PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 06 | 4 |
Tytuł artykułu

Wpływ intensywności uprawy na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of cultivation intensity on yielding of some spring wheat cultivars
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2003-2005 oceniano wielkość i strukturę plonu ziarna dziewięciu odmian pszenicy jarej uprawianej na glebie kompleksu pszennego bardzo dobrego według dwóch technologii: intensywnej i średnio intensywnej. Technologie różniły się dawką azotu oraz aplikacją (lub jej brakiem) w odniesieniu do retardantu i fungicydów. Wielkość plonu ziarna pszenicy jarej istotnie zależała od roku uprawy, intensywności technologii oraz odmiany. Średni plon ziarna badanych odmian pszenicy jarej uprawianej według technologii intensywnej wyniósł 9,34 t·ha⁻¹ i był większy o blisko 12% od plonu uzyskanego w uprawie średnio intensywnej. W grupie badanych odmian najlepiej plonowała ‘Żura’ –średnio 9,64 t·ha⁻¹, pozostałe odmiany plonowały o 7 do 14% niżej. Czynnik odmianowy oraz warunki pogodowe istotnie różnicowały wielkość wszystkich elementów struktury plonu ziarna, natomiast wpływ intensywności technologii zaznaczył się tylko w liczbie kłosów na jednostce powierzchni.
EN
In the years 2003-2005 the quantity and structure of grain yield of nine spring wheat cultivars were assessed. The wheat was cultivated on two agrotechnical levels under soil conditions of a very good wheat complex. The agrotechnical levels comprised medium intensive and intensive technology which differed in nitrogen dose and application or no application of a retardant and fungicides. The quantity of spring wheat grain yield was significantly dependent on the year of cultivation, intensity of the technology and the cultivar. Average grain yield of the analyzed spring wheat cultivars cultivated on the higher agrotechnical level was 9.34 t∙ha⁻¹ and was almost 11% larger that the yield obtained from medium intensive cultivation. In the group of the investigated cultivars, Żura produced the largest grain yield, on average 9.64 t∙ha⁻¹, whereas the other cultivars were yielding between 7 and 14% lower. The cultivar factor and the weather conditions significantly diversified the value of all elements of the grain yield structure, while the effect of technology intensity was apparent only for the number of ears per area unit.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
06
Numer
4
Opis fizyczny
s.5-14,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków
autor
autor
Bibliografia
 • Ahremowicz B., Zając J., Styk B., 1993. Wpływ podwyższonego nawożenia azotem na wartość technologiczną niektórych odmian pszenicy jarej i ozimej. Rocz. Nauk Rol. A 110(1-2), 149-157.
 • Biskupski A., Kaus A., Włodek S., Pabin J., 2006. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na plonowanie oraz wybrane wskaźniki architektury łanu kilku odmian pszenicy jarej. Pam. Puł. 142, 31-41.
 • Borkowska H., Grundas S., Styk B., 2004. Wysokość i jakość plonów niektórych odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotowego. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 57, 99-103.
 • Fotyma E., 1997. Efektywność nawożenia azotem podstawowych roślin uprawy polowej. Fragm. Agron. 1, 46-66.
 • Gąsiorowska B., Makarewicz A., 2004. Wpływ nawożenia azotowego na plonowanie pszenicy jarej. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 59(2), 713-719.
 • Jaskulski D., 1999. Wpływ terminu siewu i gęstości siewu oraz nawożenia azotem na plonowanie pszenicy jarej w warunkach małej ilości opadów. Pam. Puł. 118, 167-172.
 • Kaczyński L., 1999. Wartość gospodarcza zarejestrowanych w Polsce odmian pszenicy. Pam. Puł. 118, 183-205.
 • Kocoń A. 2005. Nawożenie jakościowej pszenicy jarej i ozimej a plon i jakość ziarna. Pam. Puł., 139, 55-64.
 • Mazurek J., Kuś J., Maj L., 1992. Wpływ dawek azotu na plonowanie odmian pszenicy jarej w różnych warunkach siedliska. Biul. IHAR 181/182, 53-60.
 • Mazurek J., Sułek A., 1999. Wpływ różnych dawek i techniki nawożenia azotem na plon i cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej. Pam. Puł. 118, 271-274.
 • Mazurkiewicz J., Bojarczyk M., 2004. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na jakość technologiczną odmian pszenicy ozimej uprawianych w monokulturze. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 59(4), 1621-1629.
 • Panek K., 1987. Wpływ ilości opadów na plonowanie zbóż w zależności od poziomu nawożenia, zwięzłości gleby i rejonu uprawy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 314, 119-136.
 • Rachoń L., 1991. Plonowanie kilku odmian pszenicy ozimej w warunkach stosowania fungicydu i retardanta. Fragm. Agron. 3, 35-41.
 • Rudnicki F., Jaskulski D., Dębowski G., 1999. Reakcje odmian pszenicy jarej na termin siewu i nawożenie azotem w warunkach posusznych. Rocz. Nauk Rol. A 114(3-4), 97-108.
 • Rutkowska A., 2002. Efektywność późnych dawek azotu w nawożeniu pszenicy jakościowej. Pam. Puł. 130, 647-652.
 • Sułek A., Cacak-Pietrzak G., Ceglińska A., 2004. Wpływ różnych sposobów aplikacji azotu na plon, elementy struktury oraz wybrane cechy jakościowe ziarna odmian pszenicy jarej. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 59, 543-551.
 • Szempliński W., Budzyński W., 1999. Plonowanie pszenicy ozimej na różnych poziomach nakładów na nawożenie i ochronę przed chorobami. Pam. Puł. 118, 415-421.
 • Weber R., Hryńczuk B., 1999. Reakcja wybranych odmian pszenic jarych na niedobory wody w krytycznych okresach rozwoju. Biul. IHAR 211, 97-103.
 • Wróbel E., 1999. Reakcja pszenicy jarej na dawkę i termin stosowania azotu. Pam. Puł. 118, 448-453.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-38cd28b2-003f-4d05-a2ea-cef74465a7a5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.