PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 542 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ nawożenia siarką i azotem na zawartość tłuszczu i białka w nasionach rzepaku ozimego

Warianty tytułu
EN
Effect of sulfur and nitrogen fertilization on the content of fat and protein in winter rape seeds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem doświadczenia była ocena wpływu nawożenia azotowo-siarkowego na zawartość tłuszczu surowego i białka ogólnego w nasionach rzepaku ozimego oraz ich plon. Doświadczenie polowe prowadzono w zmianowaniu czteropolowym, w dwu powtórzeniach. Pierwszym czynnikiem doświadczenia było nawożenie siarką: 0 i 80 kg S∙ha-1 a drugim - nawożenie azotem w dawce: 0, 40, 80, 120, 160 i 200 kg N∙ha-1. Rzepak zbierano w dojrzałości pełnej. Nawożenie siarką nie zwiększało zawartości tłuszczu i białka w nasionach rzepaku ozimego, powodowało jednak wzrost ich plonu. Natomiast zastosowane nawożenie azotem nie wpływało na zawartość tłuszczu, ale na obiektach z jego wyższymi dawkami stwierdzono wzrost zawartości białka w nasionach.
EN
The aim of this experiment was the evaluation of the effect of nitrogen and sulfur fertilization on the concentration of crude fat and total protein in seeds of winter oilseed rape as well as their yield. A field experiment was conducted at four crop rotation, in two replications. The first experimental factor was the fertilization with sulfur: 0 and 80 kg S∙ha-1 and the second - nitrogen fertilization at the doses of: 0, 40, 80, 120, 160 and 200 kg N∙ha-1. Oilseed rape was harvested at full maturity. Fertilization with sulfur did not enhance the fat and protein content in seeds, however it caused the increase of their yield. On the other hand, nitrogen fertilization applied in the experiment did not affect fat content but in the objects with its higher doses the increase of protein content in seeds was found.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
542
Numer
1
Opis fizyczny
s.373-379,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
autor
Bibliografia
 • Ahmad A., Khan I., Ansjum N.A., Diva I., Abdin M.Z., Iqbal M. 2005. Effect of timing of sulfur fertilizer application on growth and field of rapeseed. J. Plant Nutrition. 28: 1049-1059.
 • Ahmad G., Jan A., Arif M., Jan M.T., Khattak R.A. 2007. Influence of nitrogen and sulfur fertilization on quality of canola (Brassica napus L.) under rainfed conditions. J. Zhejiang Univ. Sci. B. 8(10): 731-737.
 • Bartkowiak-Broda I., Wałkowski T., Ogrodowczyk M. 2005. Przyrodnicze i agrotechniczne możliwości kształtowania jakości nasion rzepaku. Pam. Puławski 139: 7-26.
 • Heimann S. 2005. Zasady oceny odmian i ich wartość gospodarcza, w: Technologia produkcji rzepaku. Muśnicki i in. (Red.), Wieś Jutra, Warszawa: 62-67.
 • Horodyski A., Krzywińska F. 1979. Wpływ nawożenia siarką na plon i jakość nasion rzepaku ozimego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 229: 101-109.
 • Jackson G.D. 2000. Effects of nitrogen and sulfur on canola field and nutrient uptake. Agron. J. 92: 644-649.
 • Jankowski K., Budzyński W., Szymanowski A. 2008. Effect of sulfur on the quality of winter rape seeds. J. Elementol. 13(4): 521-534.
 • Malhi S.S., Gan Y., Raney J.R 2007. Yield, seed quality, sulfur uptake of Brassica oilseed crops in response to sulfur fertilization. Agron. J. 99(2): 570-577.
 • McGrath S.P., Zhao F.J. 1996. Sulphur uptake, yield responses and the interactions between nitrogen and sulphur in winter oilseed rape (Brassica napus). J. Agric. Sci. 126: 53-62.
 • Mortensen J., Eriksen J. 1994. Effect of sulphur deficiency on amino acid composition. Norwegian Journal of Agricultural Sciences, Supplement 15: 135-142.
 • Munshi S.K., Vats S., Dhillon K.S., Sukhija P.S. 1990. Lipid biosynthesis in seeds of mustard (Brassica juncea) influenced by zinc and sulphur deficiency. Physiologia Plantarum 80(1): 102-108.
 • Nogala-Kałucka M., Goglewski M., Jaworek M., Siger A., Szulczewska A. 2002.
 • Oznaczanie niektórych składników jako wyróżników jakości nasion rzepaku produkowanych w różnych rejonach Polski. Rośliny Oleiste XXIII: 447-459.
 • Podleśna A. 2002. Reakcja rzepaku ozimego na zróżnicowane nawożenie siarką. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 481(1): 335-339.
 • Skiba K., Kachel M., Tys J., Szpringiel M., Rybacki R., Strobel W. 2006. Jakość technologiczna nasion rzepaku pochodzących z doświadczeń odmianowo-nawozowych. Inżynieria Rolnicza 6: 265-273.
 • Starner D.E., Hamama A.A., Bhardwaj H.L. 1999. Canola oil yield and quality as affected by production practices in Virginia, w: Perspectives on new crops and new uses. J. Janick (Ed.), ASHS Press, Alexandria, VA: 254-256.
 • Wielebski F., Wójtowicz M. 2004. Wpływ czynników agrotechnicznych na skład chemiczny nasion odmiany mieszańcowej zrestorowanej w porównaniu z odmianą populacyjną i odmianami mieszańcowymi złożonymi. Rośliny Oleiste XXV: 504-519.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-39c5a8db-0d8c-4fbc-96d4-8bf9ce44e12f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.