PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 16 | 4 |
Tytuł artykułu

Ocena strawności nowego preparatu skrobi modyfikowanej fizycznie w badaniach na szczurach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The estimation of digestibility of a new physically modified starch preparation in research on the rats
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem niniejszej pracy było ustalenie wpływu wysokiego udziału nowego preparatu skrobi modyfikowanej w diecie na wybrane parametry ogólnożywieniowe u szczurów, a w szczególności ocena jego strawności in vivo. Doświadczenie zrealizowano na 20 samcach szczurów białych rasy Wistar w wieku 9 tygodni, którym podawano 2 półoczyszczone diety eksperymentalne z wysokim (50%-owym) udziałem badanych preparatów skrobiowych: preparatu kleikowanej skrobi ziemniaczanej (Solamyl - S) oraz badanej skrobi modyfikowanej na drodze wysokociśnieniowej homogenizacji kleików (H). Spożywanie diety z dużym udziałem preparatu skrobiowego H miało podobny wpływ na parametry wzrostowe i ogólnożywieniowe u szczurów, w tym na ogólną strawność diety, jak w przypadku podawania diety ze skrobią S. Wysoki udział preparatu skrobi modyfikowanej H w diecie powodował, w porównaniu z preparatem S, przyspieszenie pasażu treści pokarmowej oraz zwiększenie zawartość wody w kale, co może sugerować wpływ degradacji bakteryjnej na uzyskane wyniki strawności.
EN
The aim of the work was to determine the effect of a high proportion of a novel modified starch preparation in the diet on selected nutrition parameters in rats, particularly it’s in vivo digestibility. The experiment was conducted on 20 males Wistar white rats, aged 9 weeks, fed 2 semi-purified experimental diets with a high (50%) addition of analyzed starch preparations: gelatinized potato starch preparation (Solamyl - S) and analyzed starch modified by high pressure homogenization of pastes (H). The intake of a diet, with a high addition of starch preparation H, had similar influence on growth and nutritional parameters in rats, including diet digestibility, as in case of feeding of diet with starch S participation. A high addition of new modified starch preparation H in the diet, in comparison with starch S, resulted in transit time acceleration and elevated water feces content, which can indicate an influence of bacterial degradation on digestibility results.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
4
Opis fizyczny
s.170-174,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydz. Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
autor
 • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydz. Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
 • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydz. Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
Bibliografia
 • [1] Biliaderis C.G.: The structure and interactions of starch with food constituents. Can. J. Physiol. Pharmacol., 1991, 1 (69), 60-78.
 • [2] Galiński G., Gawęcki J., Remiszewski M.: Strawność skrobi natywnych i modyfikowanych. Żywn. Nauka. Technol. Jakość, 2000, 3 (24), 58-68.
 • [3] Grajek W., Jankowski T., Lewandowicz G.: Sposób otrzymywania produktu skrobiowego o podwyższonej odporności na enzymy amylolityczne. Zgłoszenie patentowe RP nr P. 368472 z dnia 8 czerwca 2004.
 • [4] Heijnen M.L.A., van Amelsvoort J.M.M., Deurenberg P., Beynen A.C.: Limited effect of consumption of uncooked (RS2) or retrograded (RS3) resistant starch on putative risk factors for colon cancer in healthy men. Am. J. Clin. Nutr., 1998, 2 (67), 322-31.
 • [5] Hylla S., Gostner A., Dusel G., Anger H., Bartram H.P., Christl S.U., Kasper H., Scheppach W.: Effects of resistant starch on the colon in healthy volunteers: possible implications for cancer prevention. Am. J. Clin. Nutr., 1998, 1 (67), 136-42.
 • [6] Le Blay G.M., Michel C.D., Blottière H.M., Cherbut C.J.: Raw potato starch and short-chain fructooligosaccharides affect the composition and metabolic activity of rat intestinal microbiota differently depending on the caecocolonic segment involved. J. Appl. Microb., 2003, 2 (94), 312-20.
 • [7] Le Thanh J., Burchardt A., Menclewicz J., Sip A., Lewandowicz G.: Skrobia modyfikowana fizycznie jako potencjalny prebiotyk. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2008, 530, 405-418.
 • [8] Le Thanh J., Lewandowicz G.: Dietetyczne produkty skrobiowe. Przem. Spoż., 2007, 8 (54), 56-58, 88. -
 • [9] Lee P.C.: Digestibility of native and modified starches: in vitro studies with human and rabbit pancreatic amylases and in vivo studies in rabbits. J. Nutr., 1985, 1 (115), 93-103.
 • [10] Lewandowicz G., Walkowski A., Gawęcki J.: Fosforany skrobiowe - ich charakterystyka, funkcje technologiczne i rola żywieniowa. Przem. Spoż., 1999, 3 (53), 34-36, 40.
 • [11] Muir J.G., Yeow E.G.W., Keogh J., Pizzey C., Bird A.R., Sharpe K., O’Dea K., Macrae F.A.: Combining wheat bran with resistant starch has more beneficial effects on fecal indexes than does wheat bran alone. Am. J. Clin. Nutr., 2004, 6 (79), 1020-8.
 • [12] Reeves P. G., Nielsen F. H., Fahey G. C. Jr.: AIN-93 purified diets for laboratory rodents: final report of the American Institute of Nutrition ad hoc writing committee on the reformulation of the AIN-76A rodent diet. J. Nutr., 1993, 11 (123), 1939-51.
 • [13] Rutkowska U. [red.]: Wybrane metody badania składu i wartości odżywczej żywności. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1981.
 • [14] Walkowski A., Lewandowicz G.: Skrobie modyfikowane - właściwości technologiczne i zakres stosowania. Przem. Spoż., 2004, 5 (58), 49-51.
 • [15] Zhou X., Kaplan M.: Soluble amylose cornstarch is more digestible than soluble amylopectin potato starch in rats. J. Nutr., 1997, 7 (127), 1349-1356.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-38dea309-7723-4587-a56d-254a9a18f7bd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.