PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 09 | 4 |
Tytuł artykułu

Effect of sowing date on biological value of garden orache

Warianty tytułu
PL
Wpływ terminu siewu na wartość biologiczną łobody ogrodowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Garden orache (Atriplex hortensis L.) belongs to Chenopodiaceae family. Usable parts of this species are the young stems and leaves characterized by a high content of protein. The aim of the study was the estimation of the effect of sowing date (2nd and 3rd 10-days’ period of April, and 1st 10-days’ period of May) on the biological value of garden orache leaves. The experiment was conducted in 2008–2009. Chemical analyses of raw plant material (leaves of garden orache) included determination of the content of dry matter, total sugars, titratable acidity, total ash, crude fibre, total protein, nitrates, L-ascorbic acid, chlorophylls, carotenoids, total polyphenols and antioxidant activity. It was proved that sowing date had a significant effect on the content of dry matter, total ash, total protein, total sugars, L-ascorbic acid and antioxidant activity. On the base of obtained results it was proved that plants of garden orache grown at the latest date of sowing (1st 10-days’ period of May) were characterized by the highest biological value.
PL
Łoboda ogrodowa (Atriplex hortensis L.) należy do rodziny komosowatych (Chenopodiaceae). Częścią użytkową tego gatunku są liście i młode pędy charakteryzujące się o wysoką zawartością białka. Celem przeprowadzonego doświadczenia była ocena wpływu terminu siewu (2 dekada kwietnia, 3 dekada kwietnia i 1 dekada maja) na wartość biologiczną liści łobody ogrodowej. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2008–2009. Analizy chemiczne w świeżym surowcu (liście łobody ogrodowej) obejmowały oznaczenie zawartości suchej masy, cukrów rozpuszczalnych ogółem, kwasowości ogólnej, popiołu ogólnego, błonnika surowego, białka ogółem, azotanów, kwasu L-askorbinowego, chlorofili, karotenoidów, polifenoli ogółem i aktywności antyoksydacyjnej. Istotny wpływ terminu siewu wykazano w przypadku zawartości suchej masy, popiołu ogólnego, białka ogółem, cukrów ogółem, kwasu L-askorbinowego i aktywności antyoksydacyjnej. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że największą wartością biologiczną charakteryzowały się rośliny, przy uprawie których zastosowano 3 termin siewu (1 dekada maja).
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
4
Opis fizyczny
p.163-169,ref.
Twórcy
 • Department of Processing and Storage of Plant Raw Material, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Slowackiego St.17, 71-434 Szczecin, Poland
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Bąkowski J., Michalik H., Horbowicz M., 1996. Wpływ opakowania i warunków składowania na niektóre cechy jakościowe szpinaku. Biuletyn Warz. 45, 91-103.
 • Bown D., 1999. Wielka encyklopedia ziół. Muza, Warszawa.
 • Broda B., Mowszowicz J., 1996. Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. PZWL, Warszawa.
 • Bylka W., Stobiecki M., Frański R., 2001. Sulphated flavonoid glycosides from leaves of Atriplex hortensis. Acta Physiol. Plant. 23(3), 285-290.
 • Carlsson R., 1980. Quantity and quality of leaf protein concentrates from Atriplex hortensis L., Chenopodium quinoa Wild., and Amaranthus caudatus L., grown in southern Sweden. Acta Agric. Scand. 30, 418-426.
 • Carlsson R., Clarke E.M.W., 1983. Atriplex hortensis L. as a leafy vegetable, and a leaf protein concentrate plant. Qual. Plant Foods Hum. Nutr. 33, 127-133.
 • Fernandez S.S., Menendez C., Mucciarelli S., Padilla A.P., 2007. Saltbush (Atriplex lampa) leaf protein concentrate by ultrafiltration for use in balanced animal feed formulations. J. Sci. Food Agric. 87, 1850-1857.
 • Filipiak K., Wilkos S., 1995. Statistical analysis. Description of AWAR system. Wyd. IUNG, Puławy.
 • Grzeszczuk M., Jadczak D., Podsiadło C., 2007. The effect of blanching, freezing and freeze-storage on changes of some chemical compounds content in New Zealand spinach. Vegetable Crops Research Bulletin 66, 95-103.
 • Hegnauer R., 1989. Chemataxonomie der Pflanzen, Boston - Berlin: Birkhauser Verlag, 234-242.
 • Jaworska G., 2005. Content of nitrates, nitrites and oxalates in New Zealand spinach. Food Chem. 89, 235-242.
 • Jaworska G., Kmiecik W., 1999. Content of selected mineral compounds, nitrates III and V, and oxalates in spinach (Spinacia oleracea L.) and New Zealand spinach (Tetragonia expansa Murr.) from spring and autumn growing seasons. EJPAU, Food Science and Technology 2(2), www.ejpau.media.pl.
 • Jaworska G., Słupski J., 2001. Badanie przydatności szpinaku nowozelandzkiego do mrożenia. Żywność 2(27), 92-102.
 • Klepacka M., 1996. Analiza żywności. Fundacja - Rozwój, SGGW, Warszawa.
 • Krełowska-Kułas M., 1993. Badanie jakości produktów spożywczych. PWE, Warszawa.
 • Lichtenthaler H.K., Wellburn A.R., 1983. Determination of total carotenoids and chlorophylls a and b of leaf extracts in different solvents. Biochem. Soc. Trans. 603, 591-592.
 • Nicol J., 1994. Atriplex nummularia, Atriplex vessicaria and other Atriplex species. Aust. J. Med. Herbalism, 6, 85-87.
 • PN-92/A-75112. Owoce, warzywa i ich przetwory. Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów.
 • PN-75/A-04018. Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko.
 • Rossi M., Giussani E., Morelli R., Scalzo R., Nani R.C., Torreggiani D., 2003. Effect of fruit blanching on phenolics and radical scavenging activity of highbush blueberry juice. Food Res. Int. 36, 999-1005.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności. Dz. U. nr 37, poz. 326.
 • Sarwa A., 2001. Wielki leksykon roślin leczniczych. Książka i Wiedza, Łódź.
 • Siddiqui B.S., Ahmed S., Ghiasuddin M, Khan, A.U., 1994. Triterpenoids of Atriplex stocksii. Phytochemistry, 37, 1123-1125.
 • Singleton V.L., Rossi J.A., Jr., 1965. Colorymetry of total phenolics with phosphomolybdic- phosphotungstic acid reagents. Am. J. Enol. Viticult. 16, 144-158.
 • Steinbach G., 1996. Leksykon przyrodniczy, zioła i owoce leśne. Świat Książki, Warszawa.
 • Wright K.H., Huber K.C., Fairbanks D.J., Huber C.S., 2002. Isolation and characterization of Atriplex hortensis and sweet Chenopodium quinoa starches. Cereal Chemistry 79(5), 715-719.
 • Yen G.C., Chen H.Y., 1995. Antioxidant activity of various tea extracts in relation to their antimutagenicity. J. Agric. Food Chem. 43, 27-32.
 • Zalewski W., 1971. Zagadnienie występowania różnych form azotu w warzywach w związku z nawożeniem azotowym. I. Metody oznaczania. Bromatol. Chem. Toksykol. 4(2), 147-154.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-355328e1-9c8e-4157-9692-9b98670e0495
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.