PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 540 |
Tytuł artykułu

Wybrane właściwości fizyczne i chemiczne gleb antropogenicznych wytworzonych na bazie odpadów paleniskowych

Warianty tytułu
EN
The chosen physical and chemical properties of anthropogenic soils formed on the base of furnace wastes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Autorzy badali wybrane właściwości fizyczne (gęstość objętościowa, pojemność kapilarna objętościowa, porowatość niekapilarna, pojemność wodna całkowita objętościowa) i chemiczne (pHKCl, zawartość materii organicznej) gleb antropogenicznych wytworzonych na bazie odpadów paleniskowych. Substytutem poziomu próchnicznego w tych glebach jest sześć nadkładów wytworzonych z materiałów odpadowych bogatych w substancję organiczną. Gleby te charakteryzują się bardzo niską porowatością niekapilarną, co może ograniczać filtrację wód opadowych. W związku z tym odpady paleniskowe powinny być stosowane do odtwarzania gleb w miejscach nie sprzyjających stagnacji wody opadowej.
EN
The authors investigated anthropogenic soils formed on the basis of ash-slag. Six variants of surface layer with organic matter were placed on the ash-slag subsoil. The physical properties of the investigated soils showed minimum imporovement after three years but these properties were still unfavourable. These soils could reduce water filtration during the intense rain and cause oxygen-free conditions for plants with deep roots.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
540
Opis fizyczny
s.321-327,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Erozji i Rekultywacji Gleb, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Papieża Pawła VI nr 3, 71-459 Szczecin
Bibliografia
 • Czyż H., Kitczak T. 2006. Przydatność wybranych mieszanek trawiastych na zróżnicowane podłoża z udziałem popiołów i masy organicznej. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 545: 57-63.
 • Czyż H., Kitczak T. 2007. Przydatność gatunków traw i surowców odpadowych do rekultywacji hałd popioło-żużlowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 518: 45-52.
 • Gilewska M., Przybyła Cz. 2001. Wykorzystanie osadów ściekowych w rekultywacji składowisk popiołowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 477: 217-222.
 • Głomba M. 1992. Przydatność odpadów paleniskowych do oczyszczania spalin kotłowych z SO2. Problemy Higieny 37: 105-110.
 • Góra E. 1994. Rolnicze wykorzystanie popiołów elektrownianych. Ochrona powietrza i problemy odpadów 5: 130-132.
 • Hermann J. 1993. Aspekty ekologiczne stosowania kompozytu popiołowo-cementowego do uszczelniania wysypisk odpadów komunalnych. Ekologia i Technika 5: 24.
 • Kiełbowski F. 1995. Wykorzystanie popiołów podymnicowych do budowy składowisk odpadów komunalnych i rekultywacji terenu. Mater. Konf. „Rekultywacja terenów zdegradowanych w województwie szczecińskim”. Nowe Czarnowo 18.09.1995: 59-74.
 • Meller E., Niedźwiecki E., Meller J. 1999. Właściwości popiołów ze spalania węgla kamiennego w Elektrowni Dolna Odra zgromadzonych na składowisku przyzakładowym. Folia Univ. Agric. Stet. 78: 167-177.
 • Meyer Z. 1996. Ocena właściwości fizykomechanicznych odpadów paleniskowych z Zespołu Elektrowni Dolna Odra w aspekcie wykorzystania ich do zagospodarowania wyrobisk. Mater. Konf. „Produkty uboczne ze spalania węgla w energetyce jako pełnowartościowy surowiec”. Świnoujście, 18-20.09.1996: 81-88.
 • Niedźwiecki E., Meller E. 1994. Wstępne wyniki badań nad przydatnością odpadów paleniskowych z Zespołu Elektrowni Dolna Odra w uprawach rolniczych. Mater. Konf. „Zagospodarowanie odpadów paleniskowych z odsiarczania spalin” Świnoujście, 17-18.11.1994: 51-57.
 • Ptg 1989. Systematyka gleb Polski, wyd. IV. Rocz. Glebozn. 11(3/4): 150 ss.
 • Rosik-Dulewska Cz. 1980. Rozwój i ocena roślin uprawnych na składowisku popiołu Elektrowni Halemba. Arch. Ochr. Środ. 3/4: 51-64.
 • Stankowski S., Krzywy E., Czyż H., Nowak A., Maciorowski R., Tomaszewicz T., Chudecka J., Zieliński J., Kitczak T. 2003. Badania modelowe nad wykorzystaniem popiołów i odpadów organicznych do rekultywacji terenów zdegradowanych. Mater. Konf. “Popioły z energetyki”. Warszawa 14-17.10.2003: 315-330.
 • Stąpel Z. 1982. Metodyka określania współczynnika filtracji gleb mineralnych do określania rozstawy drenów. Biblioteka Wiadomości IMUZ 65: 80.
 • Wileński S. 1996. Sposoby i warunki wykorzystania energetycznego odpadów paleniskowych w budownictwie komunikacyjnym. Mater. Konf. „Rekultywacja i makroniwelacja z zastosowaniem popiołów z energetycznego spalania węgla” Świnoujście, 19-20.09.1996: 89-98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-38db6a78-7103-4b6d-87d0-b8a561f0648e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.