PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 547 |
Tytuł artykułu

Produktywność oraz wybrane właściwości chemiczne wierzby ze złoża gruntowego małej oczyszczalni ścieków

Warianty tytułu
EN
Productivity and chemical properties of willow from the ground bed of a small wastewater treatment plant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań produktywności corocznie ścinanych krzewów wierzby wiciowej (Salix viminalis L). Badania prowadzono w latach 2003-2007, na złożu gruntowo-roślinnym małej oczyszczalni ścieków. Wielkość plonu prętów wiklinowych, w przeliczeniu na suchą masę z 1 ha zależy od sumy opadów atmosferycznych w okresie wegetacyjnym. Nie zaobserwowano zależności między plonem prętów wierzbowych, a obciążeniem hydraulicznym i ładunkiem zanieczyszczeń. Średnia produkcja prętów wierzby wynosiła 10,9 Mg·ha-1 s.m. i była porównywalna z osiąganą na plantacjach energetycznych w dobrych warunkach siedliskowych.
EN
The results of investigations concerning the productivity of willow shrubs (Salix viminalis) felled yearly are presented in this work. The investigations were performed on a ground/plant bed in a small wastewater treatment plant in 2003-2007. The yield of willow shoot dry matter per 1 ha depended on the total precipitations in the vegetative period. No explicit dependence between the yield of willow shoots and loading rate of wastewater or pollution was observed. The average production of willow shoots was 10.9 Mg·ha-1 s.m. and was similar to that obtained on energy plantations in good site conditions.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
547
Opis fizyczny
s.149-155,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
autor
Bibliografia
 • Brix H. 1987. Treatment of wastewater in the rhizosphere of wetland plants-the root-zone method. Water Science Technology 19: 107-118.
 • Cooper P.F., Hobson J.A., Jones S. 1989. Sewage treatment by reed bed systems, the present situation in the UK. J. of the Instit. of Water and Environ. Managaments 3(1): 60-70.
 • Drupka S., Sikorski M., Borys K. 1992. Projekt techniczny korzeniowej oczyszczalni ścieków dla gospodarstwa indywidualnego w Jastkowie. IMUZ Falenty: 21.
 • Filipkowska Z. 2006. Sanitarno-bakteriologiczne aspekty oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na filtrach gruntowo-roślinnych. Wyd. UWM Olsztyn. Rozpr. hab.: 109 ss.
 • Frankowski K., Jeżewski Z., Chodorowski P. 1961. Wiklina - uprawa i przerób. PWRiL Warszawa: 405 ss.
 • Jóźwiakowski K., Węgorek T., Zubala T. 2001. Rozwój i produktywność wierzby wiciowej (Salix vinimalis L.) na złożach gruntowo-roślinnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 475: 103-109.
 • Kalisz L., Sałbut J. 1996. Wykorzystanie makrofitów do oczyszczania ścieków w tzw. oczyszczalniach korzeniowych. Wyniki badań i zalecenia. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa: 117 ss.
 • Obarska-Pempkowiak H. 2002. Oczyszczalnie hydrofitowe. Wyd. Politechnika Gdańska: 214 ss.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Wyd. Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie, Rozpr. habilit.: 334 ss.
 • Perttu K.L. 1992. Plantacje energetyczne. Aura 3: 10-11.
 • Szczurowski S., Tworkowski J., Stolarski M. 2004. Wierzba energetyczna. Wyd. Plantpress Sp. z o.o.: 6-9.
 • Tanner C.C. 2000. Plants as ecosystem engineers in subsurface - flow treatment wetlands. Materials of 7th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Florida 2: 805-812.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-3909c9cf-3aff-4fa2-a19e-debb478fb081
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.