PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 527 |
Tytuł artykułu

Jakość strąków fasoli szparagowej w zależności od terminu siewu

Warianty tytułu
EN
Quality of snap bean pods depending on sowing date
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Strąki fasoli szparagowej odznaczaj ą się dużą wartością odżywczą i biologiczną, wskazuje się na pozdrowotne oddziaływanie zawartych w nich związków m. in. karotenoidów, flawonoidów, błonnika pokarmowego, witaminy C. Strąki fasoli szparagowej stanowią ważny surowiec w przetwórstwie. Celem pracy było określenie zawartości wybranych składników chemicznych w strąkach czterech odmian fasoli szparagowej uprawianej z różnych terminów siewu nasion (co 6-7 dni) w okresie od połowy maja do końca czerwca. Materiał do badań stanowiły strąki fasoli szparagowej odmian: Hit, Paulista (zielonostrąkowe) i Korona, Galopka (żółtostrąkowe) pochodzące z doświadczeń przeprowadzonych w latach 2003-2004 w Gospodarstwie Doświadczalnym Akademii Rolniczej w Lublinie. Zbiór fasoli szparagowej przeprowadzono jednorazowo, gdy około 75% strąków na roślinie było w fazie dojrzałości technologicznej w okresie od trzeciej dekady lipca do pierwszej dekady września. Oznaczono zawartość suchej masy (metodą suszarkową), kwasu L-askorbinowego (metodą spektrofotometryczną według Roe, zmodyfikowaną przez Ewelina), chlorofilu całkowitego (metoda Mac Kiney’a), włókna surowego (metodą Henneberga i Stohmanna), cukrów ogółem i cukrów prostych (metodą Luffa-Schoorla). Wyniki badań opracowano statystycznie metodą analizy wariancji, a średnie porównywano testem Tukey’a przy 5% poziomie istotności. Otrzymano zadowalaj ący pod względem jakości plon strąków fasoli szparagowej z sześciu terminów siewu. Strąki fasoli szparagowej pochodzące z roślin z późniejszych terminów uprawy z siewu w czerwcu, których dojrzewanie przypadło w sierpniu i na początku września, odznaczały się największą zawartością suchej masy (11,57-11,70%) i chlorofilu całkowitego (35,22-40,08 mg·100 g⁻¹). Porównywane odmiany fasoli szparagowej, żółtostrąkowe (Korona i Galopka) oraz zielonostrąkowe (Paulista i Hit), odznaczały się zbliżoną zawartością suchej masy, kwasu L-askorbinowego, cukrów ogółem i włókna surowego.
EN
Pods of snap bean are known for their nutritional and biological value. The healthful properties of pods reveal in the content of such compounds as carotenoids, flavonoids, fibre, or vitamin C. Immature bean pods are important material for food industry. The aim of this paper was to determine the content of selected chemical components in pods of four cultivars of snap bean planted from seeds sown into the ground at various times, from the middle of May till the end of June. Pods of snap bean of such cultivars as Hit, Paulista (green pods), Korona and Galopka (yellow pods) coming from field experiments carried out in the Experimental Farm of Agricultural University of Lublin in years 2003-2004 were used as a research plant material. The harvest of snap bean was carried out on a once over basis, from the third decade of July till the first decade of September, when about 75% of pods on a plant showed technological maturity. The contents of such components as: dry matter (using the plant dryer method), L-ascorbic acid (using the Roe spectrophotometric method modified by Evelin), the total chlorophyll (using the Mac Kiney method), raw fibre (using the Henneberg and Stohmann method), an overall amount of sugars and simple sugars (using the Luff-Schoorl method) were determined. The obtained results were statistically elaborated with the method of variance analysis and on the basis of T-Tukey multiple test at the confidence interval of 5% probability error. The yield of snap pods bean obtained from six sowing dates was satisfactory. The pods of snap bean obtained from the plants sown in June and those maturity was in August and at the beginning of September, had the highest content of both dry matter (11.57-11.70%) and total chlorophyll (35.22-40.08 mg·100 g⁻¹). The compared cultivars of yellow bean (Korona and Galopka) and green bean (Paulista and Hit) had a similar content of dry mass, L-ascorbic acid, as well as an overall amount of sugars and raw fibre.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
527
Opis fizyczny
s.185-191,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
Bibliografia
 • Anonymus 2002. UNICE Standard for beans. Economic and Social Council. TRADE/WP.7/2001/9 Add. 1.
 • Borosic J., Romic D., Dolanjski D. 2000. Growth and yield components of dwarf French bean grown under irrigation conditions. Acta Hortic. 533: 451 - 459.
 • Dorna H., Duczmal K. 1994. Wpływ warunków klimatycznych na formowanie włókna w szwach strąków fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.). Mater. Ogólnopol. Konf. Nauk. „Strączkowe rośliny białkowe”. I. Fasola. Lublin, 25 listopada: 135 - 138.
 • Elkner K., Nowakowska T. 2000. Polskie odmiany fasoli szparagowej dla zamrażalnictwa. Przem. Ferment. Owoc.-Warz. 2: 34 - 36.
 • Elkner K. 2003. Jakość i przydatność warzyw do przetwórstwa. Mater. Ogólnopol. Konf. Nauk. „Uprawa warzyw do przetwórstwa”, Skierniewice 2 października: 5 - 9.
 • Horbowicz M. 2000. Występowanie, biosynteza i właściwości biologiczne flawonoli. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 2: 3 - 18.
 • Jiratanan T., Liu R. H. 2004. Antioxidant activity of processed table beets (Beta vulgaris var. conditiva) and green beans (Phaseolus vulgaris L.). J. Agric. Food Chem. 52: 2659 - 2670.
 • Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K. 2005. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wyd. Lek. PZWL Warszawa: 236 - 243.
 • Łabuda H., Baran A. 2005. Wpływ sposobu osłaniania na plonowanie fasoli szparagowej w uprawie przyspieszonej. Zesz. Nauk AR Wrocław, Rol. LXXXVI, 515: 333 - 338.
 • Łabuda H., Brodaczewska A. 2007. Yield and quality characteristics of seven snap bean cultivars for early cropping, w: Spontaneous and induced variation for the genetic improvement of horticultural crops. P. Nowaczyk (Red.), University Press. University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz: 245 - 250.
 • Milczyńska E., Lenartowicz K. 2007. Fasola zwykła karłowa, w: Lista opisowa odmian. Rośliny warzywne strączkowe. COBORU Słupia Wielka 2007.
 • Nosecka B., Bugała A., Mierwiński J., Smoleński T., Stępka G., Strojewska I., Szczepaniak I., Świetlik J. 2006. Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe 2006. Państwowy Instytut Badawczy - IERiGŻ, ARR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29.
 • Nowak R. 2004. Natura - niedocenione źródło kwasu askorbinowego. Postępy Fitot. 11: 14 - 18.
 • Nowakowska T., Elkner K. 1996. Hodowla jakościowa fasoli szparagowej dla prze­twórstwa. Mat. VI Ogólnop. Zjazd Hod. Rośl. Ogrod. „Hodowla roślin o podwyższonej jakości”. Kraków 15 - 16 lutego: 194 - 198.
 • Rolbiecki S., Rzekanowski C. 1996. Wpływ nawadniania deszczownianego i kroplowego na niektóre cechy jakościowe plonu wybranych gatunków warzyw. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 438: 205 - 212.
 • Troszyńska A., Honke J., Kozłowska H. 2000. Naturalne substancje nieodżywcze (NSN) pochodzenia roślinnego jako składniki żywności funkcjonalnej. Post. Fitoterapii 2: 17 - 22.
 • Wierzbicka B., Kuskowska M. 2002. Wpływ wybranych czynników na zawartość witaminy C w warzywach. Acta Sci. Pol. 1(2): 49 - 57.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3a6c71ad-cdd3-4134-b1f8-7e770a1a5488
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.