PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 557 |
Tytuł artykułu

Kształtowanie się wydajności roślin ziemniaka pod wpływem zabiegów pielęgnacyjnych

Warianty tytułu
EN
Formation of potato plant productivity as affected by weed control methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2005-2007 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady, metodą losowanych podbloków w układzie split- plot w trzech powtórzeniach. W doświadczeniu analizowano cztery sposoby odchwaszcza: obiekt kontrolny (pielęgnacja mechaniczna) i trzy warianty pielęgnacji mechaniczno-chemicznej z użyciem herbicydów Plateen 41,5 WG, Racer 250 EC, Sencor 70 WG oraz dwie odmiany ziemniaka Balbina i Irga. Celem podjętych badań było określenie zależności pomiędzy zachwaszczeniem a masą bulw z jednej rośliny, liczby bulw z jednej rośliny oraz masy jednej bulwy. W celu określenia tych zależności obliczono współczynniki korelacji i równania regresji. Zastosowana w wariantach 2-4 pielęgnacja z użyciem herbicydów (Plateen 41,5 WG, Racer 250 EC i Sencor 70 WG) przyczyniła się w znacznym stopniu do zwiększenia struktury plonu, w porównaniu z obiektem kontrolnym. Największą średnią masę bulw z jednej rośliny oraz średnią masę jednej bulwy uzyskano stosując do wschodów obredlanie połączone z bronowaniem, a tuż przed wschodami - herbicyd Sencor 70 WG w ilości 1,0 kg·ha⁻¹. W największym stopniu cechy wydajności jednostkowej skorelowane były z powietrzne suchą masą chwastów oznaczoną pod koniec wegetacji.
EN
A field experiment was carried out in the years 2005-2007 in the Experimental Farm, Zawady. The experiment was designed in randomized blocks split-plot design with three replicates. Four ways of weed control were analysed in the experiment: the control object (mechanical weed control) and three variants of the mechanical-chemical control with the use of herbicides: Plateen 41,5 WG, Racer 250 EC, Sencor 70 WG and two potato cultivars: Balbina and Irga. The investigation aimed at determining the dependence between weed intensity and the weight of tubers from one plant, number of tubers from one plant and the weight of one tuber. It order to determine these dependencies the correlation coefficients and regression equations were calculated. The cultivation applied in variants 2-4 with the use of herbicides (Plateen 41,5 WG, Racer 250 EC and Sencor 70 WG) contributed to a significant degree to the increase of yielding as compared with the control object. The highest mean tuber weight from one plant and the mean weight of one tuber were obtained using harrowing and ridging from the stage of seedlings and immediately prior to emergence using the herbicide Sencor 70 WG in the amount of 1.0 kg·ha⁻¹. To the highest degree the traits of unit yielding was correlated with air dried weed weight determined at the rnd of the vegetation period.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
557
Opis fizyczny
s.85-93,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Bac S., Koźmiński Cz., Rojek M. 1998. Agrometeorologia. Wyd. PWN Warszawa: 274.
 • Deryło S., Szymankiewicz K. 2003. Plonowanie i zachwaszczenie ziemniaka w warunkach zróżnicowanego poziomu agrotechniki na glebie lekkiej. Annales UMCS, E-58: 247-255.
 • Dobrzański A., Adamczewski K. 2001. Przyszłościowe spojrzenie na metody ochrony przed chwastami na progu XXI w. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 41(1): 58-68.
 • Gugała M., Zarzecka K. 2008. Plonotwórcza efektywność zabiegów agrotechnicznych w uprawie ziemniaka. Acta Agrophys. 11(3): 647-656.
 • Gugała M., Zarzecka K. 2008. Wpływ sposobów odchwaszczania na plonowanie dwóch odmian ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 530: 143-149.
 • Gugała M., Zarzecka K., Baranowska A. 2009. Oddziaływanie sposobów uprawy roli i pielęgnacji na jednostkową wydajność ziemniaka. Biul. IHAR 251: 207-214.
 • Gugała M., Zarzecka K., Rymuza K. 2007. Wpływ sposobów uprawy i odchwaszczania na niektóre cechy jakości ziemniaka. Biul. IHAR 246: 107-114.
 • Kraska P., Pałys E. 2002. Wpływ systemów uprawy roli oraz nawożenia i ochrony roślin na zachwaszczenie ziemniaka uprawianego na glebie lekkiej. Annales UMCS E-57: 27-39.
 • Puła J., Skowera B. 2004. Zmienność cech jakościowych bulw ziemniaka odmiany Mila uprawianej na glebie lekkiej w zależności od warunków pogodowych. Acta Agrophys. 3(2): 359-366.
 • Różyło K., Pałys E. 2008. Korelacja pomiędzy zachwaszczeniem łanu a plonem bulw i jego strukturą a zależnością od systemów nawożenia oraz kategorii agronomicznej gleby. Acta Sci. Pol., Agricultura 7(2): 125-132.
 • Sawicka B., Pszczółkowski P. 2003. Próba ograniczenia zachwaszczenia łanu ziemniaka w uprawie pod osłonami. Cz. II. Wpływ zachwaszczenia łanu na plon ogólny i handlowy bulw. Biul. IHAR 228: 233-247.
 • Zarzecka K. 2000. Zależność plonowania ziemniaka od zachwaszczenia. Frag. Agronom. 2: 120-134.
 • Zarzecka K. 2004. Ocena różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka. Cz. II. Zależność pomiędzy zachwaszczeniem a plonowaniem. Acta Sci. Pol., Agricultura, 3(2): 195-202.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3ad32a9a-d4bf-49ef-a1d4-66da4b977537
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.