu

Plonowanie pszenicy ozimej uprawianej po różnych przedplonach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Yield of winter wheat cultivated after various forecrops
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie wartości przedplonowej dla pszenicy ozimej następujących roślin: pszenicy jarej, pszenżyta jarego, grochu siewnego i mieszanek pszenicy jarej z grochem siewnym oraz pszenżyta jarego z grochem siewnym o udziale komponentów 80 + 20% i 40 + 60%. Oceniano masę resztek pożniwnych, nagromadzenie azotu ogółem, fosforu i potasu. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2001- -2004 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Największą masę resztek pożniwnych pozostawiło pszenżyto jare, a najmniejszą groch siewny. Masa resztek pożniwnych mieszanek pszenżyta jarego z grochem siewnym była istotnie większa i zgromadziła więcej azotu ogółem, fosforu i potasu niż masa resztek pożniwnych mieszanek pszenicy jarej z grochem siewnym. Plon ziarna pszenicy ozimej, elementy struktury plonu i zawartość białka ogólnego w ziarnie były istotnie różnicowane przez warunki pogodowe i przedplon. Groch siewny oraz mieszanki pszenicy jarej lub pszenżyta jarego z grochem siewnym korzystniej oddziaływały na poziom plonowania pszenicy ozimej niż zboża będące komponentami mieszanek. Zwiększenie udziału grochu siewnego w mieszankach z pszenicą jarą i pszenżytem jarym z 20 do 60% istotnie zwiększało plon ziarna i zawartość białka ogólnego w ziarnie pszenicy ozimej. Przyjmując za kryterium oceny plon ziarna, najlepszym przedplonem dla pszenicy ozimej w warunkach glebowo-klimatycznych środkowowschodniej Polski okazał się groch siewny i mieszanka pszenżyta jarego z 60-procentowym udziałem grochu siewnego.
EN
An experiment was carried out to examine the forecrop value (weight of post-harvest residue and accumulation of total nitrogen, phosphorus and potassium) of spring wheat, spring triticale, field pea, and spring wheat-field pea and spring triticale-field pea mixtures in the respective proportions of 80 + 20% and 40 + 60%. An impact of these forecrops on winter wheat was determined. The field experiment was set up at the Experimental Farm in Zawady over 2001-2004. The soil was the rye very good complex. The largest and the smallest amounts of post-harvest residue were produced by spring triticale and field pea, respectively. The weight of post-harvest residue of the spring triticale-field pea mixture was significantly higher and the accumulation of total nitrogen, phosphorus and potassium was also higher than the accumulation by the post-harvest residues of spring wheat-field pea mixture. Winter wheat grain yield, yield structure components and grain total protein content were significantly impacted by weather conditions and forecrop. Field pea and spring wheat- and spring triticale-field pea mixtures more beneficially influenced the yield level of spring wheat than the cereals which were mixture components. An increased share of field pea in the spring wheat- and spring triticale-based mixtures from 20 to 60% significantly increased grain yield and total protein content in winter wheat grain. Choosing grain yield as an assessment criterion, field pea and the mixture of spring triticale and field pea in the respective proportions of 40 and 60% were found to be the best winter wheat forecrop under the soil and climatic conditions of central-eastern Poland.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
07
Numer
1
Opis fizyczny
s.27-37,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedlce
autor
Bibliografia
 • Batalin M., 1962. Studia nad resztkami pożniwnymi roślin uprawnych w łanie. Rocz. Nauk. Rol. D(98), 5-155.
 • Beringer J.E., 1984. The significance of symbiotic nitrogen fixation in plant production. CRC Crit. Rev. Plant Scien. 1, 269-286.
 • Blecharczyk A., Małecka I., Sawińska Z., 2004. Reakcja pszenicy ozimej na wieloletnie stosowanie siewu bezpośredniego. Fragm. Agron. 2(82), 125-137.
 • Boligłowa E., 1998. Wartość resztek pożniwnych roślin strączkowych w porównaniu z owsem. Fol. Univ. Agric. Stetin, Agricultura 69, 13-16.
 • Chrzanowska-Drożdż B., 1996. Wpływ następczy bobiku i owsa na plonowanie pszenicy ozimej. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXVIII, 165-171.
 • Elmstrom K.M., Andow D.A., Barclay W.W. 1988. Flea beetle movement in a braccoli monoculture and disculture. Environ. Entomol. 17(2), 299-305.
 • Harasimowicz-Hermann G., 1996. Oddziaływanie resztek pozbiorowych seradeli na zasobność gleby i wartość stanowiska dla roślin następczych. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Rolnictwo 62, 153-160.
 • Harasimowicz-Hermann G., 1997. Wartość przedplonowa bobiku, zbóż i ich mieszanek dla pszenicy ozimej w warunkach regionu Pomorsko-Kujawskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446, 369-375.
 • Haunz F.X., Maidl F.X., Fischbeck G., 1988. Nitrogen fixation by grain legumes and its significance for nitrogen turnover in a crop rotation. Mitteilungen der Gesellschaft fur Pflanzenbau- wissenchaften. Tech. Univ. Munchen 1, 22-24.
 • Jasińska Z., Kotecki A., 2001. Wpływ roślin strączkowych na gromadzenie masy organicznej i składników mineralnych w glebie. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Sesja Nauk. 76, 47-54.
 • Jasińska Z., Kotecki A., Kozak M., 1997. Masa i skład chemiczny resztek pożniwnych wybranych odmian grochu i bobiku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446, 239-246.
 • Kotwica K., 2006. Wartość przedplonowa pszenżyta jarego, łubinów oraz mieszanek pszenżyta z łubinami dla pszenicy ozimej. Folia Univ. Agric. Stetin, Agricultura 247(100), 83-88.
 • Lemańczyk G., 2002. Wpływ zróżnicowanych przedplonów na zdrowotność podstawy źdźbła pszenicy ozimej uprawianej na glebie dobrego kompleksu pszennego. Acta Sci. Pol., Agricultura 1(1), 111-119.
 • Malicki L., 1997. Znaczenie resztek pożniwnych w płodozmianie. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 64, 57-66.
 • Nowicki J., Wanic M., 1999. Siewy mieszane zbóż w płodozmianie. Mat. Konf. Przyrodnicze i produkcyjne aspekty uprawy roślin w mieszankach. AR Poznań, 17-27.
 • Rimovsky K., 1987. Resztki pożniwne roślin uprawnych i ich wpływ na bilans masy organicznej w glebie. Acta Acad. Agric. Tech. Olst., Agricultura 44, 163-170.
 • Roszak W., 1966. Badania wpływu roślin wieloletnich na produkcyjność gleby na podstawie ich działania na niektóre elementy jej żyzności oraz plony roślin następczych. Cz. II. Wartość resztek pożniwnych roślin wieloletnich a plonowanie roślin następczych. Rocz. Nauk Rol. A 91(3), 571-592.
 • Rudnicki F., Kotwica K., 1994. Wartość przedplonowa pszenżyta jarego, łubinu żółtego i ich mieszanek dla pszenicy ozimej. Fragm. Agron. 2(42), 19-24.
 • Rudnicki F., Wasilewski P., 2000. Znaczenie mieszanek zbożowych i zbożowo-strączkowych w ograniczaniu ujemnych skutków dużego udziału zbóż w zmianowaniu. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 470, 127-135.
 • Siuta A., 1994. Plonowanie mieszanek zbożowo-strączkowych i ich wartość przedplonowa dla zbóż. Mat. Konf. Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych. AR Poznań, 40-44.
 • Siuta A., Dworakowski T., Kuźmicki J., 1998. Plony ziarna i wartość przedplonowa mieszanek zbożowo-strączkowych dla zbóż w warunkach gospodarstw ekologicznych. Fragm. Agron. 2(58), 53-62.
 • Skrzyczyński T., Boligłowa E., Starczewski J., 1992. Wartość przedplonowa roślin strączkowych dla jęczmienia jarego i pszenżyta ozimego. Fragm. Agron. 4(36), 35-42.
 • Suwara I., Gawrońska-Kulesza A., 1994. Wpływ przedplonów i nawożenia azotem na plony pszenicy ozimej. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 35, 113-119.
 • Szempliński W., 1997. Plonowanie zbóż jako kryterium rolniczej oceny wartości przedplonowej różnych form bobiku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446, 231-238.
 • Wanic M., Nowicki J., Bielski S., 2004. Reakcja mieszanki jęczmienia jarego z owsem na różne przedplony i częstotliwość uprawy w płodozmianie. Cz. II. Masa i jakość resztek pożniwnych. Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2), 177-186.
 • Woźniak A., 2006. Wpływ przedplonów na plon i jakość ziarna pszenicy ozimej. Acta Sci. Pol., Agricultura 5(2), 99-106.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3cf64306-e9f8-403f-9f9b-c668ee9321a3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.