PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 02[51-T.1] |
Tytuł artykułu

Analiza i ocena wpływu Wspólnej Polityki Rybackiej na zarządzanie rybołówstwem w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The analysis and an assesment influence of the Common Fishery Policy on fisheries management in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu Wspólnej Polityki Rybackiej na polskie rybołówstwo morskie. Przedstawiono rozwój i zasady Wspólnej Polityki Rybackiej obowiązującej wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Następnie omówiono wyniki realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Rybołówstwo i Przetwórstwo ryb 2004-2006" współfinansowanego przez Finansowy Instrument Sterowania Rybołówstwem, ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do sektora rybołówstwa morskiego. W dalszej kolejności artykułu przedstawiono efekty restrukturyzacji polskiej floty rybackiej oraz ich wpływ na wyniki połowów. Podkreślono również rolę organizacji producentów rybnych we współzarządzaniu sektorem rybnym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zarządzanie rybołówstwem w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej skutkuje poprawą sytuacji w tym sektorze i w dalszej perspektywie rokuje jego rozwój.
EN
The aim of the paper is an assessment the influence of Common Fishery Policy on the polish marine fisheries. There are described development and principles of Common Fishery Policy, which are obligatory for all members European Union. Next, there are discussed results of The Sectoral Operation Program "Fisheries and Fish Processing 2004-2006" co-financed by Financial Instruments for Fisheries Guidance, with specially taking activities towards fisheries sector into consideration. In further part of paper are shown results of polish fishery fleet restructuring and their influence on fishing results. There are emphasized the role of fishery producer organizations in co-management fishery sector. Based on research may say, that fisheries management in Poland in frame Common Fishery Policy involves improvement situation in this sector and in further perspectives promises its development.
Słowa kluczowe
PL
Twórcy
autor
 • Zakład Analizy Systemowej, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie, ul.Janickiego 31, 71-270 Szczecin
Bibliografia
 • 1. Kuzebski E., Trzy lata po akcesji Polski do UE - rybołówstwo i przetwórstwo ryb (cz.II), Wiad. Ryb. nr 11-12(160), 2007, s.4-5.
 • 2. Kuzebski E., Seremak-Bulge J., Pieńkowska B. Polityka rybacka i regulacje rynku ryb. Rynek Ryb. Stan i perspektywy. Wyd.lERiGŻ, Warszawa, 2008, s.7.
 • 3. Pieńkowska B., Maszoperie XXI wieku, Wiadomości Rybackie nr 1 -2 (2005), s.8-10.
 • 4. Description of the entry exit regime for Scoreboard, (www.ec.europa.eu/fisheries/fleet (zdn. 11.12.2006).
 • 5. Informacja o liczbie i kwotach złożonych wniosków o pomoc oraz kwotach zrealizowanych płatności w ramach SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb" 2004-2006 dla kraju, System Informacji Zarządczej ARiMR, 2008.
 • 6. Morska Gospodarka Rybna w 2007 roku, Zakład Ekonomiki Rybackiej MIR, Gdynia, 2008.
 • 7. Rozporządzenia Rady (WE) 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59-80.
 • 8. Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006", MRiRW, 2005, S.51.
 • 9. Wprowadzenie do zagadnień Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej, 2003, Monitor Integracji Europejskiej, http://wwl.ukie.gov.pl (z dn. 17.09.2005)
 • 10. 2002 Reform of the CFP. http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/2002_reform_en.htm
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-370b783e-4933-4d47-91de-6885700ca05f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.