PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 548 | 1 |
Tytuł artykułu

Jakość wód zasilających i w toni stawów rybnych w okresie hodowlanym

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Quality of feeding waters and water in the depths of fish ponds during the breeding period
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań cech jakościowych wody zasilającej oraz stawów rybnych w gospodarstwie rybackim Wójcza w województwie świętokrzyskim. W punktach usytuowanych na dopływach i w stawach oznaczono w wodzie: temperaturę, pH i przewodność elektrolityczną właściwą, oraz stężenia tlenu rozpuszczonego, zawiesin ogólnych, substancji rozpuszczonych, związków biogennych (NH4+, NO2-, NO3-, PO43-), a także składników mineralnych - SO42-, Ca2+, Mg2+, Fe2+/3+ i Na+. Stwierdzono, że woda z cieków zasilających stawy nie spełnia wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe stanowiące naturalne środowisko życia ryb karpiowatych. Stwierdzono, że w ciekach występowały znaczne przekroczenia dopuszczalnych stężeń azotynów i zawiesin ogólnych oraz za niskie stężenia tlenu rozpuszczonego. Analiza statystyczna 16 badanych cech wykazała pozytywny wpływ stawów na jakość wody. Stężenia Ca2+, NO2-, NO3-, PO43- oraz konduktywność wody w stawach w porównaniu do cieków zasilających zmniejszyła się średnio o 30 do 99%.
EN
The paper presents the results of tests on the quality features of feeding water and fish ponds of the Wójcza fish farm in the Świętokrzyskie province. The temperature and electrolytic conductivity, concentrations of dissolved oxygen, total suspended solids, soluble solids, biogenic compounds (NH4+, NO2-, NO3- and PO43-) and also concentrations of minerals: SO42+, Ca2+, Mg2+, Fe2+/3+ and Na+ were measured in water at the points situated on the inflows and in the ponds. It was found that water from the watercourses feeding the ponds did not meet the requirements for the inland waters which are the natural environment for the cyprinids. Considerably excess of the admissible values of nitrites, total suspended solids and too low concentrations of dissolved oxygen were determined in the watercourses. Statistical analysis of 16 tested features revealed a positive effect of the fish ponds on water quality. Concentrations of Ca2+, NO2-, NO3-, PO43- and water conductivity in the fish ponds decreased on average by between 30 and 99% in comparison with the feeding watercourses.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
548
Numer
1
Opis fizyczny
s.283-291,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rolniczy im.H.Kołłątaja w Krakowie, Al.Mickiewicza 24-28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Kozorowski B., Zerbe J. 1999. Fizykochemiczne badanie wody i ścieków. Wyd. Arkady, Warszawa: 556 ss.
 • Kosturkiewicz A., Muratowa S., Myszka A. 1993. Wpływ stawów rybnych na jakość wód. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 244: 51-63.
 • Madeyski M. 2001. Wpływ stawów rybnych na wybrane elementy środowiska naturalnego. Zesz. Nauk. AR Kraków, Inż. Śród. 21: 139-144.
 • Murat-Błażejewska S. 1995. Eksploatacja stawów karpiowych a problem jakości wody w małych ciekach odbiornikach wód poprodukcyjnych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Konferencje VIII: 163-173.
 • Ochrona Środowiska 2008. Informacje i opracowania statystyczne. GUS. www.stat.gov.pl: 170-172.
 • Orlik T., Obroślak R. 2005. Analiza jakości wód w stawie rybnym w zlewni rzeki Giełczwi. Acta Agrophysica 5(3): 705-710.
 • Rozporządzenie MŚ 2002. Z dnia 4 października 2002 roku, w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Dz. U. Nr 176, poz. 1455.
 • Sasik J. 1992. Wpływ stawów rybnych w rejonie Milicza na klimat lokalny. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 211, Ser. Melioracje 40: 133-144.
 • Strutyński J., Gałka A. 2002. Rola stawów rybnych w doczyszczaniu wód rzeki Wieprzówki. Zesz. Nauk. AR Kraków, Inż. Śród. 23: 127-135.
 • Wróbel S., Wójcik D. 1992. Zanieczyszczenie wód dopływających do stawów w dorzeczu Górnej Wisły. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Zootechnika 37: 203-215.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-389f82e5-423a-4abd-aa6d-c66d69497687
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.