PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | 13 | 1[166] |
Tytuł artykułu

Efekty wałowania redlin po sadzeniu ziemniaków w warunkach suszy wiosennej 2007 roku

Warianty tytułu
EN
The effect of rolling up the ridges after potato planting in conditions of spring drought in 2007
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W roku 2007 przeprowadzono eksperyment z wałowaniem redlin po sadzeniu ziemniaków. Wiosna w wymienionym roku charakteryzowała się bardzo małą ilością opadów oraz znacznie wyższymi od średnich miesięcznych z wielolecia temperaturami powietrza. Doświadczenie prowadzono w warunkach glebowo-klimatycznych Dolnego Śląska w miejscowości Biskupice Oławskie, na glebie płowej wytworzonej z piasku gliniastego. Celem pracy było określenie wpływu wałowania redlin na gęstość, wilgotność i temperaturę gleby oraz na poziom i strukturę plonu bulw ziemniaka. Na początku maja oznaczono właściwości fizyczne gleby w warstwie 0-5 oraz 5-10 cm. Przypowierzchniowa warstwa gleby była mocno przesuszona. W redlinach wałowanych wilgotność gleby była istotnie wyższa. Zaobserwowano także różnice w temperaturze gleby. Zagęszczenie gleby przyczyniło się do zmniejszenia amplitudy zmian temperatury gleby w redlinach wałowanych. Temperatura oznaczana w godzinach porannych była wyższa w redlinach wałowanych. Odwrotnie przedstawiała się sytuacja w godzinach popołudniowych, kiedy w redlinach wałowanych notowano niższą temperaturę gleby. Plon bulw ziemniaka uprawianego w redlinach wałowanych był istotnie wyższy oraz zawierał kilkakrotnie większą ilość bulw we frakcji >100 g. oraz mniejszą ilość we frakcjach drobniejszych 41-70 i <=40 g.
EN
In 2007 an experiment was carried out with rolling up the ridges after potato planting. The experiment was run under soil-climatic conditions of Lower Silesia on grey-brown podzolic soil formed out of loamy sand. The research was aimed at determining the influence of rolling up the ridges on the density, moisture and temperature of soil as well as on the level and structure of potato tuber yield. In that year, spring was characterised by very small amount of precipitation and much higher air temperatures than those of multi-year monthly average. In the beginning of May physical properties of the soil were determined in 0-5 and 5-10 cm layers. The superficial soil layer appeared to be very dry, while in the rolled ridges the soil moisture was significantly higher. There were also observed differences in the soil temperature. Soil compaction was found to have contributed to a decrease in the amplitude of soil temperature changes in the rolled ridges, in which the temperature measured in morning hours was higher. In afternoon hours it was the other way round - soil temperature in the rolled ridges was lower. The yield of potato tubers grown in the rolled ridges was significantly higher; it contained several times more tubers fraction of 100 g and less of them in small fractions 70 g.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
13
Numer
Opis fizyczny
s.273-280,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul.Orzechowa 64, 50-540 Wrocław
autor
autor
Bibliografia
 • Baranowski R., Bakowski B., 1977. Wpływ zróżnicowanego składu fazowego gleby na dynamikę jej temperatury. Rocz. Glebozn., 28(1), 37-44.
 • Dzieżyc J., (red), 1993. Czynniki plonotwórcze – plonowanie roslin. PWN, Warszawa – Wrocław.
 • Frant M., Bujak K., 2007. Plonowanie ziemniaka w zależności od zróżnicowanego sposobu upraw pożniwnych. Acta Agrophysica, 10(3), 563-571.
 • Gawęda D., 2008. Plonowanie ziemniaka w warunkach zróżnicowanej uprawy roli. Acta Agrophysica, 11(3), 623-632.
 • Grabowski J., Olba-Zięty E., Grabowska K., 2007. Zróżnicowanie warunków meteorologicznych w dwóch mezoregionach i ich wpływ na plon ziemniaka. Acta Agrophysica, 9(2), 353-359.
 • Jakubowski T., 2007. Plonowanie i podatność na uszkodzenia mechaniczne bulw ziemniaka w zależności od współczynnika hydrotermicznego. Inżynieria Rolnicza 8(96), 87-93
 • Kalbarczyk R., 2004. Uwilgotnienie gleby a plonowanie ziemniaka w Polsce. Acta Agrophysica 3(3), 509-520.
 • Lipiec J., Kossowski J., Tarkiewicz S., 1987. The efect of soil compaction on its thermal relations in a model experiment. Zesz. probl. Post. Nauk. Roln., 346,71-76,
 • Nowacki W., 2004. Ziemniak – alternatywnym surowcem do produkcji bioetanolu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 500, 45-56
 • Paluch J., Paruch A., Pulikowski K., 2006. Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 • Puła J., Skowera B., 2004. zmienność cech jakościowych bulw ziemniaka odmiany Mila uprawianego na glebie lekkiej w zaleŜności od warunków pogodowych. Acta Agrophysica, 3(2), 359-366.
 • Słowińska Jurkiewicz A., Kołodziej B., Bryk M., 2004. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na strukturę gleby płowej – ocena morfometryczna makroporów. Annales UMSC, Sec. E, 59, 329-335
 • Wojtasik M., 2002. Wpływ różnych stanów gęstości gleb na plonowanie roślin. . Roczniki AR Poznań. CCCXLII, (23), 515-521.
 • Zawora T., 2005. Temperatura powietrza w Polsce w latach 1991-2000 na tle okresu normalnego 1961-1990. Acta Agrophysica, 6(1), 281-287.
 • Zych J., 2005. Odmiany pszenicy. http://www.ppr.pl/dzial.php?id=1625
 • Żmudzka E., 2004, Tło klimatyczne produkcji rolniczej w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Acta Agrophysica, 3(2), 399-408.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.dl-catalog-35248d1d-71cb-4463-935c-d2c0ed30326a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.