PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 547 |
Tytuł artykułu

Wpływ nawożenia obornikiem i azotem na zawartość fosforu ogółem oraz aktywność fosfataz w glebie i w bulwach ziemniaka

Warianty tytułu
EN
Total phosphorus content and phosphatase activities in the soil and in potato tubers fertilized with farmyard manure and nitrogen
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie zmian całkowitej zawartości fosforu w glebie płowej oraz w bulwach ziemniaka pod wpływem nawożenia obornikiem i azotem. Ziemniak uprawiany był na dwóch polach, różniących się zmianowaniem roślin - zmianowanie „zubożające A” oraz „wzbogacające B” glebę w materię organiczną. Badano również zmiany aktywności fosfatazy alkalicznej i kwaśnej w zależności od nawożenia mineralno-organicznego. Gleba do analiz została pobrana z wieloletniego doświadczenia polowego założonego na terenie RZD w Grabowie przez IUNG w Puławach. Pierwszym czynnikiem doświadczalnym było nawożenie obornikiem w dawkach: 0, 20, 40, 60 i 80 t·ha-1, natomiast drugim nawożenie azotem w dawkach: 0, 45, 90 i 135 kg N·ha-1. Zawartość fosforu ogółem mieściła się w przedziale 0,300 do 0,391 g·kg-1 w glebie ze zmianowania „A” oraz 0,333 do 0,448 g·kg-1 ze zmianowania „B”. Największą zawartość fosforu ogółem uzyskano w glebie i bulwach pobranych z obiektów nawożonych obornikiem w dawce 80 t·ha-1. Wyższą aktywność fosfataz oznaczono w glebie pobranej z obiektów ze zmianowania „wzbogacającego” w porównaniu do aktywności gleby ze zmianowania „zubożającego”. Zwiększanie dawek obornika powodowało zwiększanie aktywności badanych fosfomonoesteraz. Na podstawie uzyskanych wyników aktywności fosfatazy alkalicznej i kwaśnej obliczono wartości enzymatycznego wskaźnika pH mieszczącego się w zakresie 0,43-0,50.
EN
The aim of the present paper was to determine changes in the total content of phosphorus in Luvisol and in potato tubers due to FYM and nitrogen fertilization. Potato was grown in two fields with different crop rotations: crop rotation A and crop rotation B, respectively, soil organic-matter depleting and enriching. There were also investigated the changes in the activity of alkaline and acid phosphatase depending on the mineral and organic fertilization. For the purpose of the analyses, soil was sampled from a many-year field experiment set up at the Agricultural Experiment Station at Grabów IUNG in Puławy. The first experimental factor involved FYM fertilization in the following doses: 0, 20, 40, 60 and 80 t·ha-1, while the second factor - nitrogen fertilization in 0, 45, 90 and 135 kg N·ha-1. The content of total phosphorus ranged from 0.300 to 0.391 g·kg-1 in „A” crop rotation soil and 0.333 to 0.448 g·kg-1 ih „B” crop rotation. The highest significant content of total phosphorus was recorded in soil and in tubers from the treatments with FYM in the dose of 80 t·ha-1. A higher activity of phosphatases was determined in the soil sampled from the „enriching” crop rotation treatments as compared with the „depleting” crop rotation soil activity. Increasing FYM doses resulted in the increase in the activity of the phosphomonoesterases researched. The present results of the activity of alkaline and acid phosphates were applied to calculate the values of the enzymatic index of pH level ranging from 0.43 to 0.50.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
547
Opis fizyczny
s.213-220,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Biochemii, Wydział Rolniczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy, ul.Bernardyńska 6, 85-129 Bydgoszcz
autor
Bibliografia
 • Dick W.A., Cheng L., Wang P. 2000. Soil acid alkaline phosphatase activity as pH adjustment indicators. Soil Biol. Biochem. 32: 1915-1919.
 • George T.S., Gregory P.J., Wood M., Read M., Buresh R.J. 2002. Phosphatase activity and organic acids in the rizosphere of potential agroforestry species and maize. Soil Biol. Biochem. 34: 1487-1494.
 • Jasiewicz Cz., Antonkiewicz J. 2000. Ekstrakcja metali ciężkich przez rośliny z gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Cz. II. Konopie siewne. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 472: 331-339.
 • Kucharski J., Wałdowska E. 2001. Biochemiczne skutki wieloletniego nawożenia gnojowicą. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 476: 197-204.
 • Krämer S., Green D.M. 2000. Acid and alkaline phosphatase dynamics and their relationship to soil microclimate in a semiarid woodland. Soil Biol. Biochem. 32: 179-188.
 • Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976. Analiza chemiczno-rolnicza. PWN Warszawa: 149 ss.
 • Maćkowiak Cz., Żebrowski J. 1999. Wpływ nawożenia obornikiem i doboru roślin w zmianowaniu na zawartość w glebie węgla organicznego i azotu ogólnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 465: 341-351.
 • Mehta N.C., Legg J.O., Goring C.A., Black C.A. 1954. Determination of organic phosphorus in soils. Soil Sci Soc. Amer. Proc. 44: 443-449.
 • Potarzycki J., Grzebisz W. 2001. Dynamika uwalniania fosforu wodnorozpuszczalnego z gleb nawożonych w przeszłości gnojowicą i nawozami mineralnymi (Eksperyment Inkubacyjny). Chemia. Związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie. Prace Nauk. AE Wrocław 888: 190-196.
 • Rabikowska B., Piszcz U. 2002. Bilans fosforu w warunkach długoletniego zróżnicowanego nawożenia obornikiem i azotem mineralnym. Fertil. and Fertil. 4(13): 149-159.
 • Tabatabai M.A., Bremner J.M. 1969. Use of p-nitrophenol phosphate for assay of soil phosphatase activity. Soil Biol. Biochem. 1: 301-307.
 • Weaver D.M., Ritchie G.S.P. 1994. Phosphorus leaching in soils amended with piggery effluent or lime residues from effluent treatment. Environ. Pollut. 84: 227-235.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-39995eab-54cf-4932-94a5-bf8c97d0a931
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.