PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 547 |
Tytuł artykułu

Agrofenologia i plonowanie pastewnej formy grochu siewnego w oparciu o czynniki klimatyczne dwóch rejonów Polski północnej

Warianty tytułu
EN
Agrophenology and yielding of pasture form of pea on the basis of climate conditions in two regions of northern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy wykorzystano materiały źródłowe (1986-2004) dotyczące plonowania, terminów siewu i dat wystąpienia podstawowych faz fenologicznych grochu siewnego (odmiana Kormoran), uprawianego na glebach lżejszych, uzyskane ze stacji doświadczalnej oceny odmian w Głodowie (Pojezierze Dobrzyńskie) i Marianowie (Dolina Narwi). Scharakteryzowano warunki klimatyczne w czasie wegetacji grochu i określono ich wpływ na plonowanie. Do analizy przyjęto metodę korelacji i regresji wielokrotnej z użyciem funkcji liniowej i kwadratowej, utworzono modele regresyjne, które oceniono współczynnikiem determinacji R2, poprawionym R2 i testem Cross Validation, wyznaczając R2pred. Zbadano, że równania regresji utworzone dla stacji Głodowo, które pozytywnie przeszły test CV (R2pred = ok. 0,30) obejmowały zmienne: opady okresu siew-wschody, temperaturę minimalną w okresie wschody-początek kwitnienia i promieniowanie całkowite w czasie koniec kwitnienia-dojrzałość techniczna.
EN
This study used source materials (1986-2004) obtained from the experimental stations of cultivar evaluation in Głodowo (in the Dobrzyńskie Lakeland) and in Marianowo (The Valley of Narew River) to assess the yield, sowing terms and dates of the occurrence of the main phenological stages of pea (Kormoran cultivar) cultivated in lighter soils. Climatic conditions occurring during the vegetative season of pea were characterized and their effect on yield was determined. Analyses were conducted using the correlation and multiple regression methods with linear and square functions. Regression models were established and were then evaluated with the determination coefficient R2, corrected R2 and Cross Validation test, by determining R2pred. The analyses showed that the regression equations established for the Głodowo station, validated positively in the CV test (R2pred = ca. 0.30), covered the following variables: precipitation in the period from sowing till sprouting, minimal temperature in the period from sprouting till the beginning of blooming and total radiation in the period from the end of blooming till technological maturity.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
547
Opis fizyczny
s.139-148,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Pl.Łódzki1, 10-266 Olsztyn
autor
Bibliografia
 • Alvino A., Leone A. 1993. Response to low soil water potential in pea genotypes (Pisum sativum L.) with different leaf morphology. Scientia Hort. 53: 21-34.
 • Andrzejewska J., Wiatr K., Pilarczyk W. 2002. Wartość gospodarcza wybranych odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.) na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego. Acta Sci. Pol. Agricultura 1(1): 59-72.
 • Boros L., Sawicki J. 1997. Ocena wybranych odmian i form w kolekcji grochu siewnego (Pisum sativum L.). Cz. II. Stabilność plonowania i współzależność cech. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446: 107-112.
 • Dzieżyc J., Nowak L., Panek K. 1987. Dekadowe wskaźniki potrzeb opadowych w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 314: 11-34.
 • Fordoński G., Łapińska A. 1997. Stan i perspektywy uprawy roślin strączkowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy. Warszawa 409: 25 ss.
 • Grabowska K. 2004. Matematyczne modelowanie plonowania grochu siewnego w oparciu o czynniki meteorologiczne. Wyd. UWM. Rozprawy i Monografie. Rozpr. habilit,: 86 ss.
 • Hunt L.A., Kuchar L., Swanton C.J. 1998. Estimation of solar radiation for use in crop modeling. Agric. For. Meteorol. V 91: 293-300.
 • Instrukcja metodyczna przeprowadzania doświadczeń z odmianami grochu. 1983. COBORU, Słupia Wielka.
 • Jasińska Z., Kotecki A. 2003. Rośliny strączkowe, w: Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego, T. II, Wydawnictwo AR Wrocław: 6-62.
 • Koźmiński C. 1988. Plonowanie peluszki na stacji agrometeorologicznej w RZD Lipki k. Stargardu w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych. Zesz. Nauk. AR Szczecin 134: 84-99.
 • Kuchar L. 2001. Ocena modeli matematycznych na podstawie testu typu Cross Validation. Przegl. Nauk. Wydz. Inż. Kszt. Środ. SGGW 21: 165-170.
 • Łykowski B. 1989. Warunki meteorologiczne zaopatrzenia roślin w wodę, w: Potrzeby wodne roślin uprawnych. Praca zbiorowa pod red. J. Dzieżyca, PWN Warszawa: 11-35.
 • Martyniak J. 1997. Postęp biologiczny w roślinach strączkowych w okresie transformacji gospodarki w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 446: 33-41.
 • Michalska B. 1994. Prognozowanie plonów nasion grochu pastewnego w Polsce na podstawie danych agrometeorologicznych. XXV Zjazd Agrometeorologów, Mat. konf., Olsztyn-Mierki: 122-124.
 • Pisulewska E. 1993. Plonowanie oraz wartość odżywcza białka nasion grochu siewnego i peluszki w zależności od dolistnego nawożenia mikroelementami. Acta Agrar. et Silv. ser. Agr. XXXI: 99-105.
 • Prusiński J. 2000. Polowa zdolność wschodów roślin strączkowych. Cz. II. Wpływ warunków glebowo-klimatycznych i agrotechniki siewu. Fragm. Agronom. XVII, 4(68): 85-98.
 • Supit I. 1994. EUR - Global Radiation, Luxembourg: Office for Official Publication of the European Communities. Agriculture series. Cat. No. CL-NA-15745-EN-C: 194 ss.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-354dba3f-3336-4950-bd31-3ff5963a209b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.